Stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC (Ordinul ANPC nr. 99/2015)

31 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3570

Despre

  • M. Of. nr. 203 din 26 martie 2015
  • Ordinul preşedintelui ANPC nr. 99/2015
  • Stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC

Actul normativSumar
Ordinul ANPC
nr. 99/2015

(M. Of. nr. 203
din 26 martie 2015)
Art. 1-9

În M. Of. nr. 203 din 26 martie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nr. 99/2015 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC.

Ordinul a fost emis având în vedere Referatul de aprobare nr. 349/2015 al Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley.

De asemenea, Ordinul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

art. 8 alin. (3) din O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România (rep. M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004; cu modif. și compl. ult.);

art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.344/2003 (M. Of. nr. 838 din 25 noiembrie 2003; cu modif. ult.);

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

art. 5 alin. (5) din H.G. nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea ANPC (M. Of. nr. 491 din 18 iulie 2012; cu modif. ult.).

Prevederile Ordinului ANPC nr. 99/2015 

Vom prezenta, în continuare, prevederile Ordinului ANPC nr. 99/2015:

Potrivit art. 1, se stabilește taxa de autorizare în cuantum de 621 lei pentru fiecare dintre operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase prevăzute la art. 2 pct. 2 din O.U.G. nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 2, taxa de viză anuală reprezintă 25% din valoarea taxei de autorizare în vigoare la data vizării, pentru fiecare operațiune autorizată. Taxa de viză anuală nu se restituie.

La art. 3, se prevede faptul că pentru a se aplica viza anuală, persoanele fizice și juridice solicitante trebuie să prezinte, la sediul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley sau la sediile unde își desfășoară activitatea specialiștii ANPC în analiza și marcarea metalelor prețioase, următoarele documente:

a) autorizația pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase în original;

b) declarație pe propria răspundere că sunt menținute toate condițiile care au stat la baza acordării autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase;

c) dovada achitării taxelor de viză.

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Viza anuală se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase.

(2) Perioada de valabilitate a vizei se întinde până la împlinirea unui an calendaristic de la data aplicării ei”.

Art. 5 are următorul conținut:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) Persoanele fizice și juridice care atestă cu documente justificative eliberate de o autoritate a statului cu competențe în domeniu că și-au suspendat temporar activitatea sau că au renunțat să mai desfășoare operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase sunt exceptate de la vizarea anuală a autorizației.

(2) Pe perioada suspendării temporare a activității, conform alin. (1), persoana desemnată să aplice marca de garanție proprie sau o altă persoană, prin împuternicire, va depune la sediul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley poansoanele pentru marcarea obiectelor și bijuteriilor din metale prețioase”.

Conform art. 6, pentru eliberarea unui duplicat al unei autorizații emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, distruse, pierdute sau furate, se percepe o taxă de 57,45 lei.

Art. 7 dispune faptul că taxele stabilite prin respectivul ordin se vor plăti prin mandat poștal sau ordin de plată în contul nr. RO31TREZ7005032XXX004173 al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

Potrivit art. 8, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ANPC nr. 316/2014 privind stabilirea taxei percepute de ANPC pentru efectuarea unor operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase (M. Of. nr. 570 din 31 iulie 2014).

Conform art. 9, Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Stabilirea taxei de autorizare percepute de ANPC (Ordinul ANPC nr. 99/2015) was last modified: martie 30th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.