Metodologia de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire. Contracte/acorduri-cadru de achiziție publică/sectorială. Incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Normele metodologice, respectiv art. 25 alin. (2) (OPANAP nr. 264/2016)

14 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1621

Despre

  • M. Of. nr. 432 din 9 iunie 2016
  • OPANAP nr. 264/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAP nr. 264/2016
(M. Of. nr. 432 din 9 iunie 2016)
Cap. I („Prevederi referitoare la metodologia de selecție aferentă evaluării ex-ante a documentațiilor de atribuire”)
Cap. II („Prevederi referitoare la modul de interacțiune dintre ANAP și autoritățile/entitățile contractante în procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire”)
Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 432 din 9 iunie 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (OPANAP) nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate (Metodologie).

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vom prezenta, în continuare, structura respectivei Metodologii.

Cap. I („Prevederi referitoare la metodologia de selecție aferentă evaluării ex-ante a documentațiilor de atribuire”)

Cap. II („Prevederi referitoare la modul de interacțiune dintre ANAP și autoritățile/entitățile contractante în procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire”)

Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei Metodologii.

 Cap. I („Prevederi referitoare la metodologia de selecție aferentă evaluării ex-ante a documentațiilor de atribuire”) din Metodologie

Art. 1 stabilește faptul că evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire, împreună cu strategia de contractare, aferente contractelor/acordurilor-cadru care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv art. 25 alin. (2) din anexa la H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, se realizează în urma aplicării, în mod automat, de către Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, a metodologiei de selecție prevăzute în prezentul ordin.

Art. 2 prevede faptul că selecția documentațiilor de atribuire este asigurată, din punct de vedere tehnic, la nivelul SEAP și se realizează în fiecare zi lucrătoare, după cum urmează:

a) documentațiile de atribuire menționate la art. 1 se grupează în intervale de câte zece, în ordinea transmiterii acestora în sistem;

b) SEAP selectează în mod aleatoriu o singură documentație din fiecare interval, aceasta fiind transmisă spre evaluare la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP.

În continuare, este prevăzut și faptul că în scopul evitării riscului de a selecta, într-un anumit interval de timp, mai multe documentații de atribuire aparținând aceleiași autorități contractante, mecanismul de selecție asigură limitarea numărului de documentații de atribuire transmise spre evaluare de către aceeași autoritate contractantă, prin selectarea următoarei documentații de atribuire încărcate de către o altă autoritate contractantă.

De asemenea, pentru documentațiile de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru care nu au fost selectate spre evaluare în baza metodologiei prevăzute la alin. (1), autoritățile/entitățile contractante sunt înștiințate, în mod automat, de către SEAP în legătură cu faptul că nu fac obiectul evaluării ANAP, prin afișarea în momentul publicării documentației a unui mesaj în acest sens.

Art. 3 stabilește faptul că ANAP evaluează, cel puțin o dată pe lună, mecanismul de selectare în vederea diminuării posibilității de neincludere în procesul de evaluare a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru menționate la art. 1, transmise în SEAP de către autoritățile contractante care inițiază un volum mic de proceduri de atribuire.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

De asemenea, în aplicarea prevederilor alin. (1), ANAP stabilește lunar, în baza informațiilor puse la dispoziție de SEAP, un număr maxim de documentații de atribuire aparținând aceleiași autorități contractante care vor fi repartizate de către SEAP, pentru a face obiectul evaluării ex-ante, într-un interval de timp predefinit.

Cap. II („Prevederi referitoare la modul de interacțiune dintre ANAP și autoritățile/entitățile contractante în procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire”) din Metodologie

Art. 4 dispune faptul că în aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) – (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, precum și a prevederilor art. 25 alin. (1) – (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, ANAP are obligația să evalueze documentațiile de atribuire în ordinea primirii acestora în cadrul aplicației informatice specifice.

De asemenea, autoritatea contractantă va lua în calcul și perioada de timp alocată ANAP pentru evaluarea documentației de atribuire atunci când elaborează calendarul procedurii de atribuire aferent contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial.

Art. 5 stabilește faptul că modificarea sau corectarea informațiilor cuprinse în documentația de atribuire, rezultate din procesul de evaluare a documentației de atribuire, ca urmare a formulării de observații și recomandări de către ANAP, se admit doar în secțiunile ce fac obiectul deblocării.

Prin excepție, se admit modificări sau corectări de informații în alte secțiuni ale documentației de atribuire, în situația în care este necesară efectuarea unor corelări între informațiile ce fac obiectul observațiilor cu cele precizate în cadrul altor secțiuni, sub rezerva indicării exprese și motivate a acestora, printr-o solicitare transmisă prin intermediul portalului care asigură schimbul de informații dintre ANAP și autoritățile contractante verificate.

Art. 6 dispune faptul că fără a afecta prevederile art. 5, orice solicitare formulată de autoritatea contractantă, indiferent de mijlocul de comunicare, cu privire la modificarea/corectarea/adăugarea de noi cerințe sau informații în alte secțiuni decât cele asupra cărora au fost formulate observații și recomandări ca urmare a evaluării documentației de atribuire de către ANAP conduce la încadrarea documentației de atribuire în cauză în categoria celor noi intrate în sistemul electronic specific, necesitând reluarea întregului proces de evaluare în condițiile prevederilor legale menționate mai sus.

Cap. III („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Metodologie

Art. 7 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă OPANAP nr. 773/2015 privind unele măsuri de eficientizare a activității de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire, publicat în Monitorul Oficial nr. 932 din 16 decembrie 2015.

Metodologia de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire. Contracte/acorduri-cadru de achiziție publică/sectorială. Incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Normele metodologice, respectiv art. 25 alin. (2) (OPANAP nr. 264/2016) was last modified: iunie 13th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter