Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (OPANAF nr. 962/2016)

31 mart. 2016
Vizualizari: 1324

Despre

  • M. Of. nr. 233 din 30 martie 2016
  • OPANAF nr. 962/2016
  • Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 962/2016
(M. Of. nr. 233 din 30 martie 2016)
Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 

În M. Of. nr. 233 din 30 martie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Vom prezenta, în continuare, prevederile OPANAF nr. 962/2016.

Art. 1 din OPANAF nr. 962/2016
 
Art. 1 prevede faptul că se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, prevăzută în anexa nr 1.

În continuare, este prevăzut faptul că Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) contribuabililor/plătitorilor prevăzuți la art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală; cu modif. și compl. ult., declarați inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) contribuabililor/plătitorilor care beneficiază de alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, aprobate de organul fiscal central, potrivit Codului de procedură fiscală; cu modif. și compl. ult.;

c) obligațiilor fiscale stabilite ca urmare a acțiunii de inspecție fiscală sau care fac obiectul unei inspecții fiscale;

d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Art. 2 din OPANAF nr. 962/2016
 
Art. 2 stabilește faptul că se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
 
a) „Referat privind impunerea din oficiu”, prevăzut în anexa nr. 2;

b) 160 „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă”, cod 14.13.02.99/i.o, prevăzut în anexa nr. 3;

c) 161 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d, prevăzut în anexa nr 4.

De asemenea, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 5.

Art. 3 din OPANAF nr. 962/2016
 
Art. 3 prevede faptul că referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Codul fiscal; cu modif. și compl. ult., iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; cu modif. și compl. ult.

Art. 4 din OPANAF nr. 962/2016
 
Art. 4 dispune faptul că anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 5 din OPANAF nr. 962/2016
 
Art. 5 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în M. Of. nr. 816 din 18 noiembrie 2011; cu modif. și compl. ult.

Art. 6 din OPANAF nr. 962/2016
 
Art. 6 dispune faptul că Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (OPANAF nr. 962/2016) was last modified: martie 30th, 2016 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.