Procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii (OMFP nr. 218/2015)

6 mart. 2015
Vizualizari: 2030

Despre

  • M. Of. nr. 149 din 27 februarie 2015
  • OMFP nr. 218/2015
  • Procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii
  • O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

În M. Of. nr. 149 din 27 februarie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unității operatorului economic pe perioada de suspendare a activității, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivului ordin:

Prevederile OMFP nr. 218/2015

Potrivit art. 1, OMFP nr. 218/2015 aprobă procedura de sigilare a unității operatorului economic pe perioada de suspendare a activității, în conformitate cu prevederile O.U.G. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 2:

„(1) În cazul în care organele de control abilitate dispun măsura suspendării activității operatorului economic în punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedează și la sigilarea unității.

(2) Dacă sigilarea unității operatorului economic nu poate fi realizată la data constatării faptei, organele de control încheie un proces-verbal în care se descriu fapta și împrejurările care nu au permis aplicarea imediată a măsurii suspendării, respectiv sigilării.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(3) Sancțiunile contravenționale în cazurile menționate la alin. (2) se aplică în termen de 24 de ore de la data constatării faptei”.

Art. 3 prevede faptul că în situațiile în care sigilarea unității operatorului economic nu poate fi realizată în mod practic, organele de control dispun suspendarea activității și menționează în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor împrejurările care fac imposibilă aplicarea măsurii sigilării.

Potrivit art. 4 alin. (1), în momentul sigilării/desigilării unității operatorului economic, organele de control încheie un proces-verbal de sigilare/desigilare. De asemenea, la alin. (2) se prevede faptul că sigilarea vizează toate căile de acces destinate intrării clienților în incinta unității operatorului economic”.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Concomitent cu sigilarea unității, organele de control afișează la loc vizibil un anunț referitor la suspendarea activității operatorului economic.

(2) De regulă, anunțul prevăzut la alin. (1) este afișat din interiorul unității pe geamurile tuturor ușilor de acces destinate intrării clienților sau pe geamul ferestrelor, după caz, în așa fel încât să fie vizibil din exterior.

(3) Anunțul prevăzut la alin. (1) este tipărit cu litere de tipar de minimum 10 cm și are următorul conținut:

«ACTIVITATE SUSPENDATĂ DE (Denumire instituție/structură) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE»”

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Desigilarea unității operatorului economic poate avea loc în următoarele situații:

a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unității;

b) în baza unei hotărâri judecătorești executorii;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

c) transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă;

d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chiriaș, comodatar) spațiului în care se află unitatea;

e) lucrări de reparații urgente în incinta unității.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) contravenientul are obligația de a solicita în scris organului de control care a dispus sigilarea unității desigilarea acesteia, atașând totodată înscrisuri doveditoare.

(3) Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) termenul pentru care a fost dispusă perioada de desigilare nu poate depăși 2 zile. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată desigilarea, unitatea este resigilată până la împlinirea termenului pentru care s-a dispus măsura suspendării activității operatorului economic în punctul de lucru.

(5) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. c) o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura suspendării activității în punctul de lucru”.

Procedura de sigilare a unității operatorului economic pe perioada de suspendare a activității (OMFP nr. 218/2015) was last modified: martie 6th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.