Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al I.G.I. – modificări (O.M.A.I. nr. 28/2015)

22 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3246

Despre

  • M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 2015
  • O.M.A.I. nr. 28/2015
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Noua reglementare

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Potrivit noii reglementări, art. 40 lit. z) prevede faptul că Biroul achiziții are, printre altele, și următoarea atribuție: „întocmește documentele constatatoare pentru fiecare contract atribuit în baza documentelor de recepție transmise de structurile de specialitate ale I.G.I., în competența cărora se află bunurile, serviciile și lucrările care fac obiectul contractului atribuit”.

 
Art. 40 lit. ae) și af) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)
 

Noua reglementare

La art. 40, după lit. ad) se introduc două noi litere, lit. ae) și af).

Potrivit noii reglementări, art. 40 lit. ae) și af) prevăd faptul că Biroul achiziții are, printre altele, și următoarele atribuții: „ae) participă cu personal în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă, în calitate de experți, în funcție de specificul proiectului;

af) organizează și derulează proceduri de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor finanțate din componentele de asistență tehnică prevăzute în PGSOLID și programul național al Fondului pentru azil, migrație și integrare”.

 
 
Art. 49 alin. (1) lit. k), l), m), n) și o) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 49 alin. (1), după lit. j) se introduc cinci noi litere, lit. k), l), m), n) și o).

Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (1) lit. k), l), m), n) și o) prevăd faptul că Serviciul integrare, asistență, coordonare centre și relocare are, printre altele, și următoarele atribuții: „k) participă la monitorizarea proiectelor de grant finanțate din PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare prin vizite în teren, analizarea rapoartelor de progres și consultări cu beneficiarii proiectelor, în scopul stabilirii unor măsuri de îmbunătățire a activităților specifice;

l) asigură calitatea și eficiența asistenței acordate solicitanților de azil, persoanelor cu o formă de protecție și străinilor cu o formă de ședere legală pe teritoriul României, prin analizarea și avizarea metodologiilor și informațiilor realizate în proiectele de grant finanțate din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

m) participă la analiza nevoilor în domeniul azilului și integrării migranților în scopul elaborării/revizuirii PGSOLID și a programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

n) participă cu experți evaluatori în selecțiile proiectelor de grant finanțate din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

o) participă la elaborarea instrucțiunilor pentru solicitanți aferente selecțiilor proiectelor de grant finanțate din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare, prin identificarea și analizarea cerințelor specifice domeniilor azilului și migrației”.

 
Alte prevederi ale O.M.A.I. nr. 28/2015

Conferintele lunii noiembrie
”

În anexa nr. 3, la lit. D (Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului), pct. 1 se completează cu următoarele atribuții:

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 277/3009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii»;

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii»;

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform H.G. nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;

– coordonează activitatea de programare desfășurată la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea elaborării programelor anuale aferente fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați (ERF), Fondul european de returnare (RF) și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (IF) din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii» (PGSOLID) și a programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– gestionează îndeplinirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a funcției de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin intermediul Fondului pentru frontierele externe din cadrul PGSOLID;

– coordonează îndeplinirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a funcției de autoritate delegată pentru gestionarea componentei de asistență tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe;

– aprobă procedurile de selecție publică a proiectelor în cadrul schemelor de grant finanțate din fondurile ERF, RF și IF, din cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– semnează contractele de finanțare nerambursabilă și contractele de achiziții aferente componentelor de asistență tehnică finanțate din ERF, RF și IF, în cadrul PGSOLID și din Fondul pentru azil, migrație și integrare și angajează fondurile necesare în vederea implementării acestora;

– gestionează activitatea de contractare, plată și asistență tehnică aferente fondurilor ERF, RF și IF, în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– coordonează activitatea de implementare, monitorizare, gestiune financiară, control și raportare, specifică fondurilor acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– aprobă documentele de angajare, lichidare, și ordonanțare în cadrul programelor PGSOLID și programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– întreprinde măsurile necesare pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de grant aferente fondurilor ERF, RF și IF din cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– participă la întâlnirile solicitate de beneficiarii finali în vederea clarificării anumitor aspecte legate de derularea proiectelor finanțate din fondurile ERF, RF și IF din cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– participă la controalele/auditul efectuate/efectuat de Comisia Europeană și alți auditori interni și externi în ceea ce privește auditarea, verificarea, monitorizarea și certificarea implementării PGSOLID și programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare.”

În anexa nr. 4, la lit. D (Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului), pct. 1 se completează cu următoarele atribuții:

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii»;

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform H.G. nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2010, domeniul Afaceri interne;

– coordonează activitatea de analiză a nevoilor în domeniul azilului și integrării migranților în scopul elaborării/revizuirii Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii» (PGSOLID) și a programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– gestionează îndeplinirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a funcției de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin intermediul Fondului european pentru refugiați (ERF), Fondului european de returnare (RF) și Fondului pentru frontierele externe, din cadrul PGSOLID, și prin intermediul Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– coordonează activitatea de identificare și analiză a cerințelor specifice domeniilor azilului și migrației, necesare elaborării instrucțiunilor pentru solicitanți aferente selecțiilor proiectelor de grant finanțate din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– avizează desemnarea de experți evaluatori în selecțiile proiectelor de grant finanțate din fondurile ERF, RF și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (IF), în cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– coordonează activitatea experților desemnați pentru monitorizarea proiectelor de grant finanțate din fondurile ERF, RF și IF, în cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare, prin vizite în teren, analizarea rapoartelor de progres și consultări cu beneficiarii proiectelor, în scopul stabilirii de măsuri de îmbunătățire a activităților specifice;

– întreprinde măsurile necesare pentru prevenirea și constatarea neregulilor pentru proiectele de grant finanțate din fondurile ERF, RF și IF, în cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– participă la întâlnirile solicitate de beneficiarii finali în vederea clarificării anumitor aspecte legate de derularea proiectelor finanțate din fondurile ERF, RF și IF, în cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– participă la controalele/auditul efectuate/efectuat de Comisia Europeană și alți auditori interni și externi în ceea ce privește auditarea, verificarea, monitorizarea și certificarea implementării PGSOLID și programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– coordonează activitatea de analizare și avizare a metodologiilor și informațiilor realizate în proiectele de grant finanțate din Fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare, în vederea asigurării calității și eficienței asistenței acordate solicitanților de azil, persoanelor cu o formă de protecție și străinilor cu o formă de ședere legală pe teritoriul României.

În anexa nr. 5 la lit. D (Descrierea sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului), pct. 1 se completează cu următoarele atribuții:

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii»;

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării asistenței financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii»;

– îndeplinește atribuțiile delegate Inspectoratului General pentru Imigrări, conform H.G. nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;

– coordonează activitatea de programare desfășurată la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea elaborării programelor anuale aferente fondurilor acordate României în cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii» (PGSOLID) și programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– gestionează îndeplinirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a funcției de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin intermediul Fondului pentru frontierele externe din cadrul PGSOLID;

– coordonează îndeplinirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a funcției de autoritate delegată pentru gestionarea componentei de asistență tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe;

– avizează procedurile de selecție publică a proiectelor în cadrul schemelor de grant finanțate din Fondul european pentru refugiați (ERF), Fondul european de returnare (RF) și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (IF) din cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– avizează contractele de finanțare nerambursabilă și contractele de achiziții aferente componentelor de asistență tehnică finanțate din ERF, RF, IF și Fondul pentru frontierele externe, în cadrul PGSOLID, și din Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– coordonează activitatea de implementare, monitorizare, gestiune financiară, control și raportare, specifică PGSOLID și Fondului pentru azil, migrație și integrare;

– întreprinde măsurile necesare pentru prevenirea, constatarea neregulilor și recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de grant aferente fondurilor ERF, RF și IF din cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– participă la întâlnirile solicitate de beneficiarii finali în vederea clarificării anumitor aspecte legate de derularea proiectelor finanțate din fondurile ERF, RF și IF din cadrul PG SOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare;

– participă la controalele/auditul efectuate/efectuat de Comisia Europeană și alți auditori interni și externi în ceea ce privește auditarea, verificarea, monitorizarea și certificarea implementării PGSOLID și programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare.

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu al I.G.I. – modificări (O.M.A.I. nr. 28/2015) was last modified: aprilie 22nd, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter