Normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale – modificări (OMApN nr. 19/2018)

19 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2286

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014
(M. Of. nr. 876 și 876 bis din 3 decembrie 2014)
OMApN nr. 19/2018
(M. Of. nr. 214 din 9 martie 2018)
– modifică: secț. A: pct. 3; secț. B: pct. 5 alin. (2), pct. 5.1.1, 5.1.2 și 5.1.2.2, pct. 5.6.2; anexa nr. 1, 6 și 14

Campania #citescAcasa

– introduce: anexele 1 și 2

În M. Of. nr. 214 din 9 martie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Apărării Naționale (OMApN) nr. 19/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin OMApN nr. M.120/2014.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OMApN nr. M.120/2014 prin OMApN nr. 19/2018.

Art. I din OMApN nr. 19/2018 prevede că Normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin OMApN nr. M.120/2014, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Pct. 3 din secț. A din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3 din secț. A prevedea:

„A. Dispoziții generale

(…)

3. Șeful Direcției financiar-contabile asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică și monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naționale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la secț. A, pct. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. Șeful Direcției generale financiar-contabile asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea și monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naționale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu”.

 

Pct. 5 alin. (2) din secț. B din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5 alin. (2) din secț. B prevedea:

„B. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

(…)

Elementele de organizare a controlului financiar preventiv propriu se materializează în documente separate care se iau în evidență la compartimentul documente clasificate, cu termen de păstrare permanent. Anual, în ordinul de zi pe unitate nr. 1 se înscriu numerele de înregistrare ale documentelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la secț. B pct. 5, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Elementele de organizare a controlului financiar preventiv propriu se materializează în documente separate care se iau în evidență la compartimentul documente clasificate, cu termen de păstrare 10 ani. Anual, în ordinul de zi pe unitate nr. 1 se înscriu numerele de înregistrare ale documentelor”.

 

Pct. 5.1.1, 5.1.2 și 5.1.2.2 din secț. B din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5.1.1, 5.1.2 și 5.1.2.2 din secț. B prevedea:

„5.1.1 Unităților militare prevăzute la pct. 1 le sunt aplicabile prevederile Cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specifice.

5.1.2. La nivelul fiecărei unități militare se elaborează un cadru specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, denumit în continuare cadru specific, aplicabil în unitatea respectivă, prin particularizarea și/sau dezvoltarea Cadrului general prevăzut la pct. 5.1.1.

(…)

5.1.2.2. Dezvoltarea se realizează prin includerea în cadrul specific al unității și a altor operațiuni care nu sunt cuprinse în cadrul general prevăzut la pct. 5.1.1., asupra cărora ordonatorul de credite decide extinderea exercitării controlului financiar preventiv propriu, la propunerea persoanelor cu atribuții și responsabilități în derularea acestor operațiuni”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la secț. B pct. 5.1.1, 5.1.2 și 5.1.2.2, sintagma „cadru general” se înlocuiește cu sintagma „cadru specific”.

 

Pct. 5.6.2 din secț. B din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5.6.2 din secț. B prevedea:

„5.6.2. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la secț. B, pct. 5.6.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5.6.2. Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.

Situațiile în care persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendată, schimbată sau destituită sunt cele prevăzute la pct. 8-10 din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare”.

 

Anexa nr. 1 din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1 se referea la cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, liste de verificare privind: Cererea pentru deschidere de credite bugetare, Dispoziție bugetară (ordin de plată) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentări) sau borderoul centralizator al acestor documente, Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, Document pentru efectuarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificației bugetare, între programele, între obiectivele/proiectele și categoriile de investiții înscrise în programul de investiții, Dispoziție bugetară de retragere a creditelor bugetare deschise și neutilizate, Contract/comandă de achiziții publice de produse, servicii sau lucrări, Contract/decizie/ordin de finanțare/acord de finanțare, Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care Ministerul Apărării Naționale este concesionar, cumpărător sau chiriaș, Acordul pentru schimb de experiență sau documentare, pe baza de reciprocitate, fără transfer de valută, Act intern de decizie privind organizarea acțiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-științific sau a altor acțiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli, Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli, ș.a.m.d.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 la normele metodologice specifice se modifică și se completează și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la OMApN nr. 19/2018.

 

Art. 6 din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 6 avea următorul cuprins:

– Model –
ROMÂNIA NECLASIFICAT
Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr.
Unitatea Militară . . . . . . . .

COMANDANTULUI/ȘEFULUI . . . . . . . . .

În baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm acordul pentru numirea următoarelor persoane să desfășoare activități de control financiar preventiv propriu la U.M. . . . . . . . . . astfel:

Nr. crt. Gradul, numele, prenumele Funcția/compartimentul/U.M Perioada*


* dacă nu este numit/numită pe o perioadă limitată, se va înscrie: „nedeterminată”.

Anexe:

a) curriculum vitae al persoanei propuse pentru numire (în cazul studiilor superioare se va anexa și copie după diploma de studii);

b) lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice unității militare respective;

c) minimum două scrisori de recomandare;

d) extras din Cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu al unității respective (numai operațiunile pentru care va acorda viza persoana respectivă);

e) declarația persoanei ce urmează a fi numită privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile prevăzute la pct. 4 lit. f) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare.

Comandantul/Șeful U.M. . . . . . . . . .

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 6 la normele metodologice specifice, lista anexelor se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Anexe:

a) curriculum vitae al persoanei propuse pentru numire (în cazul studiilor superioare se va anexa și copie după diploma de studii);

b) lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice unității militare respective;

c) minimum două scrisori de recomandare;

d) extras din Cadrul specific al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu al unității respective (numai operațiunile pentru care va acorda viza persoana respectivă);

e) declarația persoanei ce urmează a fi numită privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile prevăzute la pct. 4 lit. f) din Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările ulterioare”.

 

Art. 1 din Normele metodologice aprobate prin OMApN nr. M.120/2014 (modificat prin OMApN nr. 19/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 14 avea următorul cuprins:

– Model –
ROMÂNIA NECLASIFICAT
Ministerul Apărării Naționale Exemplarul nr.
Unitatea Militară . . . . . . . .
. . . . . . 201..
Nr. . . . . . .

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe/trimestrul . . . anul . . . . . .

Cap. I  („Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv”)

Nr. crt.Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului publicCorespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1 Cadrul generalTotal operațiuni supuse vizei de control financiar preventivdin care:
Refuzate la viză
din acestea: Neefectuate ca urmare a Refuzului de viză
Număr operațiuniValoare (mii lei)Număr operațiuniValoare (mii lei)Număr operațiuniValoare (mii lei)
012345678
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 +rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
1.Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri și modificări ale creditelor – total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
1.1.Deschideri de crediteA1
1.2.Repartizări de credite/Alimentări de conturiA2
1.3.Virări de crediteA4
1.4.Alte operațiuniA3, A5
2.Angajamente legale – total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:
2.1.Acte administrative din care rezultă obligații de platăB4-B8, B11
2.2.Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrăriB1
2.3.Contracte/Decizii/ Ordine de finanțare sau acorduri de finanțareB2
2.4.Contracte/Acorduri/ Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune
2.5.Convenții de garantare
2.6.Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat etc.B3, B9,B10
3.Ordonanțări de avansuriC2 , C10
4.Ordonanțări de plăți – total (4.1 + 4.2 + 4.3 +
4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:
4.1.Drepturi de personal și obligații fiscale aferenteC11 (mai puțin pensii, ajutoare rente viagere și altele asemenea)
4.2.Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemeneaC11 (doar pensii, ajutoare rente viagere și altele asemenea)
4.3.Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executateC1, C4
4.4Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor
4.5.Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijinC6
4.6.Finanțări/CofinanțăriC3, C9
4.7.Alte obligații de platăC5, C7, C8
5.Operațiuni financiare/de plasament
6.Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.D1 – D4, E3, E15- E20
7.Alte operațiuniE1, E2, E4-E14

Cap. II („Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză”)

Nr. crt.Conținutul operațiunilor refuzate la vizăValoarea refuzată la viză (mii lei)Motivațiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză
Nerespectarea prevederilor legaleNeîndeplinirea condițiilor de regularitateNeîncadrarea în limitele și destinația creditelor
012345
TOTAL
1
2
.
n

Ordonator de credite
. . . . . . . . . .

PRECIZĂRI: 

 

1. Raportarea se face trimestrial, în mii lei, datele nu se cumulează cu trimestrele anterioare.

Pentru operațiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabilește utilizându-se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Națională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operațiunile finanțate din fonduri comunitare.

2. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru.

Gruparea altor operațiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conținutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operațiunilor din Cadrul general (coloana 2).

3. Capitolul II se completează astfel:

coloanele 1-5, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv;

în coloana 3 se menționează actele normative care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operațiunea;

coloanele 4 și 5 se completează prin înscrierea semnului „X” în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de regularitate sau/și nu se încadrează în limitele și destinația creditelor bugetare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 14 la normele metodologice specifice se modifică și se completează și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la OMApN nr. 19/2018.

 

Alte prevederi din OMApN nr. 19/2018

 

Art. II din OMApN nr. 19/2018 prevede că anexele nr. 1 și 2* fac parte integrantă din respectivul ordin.


* Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 bis.

Art. III din OMApN nr. 19/2018 dispune că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

Normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale – modificări (OMApN nr. 19/2018) was last modified: martie 16th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter