Aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (OMFP nr. 319/2016)

22 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 787

Despre

  • M. Of. nr. 203 din 18 martie 2016
  • OMFP nr. 319/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 319/2016
(M. Of. nr. 203 din 18 martie 2016)
Condițiile privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

 

În M. Of. nr. 203 din 18 martie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 319/2016 pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 1 prevede faptul că distrugerea totală a produselor accizabile într-un antrepozit fiscal potrivit art. 340 alin. (10) din Codul fiscal; cu modif. și compl. ult., nu se consideră eliberare pentru consum atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de forță majoră ori atunci când produsele accizabile nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare și nici nu pot fi procesate ori transformate în vederea obținerii unor produse care pot fi comercializate.

Art. 2  din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 2 dispune faptul că distrugerea este datorată unui caz fortuit atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment care nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, așa cum este prevăzut în art. 1.351 alin. (3) din Codul civil; rep., cu modif. ult.

Art. 3 din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 3 stabilește faptul că distrugerea este datorată unei cauze de forță majoră atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, așa cum este prevăzut în art. 1.351 alin. (2) din Codul civil.

Art. 4 din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 4 dispune faptul că prin neîndeplinirea condițiilor de comercializare, care atrage distrugerea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal, se înțelege:

a) încălcarea oricărei dispoziții legale privind producția sau comercializarea produsului respectiv conținute de legislația specifică din domeniile protecției consumatorilor, protecției sănătății, protecției mediului, conformității produselor sau din altele similare;
b) situația în care produsele nu sunt conforme specificațiilor (tehnice) de produs și/sau condițiilor de calitate: termen de valabilitate, parametri de calitate fizici, chimici sau vizuali și altele asemenea, iar acestea sunt declarate de către antrepozitarul autorizat ca nefiind conforme eliberării pentru consum.

Art. 5 din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 5 prevede faptul că în situațiile de forță majoră sau caz fortuit, pentru ca distrugerea produselor accizabile în antrepozitul fiscal să nu fie considerată eliberare pentru consum, antrepozitarul autorizat trebuie să înștiințeze în scris autoritatea vamală teritorială în raza căreia își desfășoară activitatea despre producerea evenimentelor respective. Înștiințarea este însoțită de dovada intervenției cazului fortuit sau cauzei de forță majoră și se transmite în termen de cel mult 60 de zile de la data producerii evenimentului.

În continuare, este stabilit faptul că în situațiile în care produsele accizabile nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare și nici nu pot fi procesate ori transformate în vederea obținerii unor produse care pot fi comercializate, antrepozitarul autorizat trebuie să solicite în scris autorizarea de distrugere la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își desfășoară activitatea. Cererea se va depune în termen de cel mult 180 de zile de la data constatării neîndeplinirii condițiilor de comercializare împreună cu memoriul justificativ care cuprinde cauzele și cantitățile de produse accizabile pentru care se solicită distrugerea în antrepozitul fiscal. La memoriul justificativ se anexează documentele care confirmă cauzele care conduc la necesitatea distrugerii produselor accizabile în antrepozitul fiscal: rapoarte de evaluare emise de un laborator acreditat, procese-verbale de certificare a calității, procese-verbale de constatare a neconformității produsului, precum și orice alte documente, după caz.

De asemenea, este prevăzut faptul că în termen de 15 zile de la data primirii documentației, autoritatea vamală teritorială îi comunică antrepozitarului autorizat decizia sa motivată:

a) prin care distrugerea produselor accizabile se admite ca fiind impozabilă sau neimpozabilă, după caz, în situațiile de forță majoră sau caz fortuit;
b) prin care se aprobă sau nu se aprobă solicitarea de distrugere, în situațiile în care produsele accizabile nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare și nici nu pot fi procesate ori transformate în vederea obținerii unor produse care pot fi comercializate.

În același sens, în cazul aprobării operațiunii de distrugere potrivit alin. (3) lit. b), aceasta se efectuează în termen de maximum 45 de zile de la data primirii deciziei de aprobare, sub supravegherea reprezentantului autorității vamale teritoriale.

Alineatul următor prevede faptul că dacă operațiunea de distrugere nu are loc în intervalul celor 45 de zile și în prezența reprezentantului autorității vamale teritoriale, decizia de aprobare își pierde valabilitatea, iar distrugerea produselor accizabile după acest termen-limită sau altfel decât este prevăzut la alin. (4) se consideră eliberare pentru consum. În această situație, accizele devin exigibile la momentul distrugerii produselor accizabile, iar termenul de plată a accizelor este cel prevăzut la art. 345 alin. (1) din Codul fiscal; cu modif. și compl. ult.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Penultimul alineat prevede faptul că în cazul distrugerii produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole, seriile și numerele aferente marcajelor se menționează distinct în procesul-verbal care se încheie la momentul desfășurării operațiunii de distrugere.

Ultimul alineat dispune: „Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile distruse nu se suportă din valoarea accizelor datorate bugetului de stat”.

Art. 6 din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 6 prevede faptul că distrugerea poate să constea într-o distrugere totală a produselor accizabile sau într-o distrugere parțială, cu recuperarea materiilor prime ori a materialelor auxiliare, în funcție de cauzele care au generat-o.

Alte prevederi relevante din OMFP nr. 319/2016
 
Art. 7 dispune faptul că autoritățile vamale teritoriale prevăzute la art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

De asemenea, art. 8 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OMFP nr. 418/2012 pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2012).

 

Aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (OMFP nr. 319/2016) was last modified: martie 21st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter