Documentele financiar-contabile (OMFP nr. 2634/2015)

17 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6751

Despre

  • M. Of. nr. 910 din 9 decembrie 2015
  • OMFP nr. 2634/2015
  • Documentele financiar-contabile

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicatSumar
OMFP nr. 2634/2015 (M. Of. nr. 910 din 9 decembrie 2015)Documentele financiar-contabile

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 910 din 9 decembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 

OMFP nr. 2634/2015 aprobă următoarele:

Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile

Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile

Modelele documentelor financiar-contabile

Documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) [(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi. (2) Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară. (3) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară] din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare entitate poate adapta, în funcție de necesități, modelele documentelor financiar-contabile.

Circuitul documentelor financiar-contabile și numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea și conducerea contabilității, aprobate de administratorul entității, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective.

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislația aplicabilă prevede folosirea și a altor documente, aplică în mod corespunzător și reglementările specifice.

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– denumirea documentului;

– denumirea/numele și prenumele și, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmește documentul;

– numărul documentului și data întocmirii acestuia;

– menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-financiare (când este cazul);

– conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

– datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate, după caz;

– numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operațiunii economico-financiare.

Documentele contabile (registre, jurnale, fișe, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la:

– denumirea entității;

– data întocmirii documentului contabil;

– felul, numărul și data documentului justificativ;

– sumele corespunzătoare operațiunilor efectuate;

– conturile sintetice și analitice debitoare și creditoare;

– semnătura persoanei responsabile cu întocmirea documentelor contabile.

Intrarea în vigoare

Prevederile respectivului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

La data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 512/2008 privind documentele financiar-contabile (M. Of. nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008; cu modif. ult.);

b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 1.056 din 30 decembrie 2006; cu modif. ult.).

 

Documentele financiar-contabile (OMFP nr. 2634/2015) was last modified: decembrie 16th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter