Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă (OMAI nr. 96/2016)

27 iun. 2016
2 voturi, medie: 2,00 din 52 voturi, medie: 2,00 din 52 voturi, medie: 2,00 din 52 voturi, medie: 2,00 din 52 voturi, medie: 2,00 din 5 (2 votes, average: 2,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6507

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMAI nr. 96/2016
(M. Of. nr. 469 din 23 iunie 2016)
Cap. I („Dispoziții comune”)
Cap. II („Dispoziții specifice”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 469 din 23 iunie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență (Criterii).
În continuare, vom prezenta dispozițiile OMAI nr. 96/2016.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Art. 1 din OMAI nr. 96/2016

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Criteriile de performanță aprobate potrivit alin. (1) nu se aplică serviciilor private constituite în cadrul operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul nuclear, pe calea ferată, la metrou, în aeroporturi și porturi maritime sau fluviale și în exploatări miniere subterane. În cazul acestora se aplică reglementările specifice domeniului de activitate.

La operatorii economici și instituțiile care au în administrare parcaje subterane, dispozițiile respectivului ordin se completează cu prevederile normativelor specifice în vigoare.

Art. 2 din OMAI nr. 96/2016

Art. 2 stabilește faptul că autoritățile administrației publice locale, conducătorii operatorilor economici/instituțiilor care au obligația constituirii serviciilor voluntare sau serviciilor private pentru situații de urgență, după caz, precum și conducătorii serviciilor private pentru situații de urgență constituite ca societăți prestatoare de servicii trebuie să asigure aplicarea respectivului ordin.

Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență înființate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanță aprobate prin respectivul ordin în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.

În scopul prevăzut la alin. (2), serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înființare și a avizelor pentru sectoarele de competență. Criteriile de performanță aprobate prin prezentul ordin sunt îndeplinite la data deținerii avizului de înființare și a avizelor pentru sectoarele de competență.

La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), avizele de înființare și avizele pentru sector de competență, emise până la data intrării în vigoare a respectivului ordin, își încetează valabilitatea.

Art. 3 din OMAI nr. 96/2016

Art. 3 prevede faptul că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, denumit în continuare inspectoratul general, și inspectoratele pentru situații de urgență județene și București – Ilfov, denumite în continuare inspectorate județene, controlează, în condițiile legii, modul de aplicare a respectivului ordin.

Art. 4 din OMAI nr. 96/2016

Art. 4 dispune faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

De asemenea, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

c) Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 250/2010 privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2010.

Vom prezenta, în continuare, structura respectivelor Criterii.

Cap. I („Dispoziții comune”)

Cap. II („Dispoziții specifice”)

Cap. III („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivelor Criterii.

Cap. I („Dispoziții comune”) din Criterii

Cap. I conține dispoziții generale, dispune și asupra constituirii serviciilor voluntare și serviciilor private, asupra încadrării serviciilor voluntare și serviciilor private, asupra dotării serviciilor voluntare și a serviciilor private, pregătirii personalului,

Cap. II („Dispoziții specifice”) din Criterii

Cap. II dispune asupra serviciilor voluntare, precum și asupra serviciilor private.

Cap. III („Dispoziții finale”) din Criterii

Cap. III prevede faptul că pentru activități punctuale, precum competiții sportive, manifestări cultural-artistice, festivaluri și altele asemenea, serviciile voluntare și serviciile private pot asigura măsuri de prevenire și intervenție fără aviz pentru sectorul de competență. Această situație nu constituie o extindere a activității în sensul definiției prevăzute la art. 2 lit. g).

Măsurile de prevenire și intervenție la activitățile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenție și dispunerea mijloacelor tehnice de intervenție în sectoarele de competență avizate.

De asemenea, structura-cadru a regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor voluntare și serviciilor private este prevăzută în anexa nr. 6.

Documentele de organizare și funcționare a serviciilor voluntare și serviciilor private sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către șeful serviciului.

Atunci când se intervine fără sprijinul structurilor profesioniste de intervenție ale inspectoratelor județene, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea intervenției, șeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică inspectoratul județean în a cărui zonă de competență se află.

În fine, este prevăzut și faptul că anexele 1 – 7 fac parte integrantă din respectivele criterii de performanță.

 

Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență (OMAI nr. 96/2016) was last modified: iunie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter