Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (OMRP nr. 24/2018)

15 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1213

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Procedura de control MRP
(M. Of. nr. 135 din 13 februarie 2018)
Se aprobă Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din OMRP nr. 24/2018.

În M. Of. nr. 135 din 13 februarie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (OMRP) nr. 24/2018 pentru aprobarea Procedurii de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Potrivit art. 1 din OMRP nr. 24/2018, se aprobă Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Conform  art. 2 din OMRP nr. 24/2018, structurile din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea acestuia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Redăm în continuare conținutul Anexei la OMRP nr. 24/2018 referitoare la Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din 23 ianuarie 2018.

 

Art. 1 („Competența de exercitare a acțiunilor de control”) din Procedura de control

Potrivit art. 1, activitatea desfășurată de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni va fi verificată de Corpul de control al ministrului pentru românii de pretutindeni, în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin respectiva procedură și prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

Corpul de control al ministrului pentru românii de pretutindeni are competență în efectuarea activității de control în cadrul aparatului propriu și al entităților aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

 

Art. 2 („Definirea acțiunii de control”) din Procedura de control

Art. 2 prevede că acțiunea de control reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se verifică activitatea desfășurată de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcțiilor publice și/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalității, regularității și oportunității, în vederea identificării și corectării deficiențelor și abaterilor, stabilirii responsabilităților, precum și a analizării cauzelor, deficiențelor și abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

 

Art. 3 („Factori generatori ai activității de control”) din Procedura de control
Art. 3 dispune că activitatea de control poate fi generată de următorii factori:

a) planul de activitate al corpului de control, aprobat de ministrul pentru românii de pretutindeni;
b) solicitări ale ministrului pentru românii de pretutindeni;
c) dispoziții ale ministrului pentru românii de pretutindeni, în baza informațiilor sau sesizărilor din mass-media;
d) autosesizări ale Corpului de control al ministrului cu privire la informații considerate relevante, care justifică efectuarea unei acțiuni de control, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni;
e) solicitări formulate de autorități și/sau instituții publice, la nivelul conducerii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;
f) petiții/sesizări care cuprind indicii și documente justificative, cu privire la efectuarea de operațiuni, desfășurarea de activități sau realizarea de acțiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârșite la nivelul aparatului propriu și al entităților aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;
g) dispusă în condițiile legii de organele judiciare.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Art. 4 („Atribuțiile Corpului de control”) din Procedura de control

Conform art. 4, corpul de control are următoarele atribuții principale:

a) efectuează acțiuni de control prin care verifică activitatea desfășurată de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni sau de personalul din cadrul acestora, în exercitarea funcțiilor publice și/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalității, regularității și oportunității, în vederea identificării și corectării deficiențelor și abaterilor, stabilirii responsabilităților, precum și a analizării cauzelor deficiențelor și abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora;
b) propune măsuri operative pe durata acțiunilor de control și/sau măsuri corective și de prevenire la finalizarea acțiunilor de control, conform prevederilor legale;
c) întocmește acte de control, ca urmare a finalizării acțiunilor de control;
d) monitorizează modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute.

 

Art. 5 („Drepturile organelor de control”) din Procedura de control

Art. 5 prevede faptul că în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, organele de control din cadrul Corpului de control prevăzut la art. 1 au dreptul:

a) să solicite de la reprezentanții structurii controlate, verbal și/sau în scris, transmiterea cu celeritate a datelor, informațiilor, situațiilor, documentelor și copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activității de control;
b) să solicite transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la alte structuri din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acțiunilor de control și care intră în atribuțiile acestora;
c) să solicite informații, puncte de vedere și documente, după caz, de la instituții publice, autorități publice, operatori economici și/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, în măsura în care consideră că aspectele care fac obiectul acțiunii de control necesită informații suplimentare;
d) să solicite note explicative, în orice etapă a acțiunii de control, în vederea clarificării și definitivării constatărilor privind împrejurările și cauzele care au condus la apariția abaterilor și deficiențelor;
e) să sesizeze, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni, structurile sau organele competente, abilitate de lege, atunci când, ca urmare a acțiunii de control, constată fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare sau au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală;
f) să utilizeze aplicații informatice specifice, conform competențelor legale, în vederea obținerii de informații relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acțiunii de control;
g) să colaboreze cu reprezentanții altor instituții ale statului în limitele competențelor legale și ale mandatului primit, în vederea desfășurării operative a acțiunii de control.

 

Art. 6 („Obligațiile aparatului propriu și entităților aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul acțiunilor de control”) din Procedura de control

Art. 6 dispune că personalul de conducere și de execuție din cadrul aparatului propriu și al entităților aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni are următoarele obligații:

a) să pună la dispoziția organelor de control documentele și informațiile solicitate, în termenele stabilite;
b) să dea note explicative, în condițiile stabilite de organul de control, în situațiile necesare clarificării și definitivării constatărilor privind împrejurările și cauzele unor posibile abateri și deficiențe;
c) să pună la dispoziția organelor de control un birou dotat cu logistica necesară, separat de personalul propriu, în care să își desfășoare activitatea pe parcursul acțiunii de control;
d) să ofere tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii de control;
e) să ducă la îndeplinire și să aplice măsurile dispuse în sarcina acestora, în termenele stabilite, și să informeze structura de control asupra modului de implementare a acestora.

 

Art. 7 („Desemnarea echipei de control”) din Procedura de control

Art. 7 stabilește că desemnarea echipei de control și îndeplinirea dispoziției de către persoanele desemnate în echipa de control se fac cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese, stabilit potrivit legii.

Atunci când se impune, în acțiunile de control care se efectuează de Corpul de control al ministrului pentru românii de pretutindeni se pot atrage specialiști, din cadrul aparatului propriu și al entităților aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, într-o echipă de control mixtă, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni.

 

Art. 8 („Pregătirea acțiunilor de control”) din Procedura de control

Art. 8 dispune că înaintea desfășurării unei acțiuni de control se va efectua o documentare, care constă în analiza elementelor esențiale și specifice ale activității care urmează a se controla, pe baza cărora se identifică obiectivele acțiunii de control.

Obiectivele acțiunii de control se vor cuprinde într-o tematică de control, care va sta la baza acțiunii de control.

În vederea efectuării unei acțiuni de control se întocmește un ordin de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectiva procedură.

Ordinul de control cuprinde următoarele elemente:

a) numărul și data de înregistrare;
b) denumirea structurii de control care efectuează acțiunea de control;
c) temeiul legal în baza căruia se efectuează acțiunea de control;
d) perioada de desfășurare a acțiunii de control la sediul structurii verificate;
e) scopul acțiunii de control;
f) obiectivele acțiunii de control;
g) numele, prenumele și funcțiile membrilor echipei de control și ale coordonatorului acesteia, după caz.

Pentru acțiunile de control care se efectuează de Corpul de control, ordinul de control se aprobă de ministrul pentru românii de pretutindeni.

Procedura de control al activității desfășurate de aparatul propriu și entitățile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (OMRP nr. 24/2018) was last modified: februarie 15th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter