Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice – modificare (Ordin ANRE nr. 158/2015)

11 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1925

Despre

  • M. Of. nr. 898 din 3 decembrie 2015
  • Ordinul ANRE nr. 158/2015
  • Modificarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
(M. Of. nr. 380 din 17 martie 2015)
Ordinul ANRE nr. 158/2015
(M. Of. nr. 842 din data de 3 decembrie 2015)
modifică: art. 10 alin. (5), art. 17 alin. (5),  art. 20 alin. (1) lit. i), art. 24 alin. (6), art. 33 lit. c), art. 41 alin. (1) lit. f), art. 49 alin. (4), art. 50

introduce: art. 9 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (6), art. 11 alin. (3), art. 19 (3)-(7), art. 20 alin. (4), art. 29 alin. (3), art. 34 alin. (3)


 
În M. Of. nr. 898 din 3 decembrie 2015 s-a publicat Ordinul ANRE nr. 158/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 (M. Of. nr. 380 din 17 martie 2015).

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice prin Ordinul ANRE nr. 158/2015:

 

Art. 9 din Regulament (modificat prin Ordinul ANRE nr. 158/2015)

 

Noua reglementare

La art. 9, după alin. (2) se introduc alin. (3) și (4).

 

Potrivit noii reglementari, art. 9 alin. (3) prevede: „În cazul înființării/retehnologizării unei capacități de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice produse în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mare de 1 MW, care are în componență o instalație de producere, stocare și utilizare a biogazului/biometanului, ANRE acordă o singură autorizație de înființare, atât pentru capacitatea energetică, cât și pentru instalația de producere a biogazului/biometanului, fiind aplicabile prevederile respectivului regulament, precum și cele ale regulamentului privind autorizarea activităților în domeniul gazelor naturale, aprobate de ANRE. Documentele comune se depun într-un singur exemplar”.

De asemenea, art. 9 alin. (4) stabilește: „În cazul înființării/retehnologizării unei capacități de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice produse în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mică de 1 MW, care are în componență o instalație de producere, stocare și utilizare a biogazului/biometanului, ANRE acordă o singură autorizație de înființare, exclusiv pentru instalația de producerea biogazului/biometanului, fiind aplicabile prevederile regulamentului privind autorizarea activităților în domeniul gazelor naturale, aprobat de ANRE”.

 

Art. 10 alin. (5) din Regulament (modificat prin Ordinul ANRE nr. 158/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (5) prevedea faptul că activitățile prevăzute la alin. (1) lit. g) și h) se pot desfășura în România de către o persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene fără ca aceasta să dețină licența acordată de ANRE, dacă persoana juridică străină deține o licență valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de autoritatea competentă a statului membru, și dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice și comerciale din România aplicabile pentru aceste activități.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (5) prevede: „(5) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. g) sau h) se poate desfășura în România de către o persoană juridică având sediul social într-unui din statele membre ale Uniunii Europene, fără ca aceasta să dețină licența acordată de ANRE, dacă persoana juridică străină deține o licență valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de autoritatea competentă a statului membru, și dacă declară pe propria răspundere că va respecta normele tehnice și comerciale din România aplicabile pentru acea activitate”.

 

Art. 10 din Regulament (modificat prin Ordinul ANRE nr. 158/2015)

Noua reglementare

La art. 10, după alin. (5) se introduce alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. 6 prevede: „În situația prevăzută la alin. (5), ANRE emite o decizie în condițiile și cu respectarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, aprobate prin ordin al președintelui ANRE”.

 

Art. 11 din Regulament (modificat prin Ordinul ANRE nr. 158/2015)

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (2) se introduce alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) prevede: „Acordarea unei licențe pentru exploatarea comercială a unei capacități de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, care are în componență instalații de producere, stocare și, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului, respectiv modificarea unei licențe existente în vederea includerii în condițiile specifice asociate acesteia a unei noi capacități energetice de acest fel este condiționată de:

a) autorizarea înființării/exploatării acestor instalații în condițiile reglementărilor ANRE aplicabile atât în domeniul energiei electrice, cât și în cel al gazelor naturale; pentru exploatarea instalațiilor de producere, stocare și, respectiv, utilizare a biogazului, în vederea funcționării în condiții de siguranță a acestor instalații, solicitantul licenței poate opta pentru încheierea unui contract cu un operator economic deținător al autorizației specifice pentru acest tip de obiective, acordate de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, situație în care contractul se transmite, în copie, anexat cererii de acordare/modificare a licenței;

b) punerea în funcțiune a instalației de producere, stocare și, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului, confirmată de procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune, care se transmite, în copie, anexat cererii de acordare/modificare a licenței”.

 

Art. 17 alin. (5) din Regulament (modificat prin Ordinul ANRE nr. 158/2015).

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 17 alin. (5) prevedea faptul că documentele care însoțesc cererea de acordare a autorizației/licenței sunt semnate și ștampilate, pe fiecare pagină, de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5) prevede: „Documentele care însoțesc cererea de acordare a autorizației/licenței sunt semnate, pe fiecare pagină, de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta”.

 

Art. 19 alin. (2) din Regulament (modificat prin Ordinul ANRE nr. 158/2015).

 

Noua reglementare

La art. 19, după alin. (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (3)-(7).

 

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (3) prevede: „În cazul solicitării autorizației de înființare pentru realizarea/retehnologizarea unei capacități termoelectrice de producere a energiei electrice, care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), solicitantul va prezenta și documente emise de autoritățile administrației publice locale din zona centralei și, după caz, de autoritățile administrației publice centrale, din care să rezulte concluziile evaluărilor și analizelor realizate în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (3) din Legea nr. 121/2014, cu privire la identificarea unui potențial de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență în zona geografică din vecinătatea celei în care se va înființa/retehnologiza capacitatea energetică ce face obiectul autorizației”.

De asemenea, art. 19 alin. (4) dispune: „În cazul în care din documentele prevăzute la alin. (3) rezultă că în zona geografică din vecinătatea celei în care se va înființa/retehnologiza capacitatea energetică ce face obiectul autorizației a fost identificat un potențial de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență în acord cu prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 121/2014, solicitantul realizează și transmite la ANRE o analiză cost-beneficiu întocmită conform prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 121/2014; în acest caz decizia de acordare/refuz de acordare a autorizației de înființare se va lua în funcție de concluziile analizei cost-beneficiu prezentate”.

Art. 19 alin. (5) stabilește: „În cazul în care din documentele prevăzute la alin. (3) rezultă că nu a fost identificat un potențial de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență în zona geografică din vecinătatea celei în care se va înființa/retehnologiza capacitatea energetică ce face obiectul autorizației sau în cazul în care nu există o analiză a potențialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficiență, realizată conform Legii nr. 121/2014, prin derogare de la prevederile alin. (3) și (4), solicitantul va prezenta notificări de la autoritățile administrației publice locale/centrale care să confirme acest fapt”.

În continuare, art. 19 alin. (6) dispune: „ANRE are dreptul să adopte, în cazul prevăzut la alin. (4), o decizie de autorizare a unei instalații energetice individuale diferită de rezultatele evaluărilor locale/naționale ce identifică existența unui potențial pentru aplicarea cogenerării de înaltă eficiență, dacă există motive imperative juridice, de proprietate sau financiare în acest sens, dovedite de solicitant, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (11) din Legea nr. 121/2014”.

În sfârșit, art. 19 alin. (7) prevede: „Decizia prevăzută la alin. (6) și motivația aferentă se notifică Comisiei Europene în termen de 3 luni de la adoptare”.

Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice – modificare (Ordin ANRE nr. 158/2015) was last modified: decembrie 11th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter