Normele privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din MAPN – modificări (OMAPN nr. M. 54/2015)

19 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 997

Despre

  • M. Of. nr. 420 din 12 iunie 2015
  • OMAPN nr. M. 54/2015
  • Normele privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din MAPN

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Normele privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 99/2010 (M. Of. nr. 603 din 26 august 2010)OMAPN nr. M.54/2015 (M. Of. nr. 420 din 12 iunie 2015) modifică: art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (4), art. 12 alin. (2) lit. g), art. 18 alin. (1) art. 20 alin. (4), art. 25
introduce: art. 12 alin. (2) lit. h), art. 22 alin. (5), art. 231, anexa nr. 6


 

În M. Of. nr. 420 din 12 iunie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului apărării naționale (OMAPN)  nr. M.54 din 8 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin OMAPN nr. M.99/2010 (M. Of. nr. 603 din 26 august 2010).

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Art. 1 alin. (1) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că participarea la diferite forme de pregătire în străinătate se realiza în interesul Ministerului Apărării Naționale și viza formarea și/sau dezvoltarea performanțelor profesionale ale personalului, în scopul transformării armatei într-o organizație bazată pe cunoaștere.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „ Participarea la diferite forme de pregătire în străinătate se realizează în interesul Ministerului Apărării Naționale și vizează formarea și/sau dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului, în raport cu nevoile operaționale ale structurilor centrale”.

 

Art. 4 alin. (4) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (4) prevedea faptul că participarea personalului la formele de pregătire care nu fuseseră incluse în Plan sau în Listă se realiza cu aprobarea ministrului apărării naționale și cu avizul Direcției management resurse umane și al directorului de program, la propunerea structurii beneficiare, în cazuri temeinic fundamentate pe criterii de oportunitate, costuri, priorități și fonduri alocate prin buget.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (4) prevede: „Acceptarea ofertelor de forme de pregătire care nu au fost incluse în Plan sau în Listă se realizează la propunerea structurii beneficiare, după caz, astfel:

a) cu acordul Direcției management resurse umane, pentru activitățile finanțate integral de partenerii externi și cele care implică suportarea de către Ministerul Apărării Naționale a unor cheltuieli ce nu depășesc fondurile rămase disponibile în Plan;

b) cu aprobarea ministrului apărării naționale și avizele Direcției management resurse umane, Direcției financiar – contabile și ale directorului de program, pentru activitățile care implică suportarea de către Ministerul Apărării Naționale a unor cheltuieli ce depășesc fondurile aprobate prin Plan”.

 

Art. 12 alin. (2) lit. g) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Vechea reglementare

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) lit. g) prevedea faptul că personalul militar și funcționarii publici semnau angajamentul pe timpul pregătirii misiunii, iar personalul civil contractual semna actul adițional la contractul de muncă, conform modelelor din anexele nr. 1-3, prin care, în absența unor prevederi legale contrare, se obligă ca, după terminarea formei de pregătire, să își desfășoare activitatea în Ministerul Apărării Naționale, respectiv în administrația publică în cazul funcționarilor publici, astfel:

(…)

g) 3 ani, pentru personalul militar trimis la forme de pregătire cu durata mai mică de un an, pentru personalul civil contractual trimis la forme de pregătire cu durata între 60 de zile și un an, precum și pentru funcționarii publici trimiși la forme de pregătire cu durata cuprinsă între 90 și 179 de zile, altele decât cele prevăzute la lit. e).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) lit. g) prevede: „Personalul militar și funcționarii publici semnează angajamentul pe timpul pregătirii misiunii, iar personalul civil contractual semnează actul adițional la contractul de muncă, conform modelelor din anexele nr. 1-3, prin care, în absența unor prevederi legale contrare, se obligă ca, după terminarea formei de pregătire, să își desfășoare activitatea în Ministerul Apărării Naționale, respectiv în administrația publică în cazul funcționarilor publici, astfel:

(…)

g) 3 ani, pentru cadrele militare și personalul civil contractual trimis la forme de pregătire cu durata mai mică de un an, pentru funcționarii publici trimiși la forme de pregătire cu durata cuprinsă între 90 și 179 de zile, altele decât cele prevăzute la lit. e), precum și pentru soldații și gradații profesioniști trimiși la forme de pregătire cu durata cuprinsă între 90 de zile și un an”.

 

Art. 12 alin. (2) lit. h) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

După art. 12 alin. (2) lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h).

Noua reglementare

 Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) lit. h) prevede: „Personalul militar și funcționarii publici semnează angajamentul pe timpul pregătirii misiunii, iar personalul civil contractual semnează actul adițional la contractul de muncă, conform modelelor din anexele nr. 1-3, prin care, în absența unor prevederi legale contrare, se obligă ca, după terminarea formei de pregătire, să își desfășoare activitatea în Ministerul Apărării Naționale, respectiv în administrația publică în cazul funcționarilor publici, astfel: (…) h) 5 ani, pentru personalul militar și civil contractual din Direcția generală de informații a apărării trimis la forme de pregătire cu durata mai mică de un an, precum și pentru funcționarii publici ai acestei direcții, trimiși la forme de pregătire cu durata mai mare de 90 de zile”.

 

Art. 18 alin. (1) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea faptul că pe timpul studiilor, cursantul putea veni în țară o singură dată într-un an de învățământ, cu suportarea cheltuielilor de transport internațional de către Ministerul Apărării Naționale, în vacanța cu durata cea mai lungă, dacă aceasta era prevăzută în planul de învățământ, iar studiile durau mai mult de 6 luni.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) prevede: „Pe timpul studiilor a căror durată este mai mare de 1 an cursantul poate călători în țară o singură dată într-un an de învățământ, cu suportarea cheltuielilor de transport internațional de către Ministerul Apărării Naționale, în vacanță, dacă aceasta este prevăzută în planul de învățământ”.

 

Art. 20, alin. (4) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (4) prevedea faptul că la solicitarea absolvenților cursurilor de carieră, prin raport personal la care se anexa documentul de absolvire, în original, eliberat de instituția organizatoare, Direcția management resurse umane, respectiv Direcția generală de informații a apărării eliberau certificatul de echivalare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (4) prevede: „La solicitarea absolvenților de studii în străinătate, prin raportul postmisiune, la care se anexează documentele prevăzute de dispozițiile în vigoare, Direcția management resurse umane, respectiv Direcția generală de informații a apărării, eliberează, după caz, certificatul de echivalare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5”.

 

Art. 22 alin. (5) din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

După art. 22 alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Noua reglementare

 Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (5) prevede: „(5) Anual, până la data de 15 august, instituțiile militare de învățământ universitar care gestionează activități de participare la programele finanțate din fonduri europene nerambursabile trimit ierarhic, la Direcția management resurse umane, situația participării la aceste programe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6”.

 

Art. 231 din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

După art. 23 se introduce un nou articol, art. 231.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 231 prevede: „Prevederile prezentelor norme, cu excepția celor prevăzute la art. 22 alin. (5), nu se aplică programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Planificarea, selecția și activitățile de participare la aceste programe se execută conform procedurilor și reglementărilor aplicabile, la nivel european și național”.

 

Art. 25 din Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 prevedea faptul că anexele nr. 1-5 făceau parte integrantă din respectivele norme.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25  prevede: „Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme”.

 

Anexa nr. 6 la Norme (modificate prin OMAPN nr. M.54/2015)

Noua reglementare

După anexa nr. 5 din Norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Normele privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din MAPN – modificări (OMAPN nr. M. 54/2015) was last modified: iunie 19th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter