Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achizițiilor şi livrărilor de produse accizabile (OPANAF nr. 829/2016)

14 mart. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1162

Despre

  • M. Of. nr. 179 din data de 10 martie 2016
  • Ordin presedinte ANAF nr. 829/2016
  • Normele privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile
Actul de aprobareActul aprobatSumar
OPANAF nr. 829/2016
(M. Of. nr. 179 din data de 10 martie 2016)
Normele privind accesul operatorilor economici la aplicațiile de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabileCap. I  („Dispoziții generale”)
Cap. II („Procedura de autorizare a accesului la aplicațiile EMCS-RO”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 179 din 10 martie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 829 din 23 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile (Norme).

În continuare, vom prezenta structura normelor în cauză.

Cap. I  („Dispoziții generale”)
Cap. II („Procedura de autorizare a accesului la aplicațiile EMCS-RO”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre dispozițiile respectivelor norme.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Norme

Cap. I dispune asupra unor chestiuni de ordin general, așa cum regăsim și în titlu. Sunt prezentate abrevierile, este prevăzut faptul că accesul la aplicațiile EMCS-RO pentru depunerea documentelor administrative electronice se poate face de către operatorii economici autorizați să desfășoare operațiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum și pentru depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile, în calitate de: antrepozitar; destinatar înregistrat; expeditor înregistrat; utilizator final etc.

Campanie Craciun UJmag 2020
Cap. II („Procedura de autorizare a accesului la aplicațiile EMCS-RO”) din Norme

Cap. II dispune asupra condițiilor de acces, modul de întocmire a dosarul de autorizare, asupra emiterii autorizației de acces, extinderii autorizației de acces, actualizării datelor privind autorizația de acces, asupra suspendării, revocării și anulării autorizației/extinderii autorizației de acces.

Cap. III („Dispoziții finale”) din Norme

Cap. III dispune asupra unor chestiuni precum faptul că operatorul economic care a obținut autorizația de acces la aplicațiile EMCS-RO va parcurge toți pașii prezentați în „Instrucțiunile de instalare și configurare ale aplicațiilor EMCS-RO prin conexiuni INTERNET”, publicate pe pagina de internet, www.customs.ro, a DGV din cadrul ANAF.

De asemena, este prevăzut faptul că orice modificare intervenită în datele personalului desemnat de operatorul economic titular al autorizației de acces la aplicațiile EMCS-RO se va transmite în scris la BV în a cărui rază de competență își desfășoară activitatea solicitantul în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea lor, cu completarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la respectiva normă.

Alte prevederi relevante din Ordinul nr. 829/2016

Art. 2 stabilește faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă:

a) Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7.630/2010 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici în aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize (M. Of. nr. 804 din 2 decembrie 2010)

b) Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.834/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici în aplicația EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile (M. Of. nr. 595 din 20 august 2012)

Art. 3 dispune faptul că autorizațiile de acces ale operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și EMCS-RO Stocuri pentru depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile, emise până la data publicării respectivului ordin, își păstrează valabilitatea până cel mai târziu la data de 1 august 2016.

Art. 4 prevede faptul că actele administrative emise în baza respectivului ordin pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004; cu modif. și compl. ult.

Normele privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile (OPANAF nr. 829/2016) was last modified: martie 11th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.