Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al I.G.I. – modificări (O.M.A.I. nr. 28/2015)

22 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3501

Despre

  • M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 2015
  • O.M.A.I. nr. 28/2015
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul aprobat prin O.M.A.I. nr. 71/2013 (M. Of. nr. 316 din 31 mai 2013; cu modif. și compl. ult.)O.M.A.I. nr. 28/2015 (M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 2015) introduce: art. 19 alin. (5), art. 27 alin. (1) lit. p) și q),  art. 27 alin. (3) lit. l)-s), art. 32 alin. (5) lit. v), art. 33 alin. (1) lit. t) și u), art. 36 lit. f), art. 37 alin. (1) lit. q)-v), art. 38 alin. (3), art. 39 alin. (1) lit. z), art. 40 lit. ae) și af), art. 49 alin. (1) lit. k), l), m), n) și o)
modifică: art. 18,  art. 27 alin. (2) lit. m), art. 36 lit. c), art. 39 alin. (2) lit. c), art. 40 lit. b), g) și m), art. 40 lit. v)
abrogă: art. 40 lit. z)
completează: anexele nr. 3, 4 și 5


 
În M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul M.A.I. (O.M.A.I.) nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin O.M.A.I. nr. 71/2013 (M. Of. nr. 316 din 31 mai 2013; cu modif. și compl. ult.).
 
Ordinul a fost emis în temeiul art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare (M. Of. nr. 309 din 9 mai 2007; cu modif. ult.).
 
 
Art. 18 din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea faptul că I.G.I. avea, în domeniul migrației, azilului și integrării, atribuțiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 639/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 prevede; „(1) I.G.I. are, în domeniul migrației, azilului și integrării, atribuțiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 639/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) I.G.I. îndeplinește funcția de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin intermediul Fondurilor instituite în cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii» (PGSOLID).

(3) I.G.I. îndeplinește funcția de autoritate delegată pentru asistență financiară acordată prin Fondul european de returnare (RF), Fondul european pentru refugiați (ERF) și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (IF), conform prevederilor art. 7 și 8 din Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii», precum și funcția de autoritate delegată pentru gestionarea componentei de asistență tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării asistenței financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru frontierele externe din cadrul Programului general «Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii».

(4) I.G.I. îndeplinește funcția de autoritate delegată pentru Fondul pentru azil, migrație și integrare, conform prevederilor art. 7 din H.G. nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne”.

 
Art. 19 din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 19, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (5).

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (5) prevede: „Conducerea I.G.I. coordonează activitatea de gestionare a programelor finanțate din ERF, RF și IF, a componentei de asistență tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru Frontierele Externe, precum și a programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare”.

 
Art. 27 alin. (1) lit. p) și q) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 27 alin. (1), după lit. o) se introduc două noi litere, lit. p) și q).

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (1) lit. p) și q) prevăd faptul că Serviciul financiar are, printre atribuții, și următoarele: „(…) p) înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente și de plată a cheltuielilor;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

(…)

q) îndeplinește activitățile cu specific financiar privind gestionarea Fondului pentru azil, migrație și integrare, delegate prin H.G. nr. 48/2015”.

 
Art. 27 alin. (2) lit. m) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pe linie financiar-contabilă, serviciul Financiar avea ca atribuție aceea de a calcula, reține și vira în condițiile legii obligațiile fiscale și contribuții obligatorii, stabilite potrivit prevederilor legale, de a întocmi și depune fișe fiscale și declarații conform reglementărilor legale;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (2) lit. m) prevede faptul că pe linie financiar-contabilă, serviciul Financiar are, printre altele, și următoarea atribuție: „desfășoară activități specifice cu ocazia inventarierii generale sau parțiale a patrimoniului unității”.

 
Art. 27 alin. (3) lit. l)-s) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 27 alin. (3), după lit. k) se introduc opt noi litere, lit. l)- s).

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (3) lit. l)-s) prevăd faptul că, pe linia gestionării-validării fondurilor comunitare, serviciul Financiar are, printre altele, și următoarele atribuții:

l) desfășoară activități specifice de gestionare a PGSOLID, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014;

m) întocmește «Cererea pentru deschiderea de credite bugetare» din bugetul fondurilor externe nerambursabile;

n) participă la comitetele tehnice PGSOLID și la întâlnirile de lucru cu autoritățile desemnate din cadrul sistemului de management și control al PGSOLID;

o) participă prin experți la selecțiile de proiecte în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

p) execută controale pe teren la beneficiari;

q) participă la ședințele de instruire cu beneficiarii finali;

r) oferă și solicită beneficiarilor finali clarificări referitoare la implementarea schemelor de grant;

s) întocmește execuțiile de cheltuieli pe proiecte”.

 
Art. 32 alin. (5) lit. v) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 32 alin. (5), după lit. u) se introduce o nouă literă, lit. v).

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (5) lit. v) prevede faptul că, pe linia asigurării psihologice, Serviciul resurse umane și asistență psihologică desfășoară, printre altele și următoarea activitate: „îndrumă, coordonează și controlează activitatea de specialitate desfășurată de psihologii din structurile teritoriale ale I.G.I.”.

 
 Art. 33 alin. (1) lit. t) și u) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 33 alin. (1), după lit. s) se introduc două noi litere, lit. t) și u).

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (1) lit. t) și u) prevăd faptul că Serviciul juridic are, printre altele și următoarele atribuții:

t) desfășoară activități cu caracter juridic specifice gestionării programelor finanțate din ERF, RF, IF, a componentei de asistență tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, precum și a programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare;

u) desfășoară activități cu caracter juridic specifice implementării proiectelor cu finanțare externă”.

 
Art. 36 lit. c) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

În vechea reglementare, art. 36 lit. c) prevedea faptul că una dintre atribuțiile Direcției logistică era aceea de a coordona activitatea de elaborare și implementare a programelor cu finanțare externă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 lit. c) prevede faptul că Direcția logistică, printre altele: „coordonează activitatea structurilor proprii pe linia gestionării programelor finanțate din ERF, RF, IF, a componentei de asistență tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, precum și a programului național al Fondului pentru azil, migrație și integrare”.

 
Art. 36 lit. f) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 36, după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 36 lit. f) prevede faptul că Direcția logistică, printre altele: „coordonează activitatea structurilor proprii pe linia implementării proiectelor cu finanțare externă”.

 
Art. 37 alin. (1) lit. q)-v) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 37 alin. (1), după lit. p) se introduc cinci noi litere, lit. q)-v).

Potrivit noii reglementări, art. 37 alin. (1) lit. g)-v) prevăd faptul că Serviciul administrativ are, printre altele, următoare atribuții: „q) participă cu personal în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă, în calitate de manageri și/sau experți, în funcție de specificul proiectului;

r) întocmește specificațiile tehnice și caietele de sarcini pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor de resort, achiziționate cu finanțare atât de la buget, cât și din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID, Fondul pentru azil, migrație și integrare și alte fonduri europene, alocate proiectelor implementate la nivelul I.G.I., precum și componentelor de asistență tehnică, și le înaintează pentru avizare direcțiilor de specialitate din M.A.I., după caz;

s) derulează contracte pe linia de competență, cu finanțare atât de la buget, cât și din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID, Fondul pentru azil, migrație și integrare și alte fonduri europene;

t) participă cu personal în comisiile de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor de resort, achiziționate cu finanțare atât de la buget, cât și din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și alte fonduri europene;

v) verifică contractele de finanțare nerambursabilă finanțate din fondurile PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare în ceea ce privește modul de efectuare a achizițiilor și derularea contractelor aferente și stabilește corecții în consecință”.

 
 Art. 38 alin. (3) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 38, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (3) prevede: „Serviciul implementare programe, pe linia gestionării Fondului pentru azil, migrație și integrare, îndeplinește atribuțiile privind gestionarea Fondului pentru azil, migrație și integrare, delegate prin art. 7 alin. 2 lit. a)-f) și j)-q) din H.G. nr. 48/2015”.

 
Art. 39 alin. (1) lit. z) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Noua reglementare

La art. 39 alin. (1), după lit. y) se introduce o nouă literă, lit. z).

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (1) lit. z) prevede faptul că Centrul de comunicații și informatică are, printre altele, și are următoarele atribuții: „participă cu personal în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă, în calitate de manageri și/sau experți, în funcție de specificul proiectului”.

 
Art. 39 alin. (2) lit. c) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (2) lit. c) prevedea faptul că pe linie de comunicație și inginerie sistem, Centrul de comunicații și informatică avea și atribuția de a participa la întocmirea specificațiilor tehnice și la derularea procedurilor de achiziție pentru bunuri de resortul comunicațiilor și informaticii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (2) lit. c) prevede faptul că, pe linie de comunicație și inginerie sistem, Centrul de comunicații și informatică are următoarele atribuții: „întocmește specificații tehnice și caietele de sarcini, participă la procedurile de achiziție și derulează contracte de achiziții ale bunurilor și serviciilor de resortul comunicațiilor și informaticii, prevăzute în componentele de asistență tehnică ale programelor aferente fondurilor acordate României în cadrul PGSOLID și Fondului pentru azil, migrație și integrare, precum și în proiectele cu finanțare externă implementate la nivelul I.G.I.”.

 
Art. 40 lit. b), g) și m) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 lit. b), g) și m) prevedeau faptul că Biroul achiziții avea, printre altele, și următoarele atribuții:

b) elabora Programul anual al achizițiilor publice pe toate sursele finanțate, respectiv capitolele 61.01, 68.01 și pe fonduri europene aflate în derulare, asistență tehnică și acțiunile de monopol PGSOLID, proiecte monopol ale Programului operațional „Dezvoltarea capacității administrative”, denumit în continuare PODCA;

g) elabora documentațiile de atribuire și caietele de sarcini aferente procedurilor de achiziții publice, pe baza specificațiilor tehnice ale compartimentelor de resort

m) înștiința Unitatea de coordonare și verificare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice despre declanșarea procedurilor de achiziție prin licitație.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 lit. b), g) și m) prevăd faptul că Biroul achiziții are, printre altele, și următoarele atribuții: „b) elaborează Programul anual al achizițiilor publice pe toate sursele finanțate, respectiv capitolele 61.01, 68.01 și pe fonduri europene aflate în derulare, asistență tehnică și acțiunile de monopol finanțate din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID și Fondul pentru azil, migrație și integrare, proiecte finanțate din Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative», implementate la nivelul I.G.I.;

(…)

g) elaborează documentațiile de atribuire în baza caietelor de sarcini și a specificațiilor tehnice întocmite de structurile de specialitate ale I.G.I. în competența cărora se află bunurile, serviciile și lucrările propuse a se achiziționa;

(…)

m) înștiințează Unitatea de coordonare și verificare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice despre declanșarea procedurilor de achiziție care nu impun publicarea unui anunț/invitație de participare în sistemul electronic și în cazul organizării procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare”.

 
Art. 40 lit. v) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 lit. v) prevedea faptul că Biroul achiziții avea, printre altele, și atribuția de a participa în cadrul comisiilor de verificare pe domeniul de activitate a modalităților de efectuare a achizițiilor în cadrul contractelor de finanțare ale beneficiarilor din cadrul PGSOLID.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 40 lit. v) se abrogă.

 
 Art. 40 lit. z) din Regulament (modificat prin O.M.A.I. nr. 28/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 40 lit. z) prevedea faptul că Biroul achiziții avea, printre altele, și atribuția de a întocmi documentele constatatoare pentru fiecare contract atribuit în baza documentelor de recepție.

Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu al I.G.I. – modificări (O.M.A.I. nr. 28/2015) was last modified: aprilie 22nd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter