Procedura de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (OPANAF nr. 1510/2016)

24 mai 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1804

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 1510/2016
(M. Of. nr. 387 din 20 mai 2016)
Art. 1 – art. 7
Se aprobă Procedura de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1

 

În M. Of. nr. 387 din 20 mai 2016, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1510/2016 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului Ordin.

Art. 1 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 1 prevede faptul că se aprobă Procedura de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 2 stabilește faptul că se aprobă modelul și conținutul formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 3 dispune faptul că se aprobă modelul și conținutul formularului „Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 4 prevede faptul că anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 5 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 5 stabilește faptul că birourile vamale de interior/Birourile vamale de frontieră, precum și Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Art. 6 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 6 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin, OPANAF nr. 3.139/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, a modelului și conținutului formularului „Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, publicat în Monitorul Oficial nr. 699 din 3 octombrie 2011, se abrogă.

Art. 7 din OPANAF nr. 1510/2016

Art. 7 stabilește faptul că operatorii economici care dețin autorizații valabile, emise anterior, au la dispoziție un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente, potrivit respectivului ordin.

De asemenea, la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) autorizațiile emise anterior respectivului ordin își pierd valabilitatea.

În continuare, vom prezenta prevederile Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat.

Pct. 1 din Procedură

Pct. 1 prevede faptul că autorizarea activității de comercializare a tutunului brut și/sau a tutunului parțial prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesați, prin depunerea formularului „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, denumită în continuare cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Pct. 2 din Procedură

Pct. 2 stabilește faptul că cererea, însoțită de documentele menționate la pct. 12 din aceasta, se depune la biroul vamal de interior/biroul vamal de frontieră în raza căruia își are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, se analizează și se soluționează de către compartimentul specializat de autorizare în termen de 30 de zile de la primirea documentației complete.

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Pct. 3 din Procedură

Pct. 3 prevede faptul că la primirea cererii, compartimentul prevăzut la pct. 2 verifică toate informațiile furnizate în cerere, precum și pe cele rezultate din documentația depusă.

Pct. 4 din Procedură

Pct. 4 dispune faptul că în măsura în care consideră necesar, autoritatea vamală teritorială, în soluționarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informații și înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la fața locului, potrivit prevederilor art. 65 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Pct. 5 din Procedură  

Pct. 5 stabilește faptul că concluziile analizelor și/sau verificărilor întreprinse se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii autorizației sau a deciziei de respingere a cererii.

Pct. 6 din Procedură 

Pct. 6 prevede faptul că în cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite autorizația, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidența emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1 – 15 a lunii, autorizațiile vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 – sfârșitul lunii, autorizațiile vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.

Pct. 7 din Procedură  

Pct. 7 dispune faptul că compartimentele de autorizare specializate au obligația organizării evidenței autorizațiilor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidență a operatorilor economici care desfășoară activități de comercializare a tutunului brut și/sau a tutunului parțial prelucrat. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Direcției Generale a Vămilor a listei cuprinzând acești operatori economici, listă care va fi actualizată lunar pană la data de 15 a lunii următoare celei în care au fost emise autorizațiile.

Pct. 8 din Procedură  

Pct. 8 stabilește faptul că în situația în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală teritorială va emite o decizie de respingere, în care se vor menționa motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activității de comercializare de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat și nu s-a eliberat autorizația. Decizia constituie act administrativ-fiscal și va conține elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Pct. 9 din Procedură  

Pct. 9 dispune faptul că împotriva deciziei menționate la pct. 8, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestație potrivit legii.

Pct. 10 din Procedură

Pct. 10 stabilește faptul că autorizația prevăzută la pct. 6 sau decizia menționată la pct. 8 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Pct. 11 din Procedură  

Pct. 11 prevede faptul că contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul autorizației de la data la care aceasta devine valabilă, astfel cum este prevăzută în autorizație.

Pct. 12 din Procedură

Pct. 12 dispune faptul că la modificarea ulterioară a unor date înscrise inițial în formularul „Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat”, contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea autorizației, însoțită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea și autorizația, în original, în vederea anulării.

Procedura de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, precum și a modelului și conținutului unor formulare (OPANAF nr. 1510/2016) was last modified: mai 23rd, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter