Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – modificări (OMFP nr. 221/2015)

18 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9037

Despre

  • M. Of. nr. 165 din 10 martie 2015
  • OMFP nr. 221/2015
  • Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin OMEF nr. 3.471/2008 (M. Of. nr. 835 din 11 decembrie 2008)OMFP nr. 221/2015 (M. Of. nr. 165 din 10 martie 2015)introduce: art. 23 alin. (3)-(7)

În M. Of. nr. 165 din 10 martie 2015, s-a publicat Ordinul ministrul finanțelor publice (OMFP) nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008 (M. Of. nr. 835 din 11 decembrie 2008).

Respectivele norme au fost emise în temeiul următoarelor prevederi:

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice (M. Of. nr. 52 din 28 ianuarie 2009; cu modif. și compl. ult.).

– O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003 (M. Of. nr. 827 din 22 noiembrie 2003; cu modif. și compl. ult.);

– art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. și compl. ult.).

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Vom prezenta, în continuare, completarea adusă respectivelor norme:

Art. 23 alin. (3)-(7) din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice
 
După alin. (2) al art. 23 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, se introduc cinci alineate, alin. (3)-(7).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (3) prevede următoarele: „Activele fixe corporale amortizate integral care aparțin domeniului privat al statului și al unităților administrativ – teritoriale, precum și cele care aparțin proprietății private a instituțiilor publice și care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar”.

De asemenea, art. 23 alin. (4) dispune: „Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: construcții, amenajări la terenuri, mijloace de transport, animale, plantații etc.”.

Art. 23 alin. (5) prevede: „Ordonatorii principali de credite vor elabora norme proprii atât pentru activitatea proprie, cât și pentru instituțiile subordonate, pentru stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însușiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar și care se trec în categoria acestora, potrivit prezentelor norme”.

Art. 23 alin. (6) stabilește: „În scopul elaborării normelor proprii prevăzute la alin. (5) ordonatorii secundari de credite și ordonatorii terțiari de credite vor comunica ordonatorului principal de credite propuneri cu privire la activele fixe corporale specifice activității lor, care se încadrează în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar”.

În sfârșit, art. 23 alin. (7) prevede: „Materialele de natura obiectelor de inventar provenind din active fixe corporale amortizate integral și care au valoarea mai mică decât valoarea minimă stabilită prin hotărâre a Guvernului se înregistrează în contabilitate la valoarea justă stabilită de o comisie de specialiști din instituție numită de ordonatorul de credite, astfel:

3030200  «Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință»  =  1170000  «Rezultatul reportat»

Concomitent, se înregistrează scăderea din contabilitate a activelor fixe corporale la valoarea de intrare, astfel:

281  «Amortizări privind activele fixe corporale»  =  2xx  «Active fixe corporale».”

 
Alte prevederi ale OMFP nr. 221/2015

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit art. II, operațiunile prevăzute anterior se vor efectua și vor fi reflectate în situațiile financiare ale exercițiilor financiare începând cu anul 2015.

De asemenea, la art. III, se prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.

Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice – modificări (OMFP nr. 221/2015) was last modified: martie 18th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter