OMT nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România – modificări (OMT nr. 270/2016)

26 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1388

Despre

  • M. Of. nr. 307 din 21 aprilie 201
  • OMT nr. 270/2016
  • OMT nr. 535/2007

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
OMT nr. 535/2007
(M. Of. nr. 501 din 26 iulie 2007; cu modif. ult.)
OMT nr. 270/2016
(M. Of. nr. 307 din 21 aprilie 2016)
modifică: art. 29; subpct. 2.3.3 pct. 2 lit. b) art. 14 anexa nr. 2; pct. 15 alin. (4) art. 15 anexa nr. 2
introduce: art. 2 alin. (1) lit. i) și j); alin. (7) art. 15 anexa nr. 2

 

În M. Of. nr. 307 din 21 aprilie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor (OMT) nr. 270/2016 pentru modificarea și completarea OMT nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatelor de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România.

Vom prezenta, în continuare, respectivele modificări.

Art. 2 alin. (1) lit. i) și j) din OMT nr. 535/2007 (modificat prin OMT nr. 270/2016)
 

Noua reglementare

La art. 2 alin. (1), după lit. h) se introduc două noi litere, lit. i) și j).

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (1) lit. i) și j) stabilesc următoarele:

i) entitate responsabilă cu întreținerea vehiculelor feroviare – conform definiției prevăzute la art. 3 lit. w) din Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare;

j) certificat de entitate responsabilă cu întreținerea sau pentru funcții de întreținere – conform definiției prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vagoanelor de marfă și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007”.

 
Art. 29 din OMT nr. 535/2007 (modificat prin OMT nr. 270/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 stabilea faptul că autoritatea Feroviară Română – AFER, administratorul și gestionarii infrastructurii feroviare publice, operatorii de transport feroviar și operatorii de manevră feroviară vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 dispune următoarele:

Autoritatea Feroviară Română – AFER, Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER, administratorul și gestionarii infrastructurii feroviare publice, operatorii de transport feroviar și entitățile responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

 
Subpct. 2.3.3 pct. 2 lit. b) art. 14 anexa nr. 2 din OMT nr. 535/2007 (modificat prin OMT nr. 270/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare,  subpct. 2.3.3 pct. 2 lit. b) art. 14 anexa nr. 2 prevedea faptul că serviciul pentru care se solicită un certificat de siguranță partea B este prezentat de către solicitant/operatorul de transport feroviar și cuprinde o descriere a modului în care procedurile generale ale operatorului de transport feroviar prevăzute în sprijinul certificatului de siguranță partea A sunt aplicate pentru a sprijini funcționarea tuturor mecanismelor (inclusiv alocarea resurselor) instituite pentru prestarea serviciului, respectiv: asigură întreținerea și repararea vehiculului de către unități autorizate ca furnizori feroviari și care dețin agremente tehnice feroviare sau certificate de omologare tehnică pentru aceste servicii etc.

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, subpct. 2.3.3 pct. 2 lit. b) art. 14 anexa nr. 2 stabilește următoarele:

2.3.3. asigură întreținerea, reviziile tehnice și repararea vehiculelor pentru tipurile de vehicule utilizate pentru care este certificat ca entitate responsabilă cu întreținerea sau deține contracte cu entități responsabile cu întreținerea certificate pentru tipurile de vehicule utilizate, cu excepția cazului în care deține o autorizație de furnizor feroviar și un agrement tehnic feroviar sau certificate de omologare tehnică pentru aceste servicii, documente a căror valabilitate se încadrează în termenele stabilite conform prevederilor legale în vigoare”.

 
Pct. 15 alin. (4) art. 15 anexa nr. 2 din OMT nr. 535/2007 (modificat prin OMT nr. 270/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 15 alin. (4) art. 15 anexa nr. 2 dispunea faptul că dosarul de obținere a certificatului de siguranță partea B pentru servicii de transport feroviar definite conform art. 2 alin. (3) din ordin trebuie să conțină, după caz, în funcție de tipul de serviciu de transport feroviar solicitat, documentele justificative ale îndeplinirii cerințelor de obținere a acestuia prevăzute la art. 14 lit. b) din prezenta normă și la anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1.158/2010, astfel cum e în ordonanță prezentat, fiind necesară, printre altele, și dovada asigurării întreținerii vehiculului.

În cazul în care operatorul de transport feroviar deține o autorizație de furnizor feroviar și un agrement tehnic feroviar eliberate de către ONFR pentru acest tip de activitate, se vor prezenta aceste documente.

În cazul în care asigurarea întreținerii vehiculului se face prin unități de întreținere cu care sunt încheiate contracte, se vor prezenta, în copie, contractele încheiate cu acestea, precum și autorizația de furnizor feroviar și agrementul tehnic feroviar eliberate de către ONFR acestor unități.

În cazul în care operatorul de transport feroviar asigură întreținerea vehiculului cu unități din alte state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta următoarele documente:

(i) copia documentelor emise de autoritatea desemnată din statul membru unității respective pentru întreținerea vehiculelor, precum și traducerea legalizată în limba română a acestor documente;

(ii) copia contractului dintre operatorul de transport feroviar și unitatea care are ca sarcină întreținerea vehiculelor, precum și traducerea legalizată în limba română a acestui document.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 15 alin. (4) art. 15 anexa nr. 2 dispune următoarele:

15. În cazul în care operatorul de transport feroviar este certificat ca entitate responsabilă cu întreținerea se va prezenta lista cu tipurile de vehicule feroviare pe care le utilizează și le întreține, cu excepția cazului în care deține o autorizație de furnizor feroviar și un agrement tehnic feroviar sau certificat de omologare tehnică, documente a căror valabilitate se încadrează în termenele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care asigurarea întreținerii vehiculelor se face pe baze contractuale cu ateliere de întreținere care sunt certificate pentru funcția de întreținere, este necesară prezentarea copiei certificatului.

În cazul în care operatorul de transport feroviar asigură întreținerea vehiculului cu unități din alte state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta următoarele documente:

(i)copia documentelor emise de autoritatea desemnată din statul membru unității respective pentru întreținerea vehiculelor, precum și traducerea legalizată în limba română a acestor documente;

(ii)copia contractului dintre operatorul de transport feroviar și unitatea care are ca sarcină întreținerea vehiculelor, precum și traducerea legalizată în limba română a acestui document”.

 
Alin. (7) art. 15 anexa nr. 2 din OMT nr. 535/2007 (modificat prin OMT nr. 270/2016)
 

Noua reglementare

În anexa nr. 2, la art. 15, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7).

Potrivit noii reglementări, alin. (7) art. 15 anexa nr. 2 stabilește următoarele:

(7) La solicitarea ASFR, pentru obținerea părții B a certificatului de siguranță se va prezenta copia după contractul încheiat cu Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER, privind activitatea de investigare a accidentelor și incidentelor prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 55/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 

OMT nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatelor de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România – modificări (OMT nr. 270/2016) was last modified: aprilie 25th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter