Manualul de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente schemelor de ajutor de stat sau de minimis (Ordinul MADR nr. 1997/2015)

6 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1344

Despre

  • M. Of. nr. 731 din 30 septembrie 2015
  • Ordinul MADR nr. 1997/2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Ordinul nr. 1997/2015
(M. Of. nr. 731 din 30 septembrie 2015)
Aprobarea Listei manualelor de proceduri
Aprobarea Manualului de procedură

 

Campania Back to  Law School

În M. Of. nr. 731 din 30 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (MADR) nr. 1997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

Respectivul ordin a fost emis având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.625 din 2 septembrie 2015 al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

De asemenea, ordinul a fost emis în baza prevederilor:

art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susținute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și bugetul de stat, încheiat între AM PNDR și AFIR nr. 78.061/6.960/2015;

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015;

art. 31 din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;

art. 10 alin. (5) din H.G. nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile Ordinului MADR nr. 1997/2015:

 

Aprobarea Listei manualelor de proceduri

La art. 1, se prevede aprobarea Listei manualelor de proceduri aferente activității specifice Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, numită în continuare AFIR, prevăzută în anexa nr. 1.

Aprobarea Manualului de procedură

La art. 2, se dispune aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cod manual M01-01, versiunea 02, prevăzută în anexa nr. 2.

 

Anexele nr. 1 și 2

Potrivit art. 3, anexele nr. 1 și 2[1] fac parte integrantă din respectivul ordin.

 

Abrogări

Potrivit art. 4, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă prevederile Ordinului MADR nr. 1.725/2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015).


[1] Anexele nr. 1 și 2 se publică în M. Of. nr. 731 bis din 30 septembrie 2015.

Manualul de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente schemelor de ajutor de stat sau de minimis (Ordinul MADR nr. 1997/2015) was last modified: octombrie 5th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter