Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat (OMECS nr. 5651/2015)

9 dec. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 932

Despre

  • M. Of. nr. 885 din 26 noiembrie 2015
  • OMECS nr. 5651/2015
  • Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat
Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMECS nr. 5651/2015
(M. Of. nr. 885 din 26 noiembrie 2015)
Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de statArt. 1-7


În M. Of. nr. 885 din 26 noiembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului educației și cercetării științifice (OMECS) nr. 5651/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat.

 

Art. 1 din Metodologie

Art. 1 stabilește următoarele:

„(1) În temeiul principiului autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior de stat au dreptul să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.

(2) Dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior are drept scop funcționarea optimă și creșterea calității actului educațional. Elementele ce contribuie la dezvoltarea instituțională se referă la:

a) capacitatea instituțională;

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

b) eficacitatea educațională;

c) managementul calității;

d) relația cu mediul social;

e) transparența deciziilor;

f) angajabilitate;

g) protecția socială și incluziune.

(3) Planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale sunt aprobate de senatul universitar, la propunerea rectorului”.

 

Art. 2 din Metodologie

Art. 2 prevede: „(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice alocă, anual, un fond distinct pentru dezvoltare instituțională din suma alocată în bugetul național pentru finanțarea instituțională.

(2) Fondul de dezvoltare instituțională reprezintă un mecanism de politică pe care Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECȘ) îl are la dispoziție pentru a-și pune în aplicare Strategia de dezvoltare a învățământului de nivel universitar.

(3) Pentru anul 2015, cuantumul fondului pentru dezvoltare instituțională este stabilit prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.888/2015 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015”.

 

Monitor Dosare
Art. 3 din Metodologie

Art. 3 prevede la primul alineat faptul că instituțiile de învățământ superior de stat pot solicita MECȘ finanțare pentru operaționalizarea propriei strategii de dezvoltare instituțională, din fondul constituit în acest scop.

(2) MECȘ poate aproba finanțare din fondul de dezvoltare instituțională, în condițiile art. 2.

 

Art. 4 din Metodologie

Art. 4 stabilește că luând în considerare elementele ce contribuie la dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior, MECȘ alocă fondul pentru dezvoltare instituțională având în vedere criterii competitive conforme cu standardele internaționale, care vizează:

a) dezvoltarea programelor de studii;

b) conformitatea planului strategic de dezvoltare instituțională cu politicile naționale de dezvoltare a învățământului superior privind:

1) armonizarea politicilor educaționale cu cerințele pieței muncii;

2) dezvoltarea politicilor de internaționalizare a învățământului;

3) dezvoltarea politicilor de mobilitate a studenților și a cadrelor didactice și de cercetare în spațiul european al educației și cercetării științifice;

4) dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici și cu societatea la nivel național și regional;

5) dezvoltarea programelor de învățare novativă în concordanță cu nivelul progresului științific actual;

6) accesul neîngrădit la baze de cercetare;

c) corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii;

d) îmbunătățirea calității activității didactice;

e) dezvoltarea infrastructurii;

f) cultivarea legăturilor cu comunitatea locală și/sau regională;

g) incluziunea socială;

h) crearea sistemului informatic de gestiune educațională integrat.

 

Art. 5 din Metodologie

Potrivit art. 5, fondurile alocate pentru dezvoltare instituțională sunt considerate venituri proprii ale instituțiilor de învățământ superior de stat și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională, în vederea realizării obiectivelor ce le revin în cadrul politicii statului din domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.

 

Art. 6 din Metodologie

Conform art. 6, categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate pentru dezvoltare instituțională a instituțiilor de învățământ superior sunt cele prevăzute de legislația în vigoare pentru finanțarea de bază.

 

Art. 7 din Metodologie

Art. 7 stabilește faptul că instituțiile de învățământ superior de stat își asumă strategia de dezvoltare instituțională și gestionarea fondurilor alocate din surse publice conform contractului instituțional.

 

Alte prevederi ale OMECS nr. 5651/2015

Potrivit art. 2, instituțiile de învățământ superior de stat își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate Ministerului Educației și Cercetării Științifice.

Art. 3 prevede faptul că Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală buget-finanțe, salarizare și resurse umane din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și instituțiile de învățământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de învățământ superior de stat (OMECS nr. 5651/2015) was last modified: decembrie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter