Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015 (OMFP nr. 522/2015)

11 mai 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1504

Despre

  • M. Of. nr. 309 din 5 mai 2015
  • OMFP nr. 522/2015
  • Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2015
  • Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ de aprobareActele normative aprobateSumar
OMFP nr. 522/2015
(M. Of. nr. 309 din 5 mai 2015)
Prospect de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu
discont lansate în luna mai 2015
Art. 1-11
Prospect de emisiune a
obligațiunilor de stat de tip
benchmark lansate în luna mai 2015
Art. 1-12

În M. Of. nr. 309 din 5 mai 2015, s-a publicat OMFP nr. 522/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Respectivul ordin a fost emis în temeiul:

art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. și compl. ult.);

O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică (M. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008 (M. Of. nr. 369 din 14 mai 2008);

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007 (M. Of. nr. 870 din 19 decembrie 2007; cu modif. și compl. ult.);

Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008 (M. Of. nr. 626 din 28 august 2008; cu modif. și compl. ult.);

Regulamentului BNR nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de BNR (M. Of. nr. 880 din 22 decembrie 2012;);

Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR, cu modificările ulterioare (M. Of. nr. 882 din 30 septembrie 2005; cu modif. ult.);

Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între MFP și BNR.

 

Anexa nr. 1 („Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2015”)

 Potrivit art. 1, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna mai 2015, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Cod ISINData licitațieiData emisiuniiData scadențeiNr. de zileValoare emisiune

– lei –

RO1516CTN08618.05.201520.05.201518.05.2016364400.000.000
RO1515CTN09625.05.201527.05.201525.11.2015182400.000.000

Potrivit art. 2, valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3 prevede faptul că metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Conform art. 4, certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei”.

Art. 6 prevede faptul că pentru determinarea prețului și randamentului se vor utiliza următoarele formule:

P = 1 – [(d x r)/360]

Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1)”.

Potrivit art. 8, rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 9 prevede faptul că evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR.

Potrivit art. 10, dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 11 prevede faptul că regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

Anexa nr. 2 („Prospect de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2015”)

Potrivit art. 1, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna mai 2015, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 5 și 7 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)Data

licitației

Data

SSON

Data

emisiunii

Data

scadenței

Maturi-
tate — nr. ani —
Maturi-
tate reziduală — nr. ani —
Rată cupon — % —Dobânda acumulată — lei/titlu —Valoare nominală licitație de referință — lei —Valoare nominală SSON — lei —
RO1418

DBN040

11.05.

2015

12.05.

2015

13.05.

2015

17.01.

2018

32,683,2551,64400.000.

000

60.000.

000

RO1419

DBN014

14.05.

2015

15.05.

2015

18.05.

2015

24.06.

2019

54,104,75213,42400.000.

000

60.000.

000

R01320

DBN022

21.05.

2015

22.05.

2015

25.05.

2015

29.04.

2020

74,935,7540,85400.000.

000

60.000.

000

Art. 2 prevede faptul că valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Conform art. 3, valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4 dispune faptul că: „(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISINOrdinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițialeLuna lansării
RO1418DBN0401.344/2.10.2014Octombrie 2014
RO1419DBN014119/30.01.2014Februarie 2014
RO1320DBN022287/1.03.2013Martie 2013

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință”.

Art. 5 stabilește următoarele:

„(1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.

(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu”.

Conform art. 6, la licitația de referință:

Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.

În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Conform art. 7, pentru SSON:

Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secțiunea a 2-a – Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari a capitolului III – Plasarea titlurilor de stat pe piața primară din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012, cu modificările și completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012.

Art. 8 prevede faptul că:

„(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON, în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1)”.

Art. 9 dispune faptul că rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul BNR, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Art. 10 stabilește faptul că evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare – SaFIR.

Potrivit art. 11, dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12 prevede faptul că regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

 

Alte prevederi ale OMFP nr. 522/2015

Potrivit art. 1 OMFP nr. 522/2015, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna mai 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.000 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 180 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Conform art. 2 OMFP nr. 522/2015, Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.


[1] În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială  „Bursa de Valori București” – S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori București” – S.A.

Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015 (OMFP nr. 522/2015) was last modified: mai 10th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter