Instrucţiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (OMFP nr. 417/2015)

16 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2405

Despre

  • M. Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015
  • OMFP nr. 417/2015
  • Instrucţiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar

OMFP nr. 417/2015

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 (M. Of. nr. 240 din

8 aprilie 2015)

Instrucțiunile de punere în

aplicare a

O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea

Loteriei bonurilor fiscale

art. 1-7

 

În M. Of. nr. 240 din 8 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015), a Regulamentului de organizare și desfășurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului și conținutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum și pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale.

Vă vom prezenta, în continuare, instrucțiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale:

 Instrucțiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

 Potrivit art. 1, în vederea organizării extragerilor ocazionale aferente Loteriei bonurilor fiscale, o copie a Ordinului ministrului finanțelor publice pentru organizarea respectivei extrageri se înaintează de către structura din cadrul Ministerul Finanțelor Publice care a inițiat ordinul Companiei Naționale „Loteria Română – S.A.”, în termen de două zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Conform art. 2, în prima zi lucrătoare ulterioară datei organizării extragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale, Compania Națională „Loteria Română – S.A.” comunică în format electronic și letric Serviciului de comunicare, relații publice, mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Serviciului comunicare relații publice și mass media din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală procesul-verbal conținând rezultatul extragerii, în vederea postării acestuia pe site-urile celor două instituții pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Unitățile teritoriale ale ANAF organizează procesul de preluare a cererilor de revendicare a premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale depuse în termenul legal, la care se anexează, în original, bonurile fiscale care îndeplinesc potrivit legii criteriile pentru a fi considerate câștigătoare, precum și copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului.

(2) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal eliberează o copie a acestuia care poartă mențiunea „conform cu originalul”.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) În vederea înregistrării cererilor de revendicare a premiilor, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul ANAF pune la dispoziția tuturor administrațiilor fiscale o aplicație informatică în care acestea înregistrează electronic toate elementele pe care le conține cererea contribuabilului și la care anexează scanat, în format PDF, bonul fiscal.

(2) Elementele înregistrate în aplicația informatică potrivit alin. (1) constituie „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”.

(3) Aplicația informatică prevăzută la alin. (1) este accesibilă inclusiv direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și Direcției generale antifraudă fiscală”.

Potrivit art. 5, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru revendicarea premiilor, Direcția generală antifraudă fiscală, prin direcțiile regionale antifraudă fiscală, verifică autenticitatea și realitatea bonurilor fiscale, pe baza elementelor din „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, și încarcă rezultatul verificărilor în aplicația informatică.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) În vederea respectării termenului prevăzut la art. 6 alin. (4) din O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice urmăresc definitivarea listelor cu câștigători aferente cererilor de revendicare depuse în aria de competență teritorială.

(2) În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (4) din O.G. nr. 10/2015, pe baza informațiilor cuprinse în baza de date privind Loteria bonurilor fiscale, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul ANAF extrage lista câștigătorilor împreună cu datele de identificare aferente acestora, precum și datele privind contul bancar unde se solicită virarea premiului și o transmite electronic către Direcția generală de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcție de specialitate, structură responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere aferent Loteriei bonurilor fiscale.

(3) Direcția de specialitate calculează valoarea unui premiu și dispune măsurile necesare în vederea efectuării plăților, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 10/2015.

(4) Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata premiilor în condițiile prevăzute de alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(5) Concomitent cu calcularea valorii unui premiu, direcția de specialitate asigură transmiterea listei câștigătorilor la Loteria bonurilor fiscale către Serviciul de comunicare, relații publice, mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Serviciul comunicare relații publice și mass media din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea publicării acesteia pe site-urile celor două instituții.

(6) Valoarea unui premiu se calculează prin împărțirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului. Se includ în numărul total al bonurilor fiscale la care se împarte fondul de premiere și bonurile care fac obiectul sesizărilor penale, situație în care plata premiului este suspendată până la soluționarea cauzei penale, conform legii.

(7) Sumele aferente premiilor revendicate a căror plată este suspendată potrivit legii se indisponibilizează până la soluționarea cauzei penale, urmând ca, după caz, să fie plătite câștigătorului sau să fie reportate pentru următoarea extragere a Loteriei bonurilor fiscale”.

Art. 7 stabilește următoarele:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum și repartizarea lunară a acestuia. Fondul anual de premiere cuprinde sumele acordate ca premii atât în cadrul Loteriei bonurilor fiscale organizate lunar, cât și ocazional.

(2) Premiile suspendate la plată potrivit art. 6 alin. (7) din O.G. nr. 10/2015, în cazul în care organul de cercetare penală competent constată că a fost legal revendicat, se achită în termen de 30 de zile de la data depunerii documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătorești definitive, după caz, din bugetul anului în care se face plata”.

Instrucțiunile de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (OMFP nr. 417/2015) was last modified: aprilie 15th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter