Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (OPANAF nr. 2460/2016)

30 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2354

Despre

  • M. Of. nr. 649 din 24 august 2016
  • OPANAF nr. 2460/2016
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 2460/2016
(M. Of. nr. 649 din 24 august 2016)
Se aprobă Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, prevăzute în anexa nr. 1.

 

În M. Of. nr. 649 din 24 august 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2460/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării.

În continuare, vom prezenta dispozițiile Normelor tehnice.

Art. 1 din Normele tehnice

Art. 1 prevede faptul că pe teritoriul vamal al României declarațiile vamale se pot întocmi în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă, în situațiile și în condițiile stabilite prin respectivele norme tehnice.

Art. 2 din Normele tehnice

Art. 2 dispune faptul că reprezentarea directă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de către orice persoană stabilită în România care este în măsură să furnizeze toate informațiile care sunt solicitate pentru aplicarea dispozițiilor care reglementează regimul vamal pentru mărfurile care fac obiectul declarației vamale. Această persoană trebuie să fie, de asemenea, în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora în vamă, precum și documentele justificative, conform prevederilor art. 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Art. 3 din Normele tehnice

Art. 3 stabilește faptul că reprezentarea indirectă a unei persoane pe teritoriul vamal al României poate fi realizată de către persoanele juridice române autorizate să funcționeze în calitate de comisionar în vamă.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

De asemenea, persoanele juridice române, altele decât cele autorizate să funcționeze în calitate de comisionar în vamă, pot acționa ca reprezentant indirect numai în cazul în care sunt mandatate de către o singură persoană.

Art. 4 din Normele tehnice

Art. 4 prevede faptul că prin derogare de la prevederile art. 2 și ale art. 3 alin. (1), reprezentantul vamal, stabilit într-un alt stat membru al Uniunii, care îndeplinește criteriile stabilite la art. 39 lit. (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului, are dreptul să furnizeze servicii pe teritoriul vamal al României, prin reprezentare directă sau indirectă, cu condiția ca acesta să dețină statutul de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.

Art. 5 din Normele tehnice

Art. 5 dispune faptul că persoanele stabilite în Uniunea Europeană pot întocmi declarații vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

Art. 6 din Normele tehnice

Art. 6 stabilește faptul că persoanele stabilite într-un stat terț Uniunii Europene pot întocmi declarații vamale în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă, pentru:

a) regimurile vamale de tranzit și admitere temporară;

b) punerea în liberă circulație, antrepozit vamal, perfecționare activă, perfecționare pasivă, export și reexport, numai cu titlu ocazional și cu condiția ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.

De asemenea, dacă operațiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite într-un stat terț Uniunii Europene pot întocmi declarații vamale numai prin reprezentare indirectă.

În sensul alin. (1) lit. b), se consideră că un operator economic depune declarații vamale cu titlu ocazional atunci când numărul acestora nu este mai mare de 3 declarații vamale/an calendaristic.

Art. 7 din Normele tehnice

Art. 7 dispune faptul că întocmirea actelor și îndeplinirea formalităților prevăzute în reglementările vamale prin reprezentare sunt permise numai persoanelor care pot prezenta autorității vamale înscrisul care să ateste încredințarea puterii de reprezentare și limitele acesteia, cu excepția situației prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

 

Alte prevederi relevante din OPANAF nr. 2460/2016

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectivul ordin.

La data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.633/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar și a Instrucțiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 și 54 ale declarației vamale în situații particulare ce decurg din tipul reprezentării, publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 4 decembrie 2014.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

 

Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (OPANAF nr. 2460/2016) was last modified: august 29th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter