Criteriile referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete – modificări (OMFP nr. 930/2015)

19 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1744

Despre

  • M. Of. nr. 623 din 17 august 2015
  • OMFP nr. 930/2015
  • Modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OMEF nr. 2007/2008
(M. Of. nr. 516 din 9 iulie 2008; cu modif. și compl. ult.)
OMFP nr. 930/2015
(M. Of. nr. 623 din 17 august 2015)
modifică: art. 52, anexa nr. 8, anexa nr. 10 pct. 4 partea introductivă, pct. 5, pct. 8, pct. 14 lit. g), anexa nr. 12 și 13, sintagma „tichet de vacanță”
introduce: art. 54
abrogă: anexa nr. 10 pct. 4 lit. b), pct. 7, pct. 14 lit. c)

 

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă

În M. Of. nr. 623 din 17 august 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 930/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete (M. Of. nr. 516 din 9 iulie 2008; cu modif. și compl. ult.).

 

Art. 52 OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 prevedea la primul alineat faptul că modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de tichete de masă, de tichete-cadou și de tichete de creșă și de tichete de vacanță este prevăzut în anexa nr. 13.

De asemenea, la alineatul următor stabilea faptul că autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:

a) codul autorizației;

b) elementele de identificare ale unității emitente;

c) natura activității;

d) locația în care se va desfășura activitatea;

e) perioada de valabilitate.

În sfârșit, potrivit ultimului alineat, Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație:

RO 123XX00000, unde:

– RO reprezintă codul ISO al țării;

– 123 reprezintă o secvență de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;

– XX – secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: TM – tichete de masă; CC – tichete-cadou și tichete de creșă; TV – tichete de vacanță;

– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 prevede: „(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de tichete de masă, de tichete-cadou și de tichete de creșă, precum și de vouchere de vacanță este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) Autorizația de funcționare va conține următoarele elemente:

a) codul autorizației;

b) elementele de identificare ale unității emitente;

c) natura activității;

d) locația în care se va desfășura activitatea pentru unitățile emitente pe suport hârtie, respectiv sediul social declarat de către unitățile emitente pe suport electronic în scopul controlului efectuat de autoritățile competente;

e) perioada de valabilitate.

(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, și va avea următoarea configurație:

RO 123 XX 00000, unde:

– RO reprezintă codul ISO al țării;

-123 reprezintă o secvență de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;

– XX – secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: TH – tichete de masă pe suport hârtie, TE – tichete de masă pe suport electronic; CC – tichete cadou și tichete de creșă; VH – vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE – vouchere de vacanță pe suport electronic;

– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente”.

 
Art. 54 OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Noua reglementare

După art. 53 se introduce un nou articol, art. 54.

Potrivit noii reglementări, art. 54 dispune: „În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 8 pct. 7, anexa nr. 10 pct. 5 și, respectiv, anexa nr. 12 pct. 7, se solicită organului fiscal competent din cadrul ANAF certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale, de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv emiterea de tichete de masă, tichete-cadou sau tichete de creșă, precum și de vouchere de vacanță”.

 
Anexa nr. 8 la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivul ordin.

Anexa nr. 10 pct. 4 partea introductivă la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 4 în partea introductivă prevedea faptul că unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului de tichete-cadou și tichete de creșă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 4 în partea introductivă are următorul conținut: „Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului de tichete-cadou și tichete de creșă sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează”.

 

Anexa nr. 10 pct. 4 lit. b) la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului de tichete-cadou și tichete de creșă, și anume:

(…)

b) înscrierea elementelor de individualizare și personalizare, precum și înscrierea pe tichetele-cadou și pe tichetele de creșă a valorii nominale se vor realiza numai pe teritoriul României.

Noua reglementare

În anexa nr. 10 pct. 4 lit. b) – Abrogată.

 
Anexa nr. 10 pct. 5 la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 5 prevedea faptul că unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligații restante:

a) obligațiile pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării;

b) debitele suplimentare și accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecție fiscală și care se află în diferite stadii de contestare sau judecată și pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condițiile legii;

c) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanțele de judecată au dispus suspendarea executării silite.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 5 prevede: „Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. În înțelesul prezentului ordin nu se consideră obligații restante:

a) unitatea are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare și/sau cereri de restituire, iar suma obligațiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent unitatea are înscrise obligații de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide și exigibile pe care acesta le are de încasat de la autoritățile contractante;

c) în certificatul de atestare fiscală sau alt document emis de organul fiscal competent unitatea nu are înscrise obligații de plată, dar are înscrise mențiuni cum ar fi eșalonare/amânare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;

d) obligațiile sunt stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) obligațiile sunt cuprinse în titluri executorii pentru care s-a dispus suspendarea executării silite potrivit legii”.

 
Anexa nr. 10 pct. 7 la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 7 prevedea faptul că unitățile care solicită autorizație de funcționare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispozițiilor legale în vigoare referitoare la tichetele-cadou și la tichetele de creșă, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizației de funcționare.

Noua reglementare

În anexa nr. 10, pct. 7 – Abrogat.

 
Anexa nr. 10 pct. 8 la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 8 dispunea faptul că pe baza respectivelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de un an. Unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 8 dispune: „Pe baza prezentelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de doi ani. Unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare”.

 
Anexa nr. 10 pct. 14 lit. c) la OMEF nr. 2007/2008 (modificat prin OMFP nr. 930/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 14 lit. c) prevedea faptul că unitățile care solicită autorizație de funcționare vor depune la direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor un dosar cu următorul conținut:

(…)

c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condițiilor prevăzute la pct. 5.

Noua reglementare

În anexa nr. 10 pct. 14 lit. c) – Abrogată.

Criteriile referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete – modificări (OMFP nr. 930/2015) was last modified: august 19th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter