Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (OMJ nr. 1901/C/2015)

29 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2516

Despre

  • M. Of. nr. 455 din 24 iunie 2015
  • OMJ nr. 1901/C/2015
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a INEC
Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMJ nr. 1901/C/2015 (M. Of. nr. 455 din 24 iunie 2015)Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize CriminalisticeCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Structura organizatorică și competența”)
Cap. III („Funcționarea INEC”)
Cap. IV (Dispoziții finale”):


În M. Of. nr. 455 din 24 iunie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului justiției (OMJ) nr. 1901/C/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice.

 

Regulamentul de organizare și funcționare a INEC

Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice are următoarea structură:

Cap. I („Dispoziții generale”): art. 1 și 2

Cap. II („Structura organizatorică și competența”): art. 3-6

Cap. III („Funcționarea INEC”): art. 6-31

Cap. IV (Dispoziții finale”): art. 31-33

Potrivit prevederilor respectivului regulament, Institutul Național de Expertize Criminalistice se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Justiției, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

INEC ca structura centrală are următoarele atribuții principale:

a) efectuează, în toate cazurile, noua expertiză criminalistică; în cazurile de o complexitate mai mare sau pentru care laboratoarele interjudețene nu au condiții tehnice sau personal de specialitate efectuează și prima expertiză;

b) organizează, îndrumă și controlează activitatea laboratoarelor interjudețene sub aspect științific, metodologic, precum și financiar și administrativ;

c) desfășoară activități de documentare și de cercetare științifică operațională;

d) elaborează lucrări cu caracter de îndrumare metodologică;

e) face propuneri Ministerului Justiției și participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate;

f) sprijină învățământul universitar și postuniversitar cu material documentar și cu alte mijloace necesare procesului de învățământ, organizează cursuri de specializare, de pregătire și perfecționare profesională, în domeniul criminalisticii;

g) întocmește propuneri pentru bugetul de venituri și cheltuieli al institutului și al laboratoarelor interjudețene, pe care le transmite Ministerului Justiției, pe categorii de cheltuieli, spre analiză, în vederea includerii lor în proiectul de buget al acestuia;

h) transmite ministrului justiției, spre aprobare, statul de funcții și de personal al I.N.E.C.;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

i) sprijină Ministerul Justiției prin participarea în comisiile prevăzute pentru organizarea de către Ministerul Justiției a examenului privind dobândirea calității de expert criminalist autorizat;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Ministerul Justiției.

De asemenea, INEC efectuează expertize criminalistice în următoarele specialități:

a) expertiza grafică și tehnică a documentelor;

b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare și plantare;

c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de ființe și obiecte;

d) expertiza balistică a armelor și a munițiilor;

e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;

f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;

g) expertiza criminalistică în explozii și incendii;

h) expertiza vocii și vorbirii;

i) expertiza imaginilor;

j) expertiza drogurilor și a stupefiantelor.

Anexa la Regulament: Organigrama INEC

Alte prevederi ale OMJ nr. 1901/C/2015

Potrivit art. 2, la data intrării în vigoare a respectivului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Conform art. 4, Institutul Național de Expertize Criminalistice va aduce la îndeplinire dispozițiile respectivului ordin.

Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice (OMJ nr. 1901/C/2015) was last modified: iunie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter