Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare (OMJ nr. 821/C/2015)

17 mart. 2015
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2189

Despre

  • M. Of. nr. 172 din 12 martie 2015
  • OMJ nr. 821/C/2015
  • Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare

În M. Of. nr. 172 din 12 martie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Justiției (OMJ) nr. 821/C/2015 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

Respectivul ordin a fost emis având în vedere prevederile art. 13 alin. (5), (6) și (8) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013; cu modif. ult.).

De asemenea, Ordinul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

art. 13 alin. (8) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014 (M. Of. nr. 201 din 21 martie 2014; cu modif. și compl. ult.);

art. 13 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (M. Of. nr. 443 din 29 iunie 2009; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivului ordin:

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni
Condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare

Potrivit art. 1, respectivul ordin reglementează condițiile de acordare, în anul 2015, a majorării salariale prevăzute de art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare majorare.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Prezentul ordin se aplică funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și Ministerul Justiției, precum și personalului civil din sistemul administrației penitenciare.

(2) Prin personal civil din sistemul administrației penitenciare se înțelege funcționarii publici și personalul contractual din sistemul administrației penitenciare”.

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Majorarea se acordă pentru personalul prevăzut la art. 2, inclusiv pentru cei care lucrează în ture, care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, respectiv sâmbăta și duminica, precum și în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu respectarea obligatorie a planificărilor de prezență întocmite de unitate.

(2) Baza de calcul a majorării o reprezintă salariul de bază prevăzut de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009.

(3) Majorarea se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, indiferent dacă acest interval de timp reprezintă concomitent și muncă suplimentară, determinându-se pe baza raportului dintre baza de calcul și durata normală a timpului de lucru din luna în care s-au desfășurat activitățile.

(4) Majorarea se plătește prin adăugare la drepturile salariale cuvenite în luna pentru care se efectuează plata”.

Potrivit art. 4, majorarea se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) există o programare în ture sau altă formă de organizare a programului normal de lucru și/sau există ordinul/dispoziția șefului ierarhic de desfășurare a activității în aceste zile, scris(ă) sau verbal(ă), dar consemnat(ă) în prima zi lucrătoare, înscris, emis(ă) conform competențelor și regulilor stabilite la nivelul fiecărei unități, cu aprobarea conducătorului unității;

b) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensații ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activitățile desfășurate în zilele de repaus săptămânal și/sau în zilele de sărbători legale;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

c) se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmește de șeful structurii în care își desfășoară activitatea ori de către persoanele desemnate de conducătorul unității, se aprobă de conducătorul unității sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competențelor și se comunică structurii financiar – contabile, până la data de 5 a lunii.

(3) În cazul personalului delegat să desfășoare activități la alte instituții, plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar întocmit și aprobat conform alin. (2), potrivit documentelor doveditoare eliberate și transmise de aceste instituții, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4.

(4) Pentru personalul ale căror raporturi de serviciu/muncă au încetat sau au fost suspendate, precum și pentru cel mutat, plata majorării se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

(5) Pentru personalul detașat, împuternicit pe o funcție de conducere sau pus la dispoziție la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia își desfășoară activitatea, plata majorării se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale”.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Dispozițiile legale privind compensarea muncii suplimentare rămân aplicabile.

(2) Timpul liber corespunzător se acordă în condițiile legii pentru munca suplimentară desfășurată peste durata normală a timpului de lucru și presupune că pentru numărul de ore efectiv lucrate se acordă același număr de ore libere”.

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Structurile cu atribuții de control și structurile de specialitate din Administrația Națională a Penitenciarelor verifică modul de respectare a dispozițiilor prezentului ordin, conform competențelor.

(2) Conducătorii unităților din sistemul administrației penitenciare dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului ordin”.

Potrivit art. 8:

„(1) Orice dispoziție contrară prezentului ordin se abrogă.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare (OMJ nr. 821/C/2015) was last modified: martie 17th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter