Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale – modificări (OMAI nr. 17/2018)

28 feb. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3418
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016
(M. Of. nr. 873 din 1 noiembrie 2016)
OMAI nr. 17/2018
(M. Of. nr. 177 din 26 februarie 2018)
– modifică: art. 5 alin. (1) lit. e), art. 6 lit. b), art. 7 lit. a), art. 8 lit. c), e), g) și i), art. 13, art. 20 alin. (6) lit. a), denumirea secț. a 4-a din cap. V, art. 23, art. 24, art. 26 alin. (1) lit. e), art. 26 alin. (2) lit. f), art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, anexa nr. 2

– introduce: art. 8 lit. d^1)-d^4), art. 17 alin. (2^1) și (2^2), art. 17 alin. (4) lit. m)-p), art. 20 alin. (2^1) și (2^2), art. 20 alin. (4) lit. n)-q), art. 25 alin. (2^1) și (2^2), art. 26 alin. (1) lit. n), art. 27 lit. i)-k)

– abrogă: art. 10 lit. c)

În M. Of. nr. 177 din 26 februarie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (M. Of. nr. 873 din 1 noiembrie 2016).

În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentului aprobat prin OMAI nr. 163/2016 prin OMAI nr. 17/2018.

Conform art. I din OMAI nr. 163/2016, Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale, aprobat prin OMAI nr. 163/2016, se modifică și se completează după cum urmează:

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (modificat prin OMAI nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) lit. e) prevedea:

„(1) DGAESRI are în structura sa organizatorică următoarele componente:

(…)

e) Direcția coordonarea afacerilor europene și relațiilor internaționale pentru instituțiile prefectului;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „e) Direcția procese europene orizontale și coordonarea instituțiilor prefectului:
 
– Serviciul pentru relația cu teritoriul și serviciile publice comunitare;
– Compartimentul reforma instituțională la nivelul UE;
– Compartimentul PRES RO”.

 

Art. 6 lit. b) din Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (modificat prin OMAI nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

În vechea reglementare, art. 6 lit. b) prevedea:

„Planificarea, precum și evaluarea activităților desfășurate de DGAESRI și de structurile acesteia se organizează după cum urmează:

(…)

b) la nivelul serviciilor/biroului/compartimentului din cadrul DGAESRI, planificarea și evaluarea activităților se realizează semestrial”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) la nivelul serviciilor/biroului/compartimentelor din cadrul DGAESRI, planificarea și evaluarea activităților se realizează semestrial”.

 

Art. 7 lit. a) din Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (modificat prin OMAI nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 lit. a) prevedea:

„DGAESRI are competențe în următoarele domenii:

a) afaceri europene circumscrise domeniilor sectoriale în care structurile MAI au competențe specifice;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) afaceri europene circumscrise domeniilor sectoriale în care structurile MAI au competențe specifice, precum și aspecte cu caracter orizontal care au impact asupra domeniilor de competență ale MAI;”.

 

Art. 8 lit. c), e), g) și i) din Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (modificat prin OMAI nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 lit. c), e), g) și i) prevedeau:

„DGAESRI are următoarele atribuții generale:

(…)

c) coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor și legislației europene, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competență;

(…)

e) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative europene și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare a acestora pentru domeniile de competență ale MAI;

(…)

g) participă la fundamentarea pozițiilor României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor europene, pentru domeniile de competență ale MAI;

(…)

i) asigură documentația necesară participării conducerii MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, instituit în conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 379/2013 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene și pentru completarea art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, lit. c), e), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) coordonează participarea MAI la procesul de elaborare a politicilor și legislației UE, urmărind atingerea obiectivelor stabilite în acord cu interesele naționale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin României în calitate de stat membru UE, pentru domeniile sale de competență, precum și pentru aspectele cu caracter orizontal care au impact asupra domeniilor de competență ale MAI;

(…)

e) coordonează procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislației naționale în vigoare cu actele normative adoptate la nivelul UE și formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere și implementare a acestora pentru domeniile de competență ale MAI;

(…)

g) participă la fundamentarea pozițiilor României în procedurile precontencioase și contencioase în fața instanțelor și a instituțiilor UE, pentru domeniile de competență ale MAI;

(…)

i) asigură documentația necesară participării conducerii MAI la reuniunile Comitetului de coordonare a Sistemului național de gestionare a afacerilor europene;”.

 

Art. 8 lit. d^1)-d^4) din Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (modificat prin OMAI nr. 17/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după lit. d) se introduc patru noi litere, lit. d^1)-d^4), cu următorul cuprins:

„d^1) elaborează și asigură managementul unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea creșterii capacității instituționale a MAI de a gestiona dosare europene;

d^2) asigură reprezentarea României la lucrările Consiliului de administrație al Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, denumită în continuare eu-LISA, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție;

d^3) pe perioada deținerii de către România a Președinției Consiliului UE coordonează procesul de gestionare și conducere a activității grupurilor de lucru ale Consiliului UE și a CJAI, pe componenta Afaceri interne, precum și pe alte componente ale Consiliului UE, pe domenii aflate în competența MAI;

d^4) evaluează impactul instituțional și legislativ al modificărilor instituționale intervenite la nivelul UE în contextul procesului de activare, de către un stat membru, a art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană și a procesului privind reforma UE în domeniile de competență ale MAI, pe baza punctelor de vedere transmise de structurile MAI și contribuie la formularea poziției instituționale asupra acestei problematici;”.

 

Art. 10 lit. c) din Regulamentul aprobat prin OMAI nr. 163/2016 (modificat prin OMAI nr. 17/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 lit. c) prevedea:

„În îndeplinirea atribuțiilor, directorul general:

(…)

c) participă la lucrările Consiliului de administrație al Agenției europeane pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, denumită în continuare eu-LISA, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, în calitate de membru, exercitând dreptul de vot în numele României”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, lit. c) se abrogă.

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției generale afaceri europene, Schengen și relații internaționale – modificări (OMAI nr. 17/2018) was last modified: februarie 27th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter