Valoarea concesiunii, modul de calcul şi modul de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului – modificări (Ordinul nr. 172/2015)

9 mart. 2015
4 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 54 voturi, medie: 4,75 din 5 (4 votes, average: 4,75 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 8391

Despre

  • M. Of. nr. 155 din 4 martie 2015
  • Ministerul mediului, apelor şi pădurilor
  • Ordinul nr. 172 din 17 februarie 2015
  • Ordinul nr. 367/2010
  • Valoarea concesiunii, a modului de calcul şi modul de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 155 din 4 martie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor (OMMAP) nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor (OMMP) nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul și a modului de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, precum și a modelului de contract de concesiune (M. Of. nr. 196 din 29 martie 2010).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse OMMP nr. 367/2010 prin OMMAP nr. 172/2015:

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă
Art. 1 alin. (1) OMMP nr. 367/2010 (modificat prin OMMAP nr. 172/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (1) prevedea faptul că redevența pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului, aferente unor active vândute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește sub forma unui venit fix anual al concedentului egal cu valoarea concesiunii terenului, la care se aplică dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României.

Noua reglementare[1]

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (1) prevede: „Valoarea concesiunii pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva se calculează conform formulei:

VAC = S x Cr x PML x (1 + N),

în care:

VAC = valoarea concesiunii, exprimată în lei;

S = suprafața terenului care se concesionează, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;

Cr = creșterea medie la exploatabilitate, exprimată în mc/ha, pentru mesteacăn, carpen și plop alb și negru de clasa a V-a de producție, în funcție de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;

PML = prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/mc, corectat cu coeficientul 3,30 pentru speciile mesteacăn și carpen și 3,00 pentru plop alb și negru;

N = coeficientul rezultat prin însumarea punctelor acordate, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, atribuite terenului în cauză”.

Art. 5 alin. (3) OMMP nr. 367/2010 (modificat prin OMMAP nr. 172/2015)

Vechea reglementare

Conferintele Video Universul Juridic

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevedea: Contractul de concesiune se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) se abrogă.

 
Art. 6 alin. (2) OMMP nr. 367/2010 (modificat prin OMMAP nr. 172/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că pentru situațiile prevăzute la alin. (1) se încheie contracte de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării divizării.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) prevede: „Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) [Partajarea unui activ de pe terenul forestier, cu scopul vânzării activului sau a unei părți a acestuia ori pentru ieșirea din indiviziune a legatarilor, se efectuează numai după aprobarea Ministerului Mediului și Pădurilor, în baza avizului Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva], concesionarii au obligația să transmită către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură documentațiile complete, în vederea încheierii contractelor de concesiune pentru fiecare parte de teren forestier rezultată din divizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data efectuării divizării”.

Art. 8 OMMP nr. 367/2010 (modificat prin OMMAP nr. 172/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea: Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și cumpărător, cuprinde obligatoriu și următoarele clauze:

a) clauza privind modalitatea de recuperare a redevenței cuvenite și neachitate, inclusiv a penalităților de întârziere a plății acesteia;

b) clauza prin care cumpărătorul este obligat să încheie contractul de concesiune a terenului aferent activului vândut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

c) clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare a activului devine nul de drept, în situația în care nu se respectă clauza prevăzută la lit. b).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (1) prevede: „Contractul de vânzare-cumpărare a activelor, care se încheie între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și cumpărător, cuprinde obligatoriu și următoarele clauze:a) clauza privind modalitatea de recuperare a redevenței cuvenite și neachitate, inclusiv a penalităților de întârziere a plății acesteia;

b) clauza prin care cumpărătorul este obligat să transmită către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură documentația completă, în vederea încheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent activului vândut, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului;

c) clauza prin care contractul de vânzare-cumpărare este încheiat sub condiție suspensivă, cumpărătorul având obligația ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data contractului de vânzare-cumpărare a activului să transmită autorității publice centrale care răspunde de silvicultură documentația completă, în vederea încheierii contractului de concesiune pentru terenul aferent activului vândut, în caz contrar, acesta încetând de drept.

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) lit. b) cuprinde:

a) cerere;

b) calculul valorii concesiunii întocmit de unitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și semnat de conducătorul acesteia;

c) copie a procesului-verbal încheiat în urma ședinței de licitație a activului vândut;

d) copie a contractului de vânzare-cumpărare a activului, încheiat între unitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și cumpărătorul activului, certificată conform cu originalul de către conducătorul unității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;

e) copie a extrasului de carte funciară al terenului forestier proprietate publică a statului aferent activului, care face obiectul concesiunii;

f) copie a descrierii parcelare din amenajamentul silvic, inclusiv datele complementare, certificată conform cu originalul de către conducătorul unității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;

g) copie de pe harta amenajistică, certificată conform cu originalul de către conducătorul unității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;

h) elemente de identificare ale cumpărătorului activului: copie de pe cartea de identitatea în cazul în care cumpărătorul este persoană fizică și copie de pe documentele de înființare ale persoanei juridice – Certificat de înregistrare și Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu nominalizarea reprezentantului legal al persoanei juridice, și copie de pe cartea de identitate a acestuia;

i) corespondența între amplasamentul amenajistic – UP, ua și cel cadastral – tarla, parcelă semnată de conducătorul unității Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

(3) Extinderea/Modernizarea activelor amplasate pe terenurile forestiere proprietate publică a statului concesionate se poate face numai pentru terenurile încadrate la categoria de folosință «curți-construcții» și după obținerea acordului concedentului, în baza următoarelor documente:

a) cerere în care să se prezinte motivarea solicitării;

b) memoriu de arhitectură pentru obținerea autorizației de extindere/modernizare;

c) plan de amplasament și delimitarea bunului imobil;

d) copie de pe extrasul de carte funciară a imobilului”.

 
 Art. 9 alin. (1) și (3) OMMP nr. 367/2010 (modificat prin OMMAP nr. 172/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea: Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa nr. 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.

(…)

De asemenea, art. 9 alin. (3) prevedea faptul că suprafața terenului forestier aferent activului care urma să se concesioneze era suprafața unității amenajistice în care a fost amplasat obiectivul, stabilită conform amenajamentului silvic în vigoare.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 9 alin. (1) prevede: „Contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva se încheie de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, conform modelului de contract de concesiune prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

(…)

De asemenea, art. 9 alin. (3) prevede: „Suprafața terenului forestier aferent activului care urmează să se concesioneze este suprafața unității amenajistice/unităților amenajistice în care este amplasat efectiv obiectivul vândut de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, stabilită conform amenajamentului silvic în vigoare”.

 
Anexele nr. 1, 2 și 3 la OMMP nr. 367/2010 (modificat prin OMMAP nr. 172/2015)

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, anexele nr. 1, 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 
Alte prevederi ale Ordinului nr. 172/2015

Potrivit art. II Ordinul nr. 172/2015, contractele de concesiune aflate în derulare se modifică prin încheierea de acte adiționale în concordanță cu prevederile respectivului ordin.


[1] N.n. Credem că este vorba despre o eroare, nefiind modificat art. 1 alin. (1), ci art. 2 alin. (1) [Valoarea concesiunii pentru terenurile forestiere aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva se calculează conform formulei:
VAC = S x Cr x PML x (1 + N),
în care:
VAC = valoarea concesiunii, exprimată în lei;
S = suprafața terenului care se concesionează, exprimată în hectare, cu 4 zecimale;
Cr = creșterea medie la exploatabilitate, exprimată în m3/ha, pentru mesteacăn, carpen și plop alb și negru de clasa a V-a de producție, în funcție de etajul fitoclimatic în care este localizat terenul, conform anexei nr. 1;
PML = prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimat în lei/m3, corectat cu coeficientul 1,10 pentru speciile mesteacăn și carpen și 1,00 pentru plop alb și negru;
N = coeficientul rezultat prin însumarea notelor prevăzute în anexa nr. 2, atribuite terenului în cauză].

Valoarea concesiunii, modul de calcul și modul de plată a redevenței obținute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului – modificări (Ordinul nr. 172/2015) was last modified: martie 27th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter