Aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și art. 232 din Codul fiscal (OMFP nr. 583/2016)

11 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1449

Despre

  • M. Of. nr. 355 din 10 mai 2016
  • OMFP nr. 583/2016

Recomandări

În M. Of. nr. 355 din 10 mai 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și art. 232 din Codul fiscal; cu modif. ult.
În continuare, vom enumera respectivele formulare, precum și anumite chestiuni procedurale prevăzute de respectivul ordin.

Art. 1 stabilește faptul că se aprobă formularistica elaborată în temeiul art. 7, 59, 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexele nr. 1-16 care fac parte integrantă din respectivul ordin, după cum urmează:

a) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ……………….. , pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 1 );
b) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ………………. , pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 2);
c) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ………………. , pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3);
d) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ……………….. , pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 4);
e) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ……………….. , pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 5);
f) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ………………… , pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 6);
g) Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ……………… , pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 7);
h) Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și …………………. , pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 8);
i) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 9);
j) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 10);
k) Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11);
l) Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12);
m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 13);
n) Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 14);
o) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 15);
p) Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 16).

Art. 2 dispune faptul că formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) și p) se întocmesc și se semnează de către solicitanți în conformitate cu precizările privind completarea acestora.

Art. 3 stabilește faptul că formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) și n) redactate în limbile română și engleză se completează, se semnează și se eliberează de către organul fiscal competent, fiind semnate de conducătorul unității fiscale, potrivit competențelor.

Art. 4 prevede faptul că formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcție de situația concretă a contribuabilului.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. 5 dispune faptul că autoritățile fiscale prevăzute la art. 3 completează în limba engleză și semnează certificatele de rezidență fiscală pentru persoanele juridice rezidente și pentru persoanele fizice rezidente în România, respectiv certificatele privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, eliberate de organele competente ale statelor cu care România are încheiate convenții/acorduri de evitare a dublei impuneri.

Art. 6 prevede faptul că formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) și p), prezentate în anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 și 16, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează și/sau se completează de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art. 7 dispune faptul că formularele prevăzute la art. 1 lit. b ), d), f), h ), j), l) și n ), prezentate în anexele nr. 2, 4, 6, 8, 1 O, 12 și 14, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează și/sau se completează de către organul fiscal competent.

Art. 8 prevede faptul că Direcția generală de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Art. 9 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OMFP nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 131 din 22 februarie 2011, precum și orice alte dispoziții contrare acestuia.

Aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și art. 232 din Codul fiscal (OMFP nr. 583/2016) was last modified: mai 10th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter