Recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru profesia militară şi menţinerea în activitate a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti – modificări (OMAPN nr. M.57/2015)

23 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2670

Despre

  • M. Of. nr. 434 din 18 iunie 2015
  • OMAPN nr. M.57/2015 pentru modificarea şi completarea unor instrucţiuni
Actul modificatActul modificatorSumar
OMAPN nr. M.53/2012
(M. Of. nr. 229 din 5 aprilie 2012)
OMAPN nr. M.57/2015
(M. Of. nr. 434 din 18 iunie 2015)
modifică: art. 13 lit. b) și c), art. 14 alin. 2 lit. b), art. 14 alin. (3) lit. b), art. 14 alin. (4) lit. b), art. 16 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2) lit. c), art. 18 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. d), art. 18 alin. (3) lit. b) și c), art. 19 lit. a), b) și c), art. 21 lit. b), art. 22 lit. h), j), l) și o)
introduce: art. 461
abrogă: art. 18 alin. (1) lit. e) alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. d), art. 44


 

În M. Of. nr. 434 din 18 iunie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului apărării naționale (OMAPN) nr. M.57/2015 pentru modificarea și completarea unor instrucțiuni din Ministerul Apărării Naționale privind recrutarea și selecția candidaților pentru profesia militară și menținerea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști, prin OMAPN nr. M.30/2012 (M. Of. nr. 229 din 5 aprilie 2012).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivelor instrucțiuni prin OMAPN nr. M.57/2015:

Art. 13 lit. b) și c) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 lit. b) și c) reglementau criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate, astfel:

Campanie Craciun UJmag 2020

(…)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care erau elevi în ultimul an, făceau dovada promovării examenului de bacalaureat, până la data concursului de admitere;

c) să nu fi parcurs un program de studii universitare de licență cu finanțare de la buget.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 lit. b) și c) prevăd: „Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directă a ofițerilor în activitate sunt următoarele:

(…)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) să nu fi parcurs un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar, în cazul în care a absolvit un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada achitării, integral sau parțial, a contravalorii serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat”.

 

Art. 14 alin. (2) lit. b) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. 2 lit. b) prevedea printre criteriile specifice de recrutare din rândul ofițerilor în rezervă a candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate și acela de a fi absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organiza cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care nu erau studenți în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. 2 lit. b) prevede: „Criteriile specifice de recrutare din rândul ofițerilor în rezervă a candidaților pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate sunt următoarele:

(…) b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, sau să facă dovada promovării examenului de licență până la data concursului de admitere la cursul de formare”.

 

Art. 14 alin. (3) lit. b) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (3) lit. b) prevedea printre criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate și acela de a fi absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să își fi desfășurat activitatea ca maiștri militari/subofițeri cel puțin 3 ani în armă pentru care candidează și să fi absolvit o instituție de învățământ universitar, indiferent de profil, iar în cazul în care sunt studenți în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil erau obligatorii studii universitare de licență în domeniul financiar-contabil.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (3) lit. b) prevede: „Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul maiștrilor militari și subofițerilor în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, sunt următoarele:

(…)

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să își fi desfășurat activitatea ca maiștri militari/subofițeri cel puțin 3 ani în arma pentru care candidează și să fi absolvit o instituție de învățământ universitar, indiferent de profil, sau să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licență în domeniul financiar-contabil”.

 
Art. 14 alin. (4) lit. b) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (4) lit. b) prevede criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate,printre care și acela de a fi absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare, iar în cazul în care erau studenți în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licența, până la data concursului de admitere la cursul de formare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (4) lit. b) stabilește: „Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a ofițerilor în activitate, sunt următoarele:

(…)

b) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ universitar acreditate, cu diplomă de licență, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licență, până la data concursului de admitere la cursul de formare”.

 

Art. 16 alin. (1) lit. b) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) lit. b) stabilea criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate, printre care și acela de a fi absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care erau elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) lit. b) stabilește: „Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari în activitate sunt următoarele:

(…)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere”.

 
Art. 16 alin. (2) lit. c) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) lit. c) prevedea criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate, printre care se regăsea și acela de a fi absolvenți ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care erau elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (2) lit. c) prevede: „Criteriile specifice de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a subofițerilor în activitate sunt următoarele:

(…)

c) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere”.

 

Art. 18 alin. (1) lit. b), d) și h) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, printre care și următoarele:

(…)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care erau elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

(…)

d) pentru serviciul medical – să fie absolvenți ai învățământului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ sanitar, și să dețină certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

(…)

h) excepție de la prevederile lit. g) făceau candidații pentru armele „auto”, „geniu” și „tancuri”, care trebuie să posede permis de conducere categoriile B și C, precum și cei pentru serviciul muzici militare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) prevede: „Criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate, sunt următoarele:

(…)

b) să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

(…)

d) pentru serviciul medical – să fie absolvenți ai învățământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ, și să dețină certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

(…)

h) excepție de la prevederile lit. g) fac candidații pentru armele «auto» și «geniu», care trebuie să posede permis de conducere, categoriile B și C, precum și cei pentru serviciul muzici militare și serviciul medical”.

 

Art. 18 alin. (1) lit. e) alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. d) din Instrucțiuni (modificate prin OMAPN nr. M.57/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) lit. e) printre criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul soldaților și gradaților profesioniști în activitate, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate și acela de fi fie absolvenți ai învățământului liceal de profil (pentru serviciul muzici militare).

De asemenea, art. 18 alin. (2) lit. e) prevedea printre criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul subofițerilor în rezervă, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate și acela de a fi absolvenți ai învățământului liceal de profil (pentru serviciul muzici militare).

În sfârșit, art. 18 alin. (3) lit. d) prevedea printre criteriile specifice de recrutare a candidaților din rândul civililor din cadrul și din afara Ministerului Apărării Naționale, pentru formarea pe filiera indirectă a subofițerilor în activitate,și acela de a fi absolvenți ai învățământului liceal de profil (pentru serviciul muzici militare).

Noua reglementare

Art. 18 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. d) – Abrogate.

Recrutarea și selecția candidaților pentru profesia militară și menținerea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști – modificări (OMAPN nr. M.57/2015) was last modified: iunie 23rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter