Stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare – perioada 2014-2020 (OMAI nr. 127/2015)

14 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 698

Despre

  • M. Of. nr. 750 din 7 octombrie 2015
  • OMAI nr. 127/2015

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
OMAI nr. 127/2015
(M. Of. nr. 750 din 7 octombrie 2015)
Art. 1 („Scop”)
Art. 2 („Definiții”)
Art. 3 („Criteriile pentru majorarea contribuției financiare nerambursabile”)
Art. 4 („Procentajele de majorare a contribuției financiare nerambursabile”)
Art. 5 („Modalitatea de aplicare a majorării contribuției financiare nerambursabile”)
Art. 6 („Dispoziții finale”)

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 750 din 7 octombrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 127/2015 privind criteriile pentru stabilirea majorării contribuției financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014-2020.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului ordin:

Art. 1 („Scop”)

Art. 1 prevede faptul că respectivul ordin instituie criteriile în funcție de care se stabilește importanța pe care obiectivele proiectului de grant o reprezintă pentru politica de azil și migrație a României, procentele și modalitatea lor de aplicare în vederea majorării peste 95% a contribuției financiare nerambursabile din valoarea totală a bugetului proiectelor de grant care se atribuie în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare Programul național FAMI, cu sume suplimentare de la bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2 („Definiții”)

Art. 2 stabilește la primul alineat faptul că respectivul ordin utilizează termeni și expresii având semnificația prevăzută în cuprinsul H.G. nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, și al OMAI nr. 75/2015 privind evaluarea și selecția proiectelor de grant în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru perioada 2014-2020.

La alineatul următor, explică semnificația anumitor termeni și expresii:

a) persoane de interes – străinii care fac obiectul unei decizii de returnare, străinii cărora li s-a acordat tolerarea pe teritoriul statului român, străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării în România, dar care se află în nevoie de protecție internațională, solicitanții unei forme de protecție în România, beneficiarii unei forme de protecție în România, străinii care au dobândit un drept de ședere în România care se încadrează în categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale;

b) asistență directă – acordarea în mod nemijlocit de servicii, bunuri sau sprijin financiar persoanelor de interes, în scopul asistării juridice, medicale, psihologice, sociale, inclusiv educaționale;

c) acțiune – măsură sau grup de măsuri care se încadrează în prevederile art. 5-13 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului.

Art. 3 („Criteriile pentru majorarea contribuției financiare nerambursabile”)

Conferintele Video Universul Juridic

Conform art. 3, contribuția financiară nerambursabilă la proiectele de grant poate fi majorată până la procentajul maxim stabilit la art. 4, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

a) acțiunea se încadrează în unul dintre următoarele domenii de activitate:

(i) acordarea de asistență directă persoanelor de interes;

(ii) relocarea în România a persoanelor în nevoie de protecție din țări terțe sau state membre ale Uniunii Europene;

(iii) repatrierea voluntară umanitară asistată și reintegrare în țările de origine a străinilor;

b) acțiunea vizată prin implementarea proiectului este prevăzută ca prioritate în documentele programatice naționale și/sau ale Uniunii Europene în domeniile azil, migrație și integrare a străinilor;

c) există fonduri disponibile în bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru cofinanțare.

Art. 4 („Procentajele de majorare a contribuției financiare nerambursabile”)

Art. 4 stabilește faptul că în cazul îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 3, majorarea procentelor contribuției financiare nerambursabile la proiectele de grant se stabilește astfel:

a) 100% din valoarea bugetului proiectului, în cazul proiectelor care:

(i) cuprind în exclusivitate activități de relocare în România a persoanelor în nevoie de protecție din țări terțe și/sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv măsuri administrative premergătoare transferului, examinări medicale, asistență anterioară transferului în România, transportul din țara de azil/țara de origine în România și pe teritoriul național, asistență pe timpul transferului, asistență după sosirea în România pe o perioadă maximă de 30 de zile;

(ii) cuprind activități de repatriere voluntară umanitară asistată și reintegrare în țările de origine a străinilor, respectiv identificarea și consilierea persoanelor de interes, acordarea de asistență directă specifică premergătoare repatrierii, inclusiv cursuri vocaționale, asistență pe timpul derulării repatrierii efective în țara de origine, asistență directă după sosirea în țara de origine, măsuri specifice de sprijinire a reintegrării străinilor repatriați în țările de origine;

b) 98% din valoarea bugetului proiectului, în cazul proiectelor care cuprind activități de asistență directă acordată persoanelor de interes, altele decât cele prevăzute la lit. a).

Art. 5 („Modalitatea de aplicare a majorării contribuției financiare nerambursabile”)

Art. 5 prevede următoarele: „(1) Anual, până la data de 15 noiembrie, autoritatea delegată efectuează o analiză a situației operaționale în domeniul azilului și migrației, prin prisma cerințelor și resurselor prevăzute în Programul național FAMI, pentru a evidenția prioritățile de finanțare pentru anul calendaristic următor, inclusiv acțiunile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 și care se încadrează în prevederile art. 4.

(2) Propunerile de majorare a contribuției vizează acțiunile pentru care vor fi atribuite proiecte de grant în cursul anului calendaristic următor, care se încadrează în situațiile de la art. 4.

(3) Propunerea de majorare a contribuției financiare nerambursabile se formulează de către autoritatea delegată și se avizează de către autoritatea responsabilă, pentru conformitate cu Programul național FAMI, și de către autoritatea delegată financiară, pentru disponibilitatea fondurilor din bugetul Ministerului Afacerilor Interne”.

Art. 6 („Dispoziții finale”)

Potrivit art. 6, respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Stabilirea majorării contribuției financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului național al României de sprijin din Fondul pentru azil, migrație și integrare – perioada 2014-2020 (OMAI nr. 127/2015) was last modified: octombrie 13th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter