Instrucţiunile de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative (OPANAF nr. 614/2015)

10 mart. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6570

Despre

  • M. Of. nr. 160 din 6 martie 2015
  • OPANAF nr. 614/2015
  • Instrucţiunile de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative

În M. Of. nr. 160 din 6 martie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui ANAF (OPANAF) nr. 614/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a formularelor declarației vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative.

Respectivul ordin a fost emis având în vedere prevederile art. 205-220, și art. 787 alin. (2)-(6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările și completările ulterioare, privind depunerea declarațiilor vamale de import și export pe suport de hârtie;

De asemenea, Ordinul a fost emis în temeiul următoarelor prevederi:

– în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707/2006 (M. Of. nr. 520 din 15 iunie 2006; cu modif. și compl. ult.);

– în temeiul art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF (M. Of. nr. 473 din 30 iulie 2013; cu modif. ult.).

 

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivelor instrucțiuni:

Instrucțiunile de utilizare a formularelor declarației vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative

 

Secț. 1 „Dispoziții generale”

Potrivit art. 1 în situația în care aplicațiile informatice vamale de declarare a mărfurilor la import și la export nu funcționează, se aplică procedura alternativă utilizând formularele declarației vamale menționate în respectivele instrucțiuni.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Utilizarea procedurii alternative și a formularelor utilizate se agreează de către biroul vamal.

(2) Declarantul/Reprezentantul este obligat să informeze în scris biroul vamal în legătură cu orice operațiune de import/export, înregistrată în aplicație și care nu a primit liber de vamă, pentru a cărei finalizare se solicită utilizarea procedurii alternative”.

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Declarațiile vamale de import/export, întocmite în procedură alternativă se înregistrează în registrul sumar.

(2) Declarațiile vamale de import/export, indiferent de formularele utilizate prevăzute la art. 5 lit. a) și b) și art. 6 lit. a) și b), se completează potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar și se depun la biroul vamal”.

Art. 4 prevede următoarele:

„ (1) Orice declarație de import/export introdusă în aplicațiile informatice, care nu a fost procesată datorită nefuncționării aplicației și pentru care a fost luată decizia de utilizare a procedurii alternative, se invalidează de biroul vamal imediat ce a fost restabilită funcționarea aplicației.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2) Declarațiile vamale care au fost întocmite în procedură alternativă și au primit liber de vamă sunt preluate în sistemul informatic în maximum 24 de ore de la restabilirea funcționării aplicației”.

 

Secț. a 2-a „Dispoziții speciale la import”

Art. 5 prevede faptul că Biroul vamal de import acceptă o declarație vamală de import pe suport hârtie, cu condiția ca aceasta să fie întocmită:

a) prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, în conformitate cu prevederile Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, și a modelului prevăzut în anexele nr. 31 – 34 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei; sau

b) utilizând un formular de declarație vamală de import tipărit pe hârtie obișnuită, cu condiția ca acesta să cuprindă datele cerute potrivit anexei nr. 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

 

Secț. a 3-a „Dispoziții speciale la export”

Art. 6 prevede faptul că Biroul vamal de export acceptă o declarație vamală de export pe suport hârtie, cu condiția ca aceasta să fie întocmită:

a) prin intermediul documentului administrativ unic tipărit pe hârtie specială, în conformitate cu prevederile Convenției privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987, cu modificările și completările ulterioare, și a modelului prevăzut în anexele nr. 31 – 34 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, la care se adaugă documentul de siguranță și securitate care corespunde modelului din anexa nr. 45i și o listă de articole-securitate și siguranță care corespunde modelului din anexa nr. 45j la același regulament; sau

b) prin intermediul documentului administrativ unic de export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 45k și o listă de articole export/securitate care corespunde modelului din anexa nr. 45l la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Potrivit art. 7, la utilizarea procedurii alternative, indiferent de formularul utilizat precizat la art. 6 lit. a) sau b), se aplică cu cerneală roșie ștampila „Procedură alternativă ECS”, pe toate exemplarele declarației vamale de export, în caseta A. Modelul ștampilei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

Conform art. 8, în cazul prevăzut la art. 6 lit. a), când declarația vamală de export se depune împreună cu documentul de siguranță și securitate, numărul de înregistrare al declarației se înscrie de biroul vamal și pe acest din urmă document.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 614/2015

Potrivit art. 2 OPANAF nr. 614/2015, respectivul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

Art. 3 OPANAF nr. 614/2015 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă art. 73-77 din Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobat prin Ordinul vicepreședintelui ANAF nr. 1.626/2009 (M. Of. nr. 445 din 29 iunie 2009; cu modif. și compl. ult.).

Instrucțiunile de utilizare a formularelor declarației vamale de import/export în cazul aplicării procedurii alternative (OPANAF nr. 614/2015) was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter