Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului – modificări (OMFP nr. 223/2015)

16 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9377

Despre

  • M. Of. nr. 159 din 6 martie 2015
  • OMFP nr. 223/2015
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

În M. Of. nr. 159 din 6 martie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 223/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin OMFP nr. 1.235/2003 (M. Of. nr. 734 din 21 octombrie 2003; cu modif. și compl. ult.).

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare

La art. I, sunt prevăzute modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Vom prezenta, în continuare modificările aduse textului referitor la art. 10 O.U.G. nr. 146/2002 de la pct. 17 din Norme:

Textul referitor la art. 10 O.U.G. nr. 146/2002 de la pct. 17 din Norme

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea la alin. (1) faptul că Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații bugetare sau subvenții.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14) și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă.

(21) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), precum și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României.

(3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat, începând cu exercițiul bugetar al anului 2003.

(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, alocații bugetare sau subvenții.

(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(7) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 din ordonanța de urgență prevede: „(1) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din subvenții bugetare.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (10), operatorii economici și beneficiarii de fonduri externe ne rambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), alții decât instituțiile publice, beneficiază de dobândă.

(3) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, prevăzute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări – TRANSFOND – S.A.

(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, prevăzute la alin. (1) și (2), pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora.

(5) Instituțiile și autoritățile publice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, nu beneficiază de dobândă la vedere, cu excepția disponibilităților acestora prevăzute la alin. (1).

Monitor Dosare

(6) La solicitarea scrisă a instituțiilor și autorităților publice finanțate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți, inclusiv în situația în care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub formă de depozite revine în totalitate ordonatorului de credite care își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli.

(7) Nivelul ratelor dobânzilor la vedere și al depozitelor la termen se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(8) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat.

(9) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.

(10) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit și operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

Vom prezenta, în continuare modificările aduse Normele metodologice aferente pct. 17:

Pct. 10.2 lit. b) din respectivele norme de aplicare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.2. lit. b) disponibilitățile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» și de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare»;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 10.2 lit. b) prevede: „disponibilitățile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» și de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare», alții decât instituțiile publice”.

 

Pct. 10.2 lit. c) și d) din respectivele norme de aplicare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.2 lit. c) prevedea faptul că dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la disponibilitățile bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome și ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii cu personalitate juridică – sursa «F», precum și bugetele privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice – sursa «H», rezultate din excedente bugetare și din rezultatul anului curent obținut ca diferență între execuția veniturilor și cheltuielilor aferente bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și din administrația publică locală;

De asemenea, la lit. d) prevedea faptul că dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la disponibilitățile instituțiilor publice cu personalitate juridică finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activități finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, evidențiate, la solicitarea instituțiilor publice respective, în conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 «Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală» și 50.04 «Disponibil din venituri proprii ale instituțiilor de subordonare locală».

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 10.2, lit. c) și d) se abrogă.

 

Pct. 10.3 lit. a) din respectivele norme de aplicare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.3 lit. a) pentru disponibilitățile prevăzute la pct. 10.2 lit. a), b), d) și pentru conturile de excedente bugetare ale bugetelor prevăzute la pct. 10.2 lit. c), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:

Suma dobândă = Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile/360 x 100 în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 10.3 lit. a)prevede: pentru disponibilitățile prevăzute la pct. 10.2 lit. a) și b), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:

Sumă dobândă = Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile/360 x 100

în care:

Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).

 

Pct. 10.3. lit. b) din respectivele norme de aplicare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.3. lit. b) pentru disponibilitățile prevăzute la pct. 10.2 lit. c) rezultate ca diferență între execuția veniturilor și cheltuielilor aferente bugetelor instituțiilor publice cu personalitate juridică din administrația publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și din administrația publică locală, calculul dobânzii se efectuează conform «Fișei de calcul a dobânzii», potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 10.3, lit. b) se abrogă.

 

Pct. 10.3.2 din respectivele norme de aplicare

Noua reglementare

După pct. 10.3.1 se introduce un nou punct, pct. 10.3.2.

Potrivit noii reglementări, pct. 10.3.2 prevede: „În condițiile în care un titular de cont de disponibilități formulează cerere de lichidare a contului, dobânda se calculează și se virează la sfârșitul acelei zile”.

 

Pct. 10.4 din respectivele norme de aplicare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.4 prevedea faptul că începând cu dobânzile calculate pentru luna octombrie 2014 pentru disponibilitățile menționate la pct. 10.2 lit. d) rezultate din excedente bugetare se utilizează formula de calcul prevăzuta la pct. 10.3 lit. a) Pentru rezultatul anului curent obținut ca diferență între execuția veniturilor și cheltuielilor bugetelor instituțiilor publice cu personalitate juridică finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, rezultate din activități finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, calculul dobânzii se efectuează conform «Fisei de calcul a dobânzii» prevăzute la pct. 10.3 lit. b).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 10.4. prevede: „Instituțiile și autoritățile publica finanțate integral din venituri proprii pot solicita în scris la Trezoreria Statului constituirea de depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți”.

 

Pct. 10.5 din respectivele norme de aplicare

Pct. 10.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.5 prevedea faptul că la solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilități, pentru care se acordă dobânda la vedere și care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 43 «Depozite ale agenților economici» și în contul 44 «Depozite ale instituțiilor publice».

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  pct. 10.5 prevede: „La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilități, pentru care se acordă dobânda la vedere și care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite la termen”.

 

Pct. 10.5.1 din respectivele norme de aplicare

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.5.1 prevedea faptul că operațiunile aferente depozitelor ce se constituie de instituțiile publice autonome și de instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii cu personalitate juridică, din administrația publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și din administrația publică locală se efectuează potrivit prevederilor titlului I capitolul III lit. E art. 22 din Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 10.5.1 se abrogă.

 

Pct. 10.5.2

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 10.5.2 prevedea faptul că operațiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 octombrie 2014 de instituțiile publice cu personalitate juridică finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activități finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, se efectuează potrivit prevederilor titlului III capitolul III lit. E art. 58 din Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului – modificări (OMFP nr. 223/2015) was last modified: martie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.