Norme cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar (Ordinul nr. 965/XXXV/3598/274)

1 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4721

Despre

  • M. Of. nr. 648 din 26 august 2015
  • Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, secretarului general al Senatului și președintelui CNPP nr. 965/XXXV/3598/274 (M. Of. nr. 648 din 26 august 2015)Norme cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentarArt. 1-21

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 648 din 26 august 2015, s-a publicat Ordinul secretarului general al Camerei Deputaților, secretarului general al Senatului și președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) nr. 965/XXXV/3598/274 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (rep. M. Of. nr. 345 din 25 mai 2009; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, conținutul Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar:

Art. 1 din Norme

Potrivit art. 1, pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 7/2006, și ale respectivelor norme.

Art. 2 din Norme

Art. 2 explică semnificația unor expresii în înțelesul dispozițiilor art. 731 alin. (3), (4) și (11) din Legea nr. 7/2006, precum și ale prezentelor norme, astfel:

a) salariu de bază brut lunar – salariul de bază în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare și sumele aferente sporurilor cu caracter permanent de care a beneficiat persoana înainte de această dată;

b) venit brut lunar – salariul de bază brut lunar la care se adaugă sporul pentru condiții vătămătoare și sporul aferent activității desfășurate în timpul nopții;

c) media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării – suma veniturilor brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, împărțită la 12;

d) venit brut la data pensionării-venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu;

e) drepturile salariale pe care le are un funcționar public parlamentar în activitate – venitul brut lunar al unui funcționar public parlamentar care îndeplinește aceleași condiții de studii (medii, postliceale, studii superioare de scurtă durată, superioare, doctorale), de vechime și care desfășoară activitatea într-o funcție corespunzătoare cu persoana care nu mai are calitatea de funcționar public parlamentar.

Art. 3 din Norme

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Conform Legii nr. 7/2006, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfășurat activități în structurile de specialitate ale Parlamentului în baza unui raport de serviciu și/sau în baza unui raport de muncă, astfel:

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

a) funcționarii publici parlamentari care, la data solicitării pensiei de serviciu, au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care în structurile Parlamentului între 4-14 ani, și care au vârsta de cel puțin 60 de ani;

b) persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare prevăzute la lit. a) și care, la data solicitării pensiei de serviciu, ocupă o altă funcție sau au o altă ocupație, după caz, numai dacă raportul de serviciu în baza căruia și-au desfășurat activitatea în structurile Parlamentului a încetat în condițiile art. 64 lit. a), b) și e) din Legea nr. 7/2006.

(2) De pensie de serviciu beneficiază, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz, și următoarele categorii de persoane:

a) personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006, care desfășoară activități administrative, de gospodărire, investiții, întreținere-reparații și de deservire, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) funcționarii publici din cadrul Consiliului Legislativ și membrii acestuia;

c) personalul Curții Constituționale asimilat, potrivit legii, celui cu funcții similare din structurile Parlamentului, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale.

(3) De pensie de serviciu beneficiază și funcționarii publici parlamentari și asimilații acestora care sunt pensionari ai sistemului public de pensii și îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a).

(4) Prin personal asimilat, prevăzut la alin. (3), în sensul dispozițiilor art. II din Legea nr. 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, se înțelege personalul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Legea nr. 7/2006 și personalul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 124/2000”.

Art. 4 din Norme

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) În înțelesul Legii nr. 7/2006, constituie stagiu de cotizare în vederea stabilirii pensiei de serviciu potrivit Legii nr. 215/2015 următoarele perioade:

a) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfășurat una dintre activitățile menționate la art. 3 și art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 7/2006 în serviciile Camerei Deputaților sau ale Senatului, după caz;

b) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au ocupat o funcție publică în cadrul Consiliului Legislativ sau au avut calitatea de membru al acestuia;

c) perioada în care persoanele prevăzute la art. 3 au desfășurat activitate în cadrul Curții Constituționale pe funcții similare celor din structurile Parlamentului;

d) perioada în care funcționarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator;

e) perioada în care funcționarul public parlamentar este numit sau ales, pe durată determinată, într-o altă funcție în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

f) perioada în care funcționarul public parlamentar a fost delegat, în condițiile legii.

(2) Perioadele de activitate desfășurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curții Constituționale, după caz, după data acordării pensiei de serviciu nu se iau în calculul acesteia ca vechime în structurile Parlamentului.

(3) Perioadele de activitate desfășurată în cadrul structurilor Parlamentului, Consiliului Legislativ sau Curții Constituționale, după caz, se însumează”.

Art. 5 din Norme

Potrivit art. 5, la calculul pensiei de serviciu, stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 7/2006 în structurile Parlamentului, în cadrul Consiliului Legislativ sau Curții Constituționale se constituie din ani întregi, fracțiunile de an se neglijează.

Art. 6 din Norme

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Cuantumul pensiei de serviciu prevăzut de Legea nr. 7/2006 este de 80% din baza de calcul.

(2) Baza de calcul prevăzută la alin. (1) reprezintă media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionării.

(3) În înțelesul Legii nr. 7/2006, sintagma ultimele 12 luni înainte de data pensionării înseamnă ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu nu poate depăși nivelul salariului de bază brut lunar, definit la art. 2 lit. a), din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, corespunzător funcției deținute sau funcției asimilate, după caz.

(5) La stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (2) se vor lua în considerare numai acele 12 luni în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. În situația în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă”.

Art. 7 din Norme

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (3), baza de calcul este reprezentată de media veniturilor brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu, realizate de un funcționar public parlamentar în activitate, potrivit art. 2 lit. e),

(2) La stabilirea bazei de calcul conform alin. (1) se va avea în vedere faptul că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 215/2015, în venitul brut lunar al unui funcționar public în activitate nu se mai regăsește salariul de merit.

(3) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au deținut în ultimele 12 luni de activitate funcții diferite, la calculul mediei veniturilor brute lunare se vor avea în vedere veniturile obținute de un funcționar public parlamentar în activitate, corespunzătoare respectivelor funcții deținute”.

Art. 8 din Norme

Art. 8 la primul alineat prevede majorarea cuantumului pensiei de serviciu cu câte 1% din baza de calcul pentru fiecare an realizat în plus peste stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului, fără a depăși venitul brut avut în luna anterioară celei în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu.

De asemenea, la următorul alineat stabilește faptul că în situația prevăzută anterior, perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată peste vechimea de 14 ani în structurile Parlamentului, nu se ia în considerare.

Art. 9 din Norme

Art. 9 la primul alineat stabilește diminuarea cuantumului pensiei de serviciu cu câte 1% pentru fiecare an în minus față de stagiul de cotizare de 14 ani în structurile Parlamentului.

De asemenea, la alineatul următor prevede faptul că în situația anterior, perioada de stagiu de cotizare prevăzută de Legea nr. 7/2006, mai mică de un an, realizată între 4-14 ani în structurile Parlamentului, nu sa ia în considerare.

Art. 10 din Norme

Conform art. 10, pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor ai funcționarului public parlamentar, în condițiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 din Norme

Art. 11 dispune faptul că la îndeplinirea condițiilor de pensionare prevăzute de lege, funcționarul public parlamentar optează pentru pensia de serviciu sau pentru pensia calculată în condițiile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Norme cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Ordinul nr. 965/XXXV/3598/274) was last modified: august 31st, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter