Normele minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul – modificări (OMS nr. 1255/2015)

22 oct. 2015
Vizualizari: 1857

Despre

  • M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015
  • OMS nr. 1255/2015
  • Modificarea şi completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Actul modificat Actul modificatorSumar
OMS nr. 1.162/2010
(M. Of. nr. 631 din 8 septembrie 2010)
OMS nr. 1255/2015
(M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015)
modifică: pct. 6 subpct. 6.1 și 6.2
introduce: pct. 61

 

În M. Of. nr. 780 din 20 octombrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului sănătății (OMS) nr. 1255/2015 pentru modificarea și completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin OMS nr. 1.162/2010 (M. Of. nr. 631 din 8 septembrie 2010).

 

Pct. 6 („Afecțiuni neurologice”) subpct. 6.1 și 6.2 din Norme (modificate prin OMS nr. 1255/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 6 subpct. 6.1 prevedea faptul că permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților ori conducătorilor auto care prezintă afecțiuni neurologice grave, în afara cazurilor în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

De asemenea, pct. 6 subpct. 6.2 stabilea faptul că, în consecință, tulburările neurologice asociate afecțiunilor sau intervențiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central ori periferic, care conduc la deficiențe senzoriale sau motorii și afectează echilibrul și coordonarea trebuie să fie luate în considerare în legătură cu efectele lor funcționale și riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere este condiționată de evaluarea periodică, în cazul riscului de agravare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 6 subpct. 6.1 prevede: „Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat”.

De asemenea, pct. 6 subpct. 6.2 stabilește: „În consecință, tulburările neurologice asociate afecțiunilor sau intervențiilor chirurgicale care afectează sistemul nervos central sau periferic, conduc la deficiențe senzoriale sau motorii și afectează echilibrul și coordonarea trebuie să fie luate în considerare în funcție de efectele lor funcționale și riscurile evolutive. În astfel de cazuri, eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere se poate realiza sub rezerva evaluării periodice, în cazul riscului de agravare”.

 

Pct. 61 („Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv”) din Norme (modificate prin OMS nr. 1255/2015)

Noua reglementare

După pct. 6 („Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv”) se introduce un nou punct, pct. 61.

Potrivit noii reglementări, pct. 61 dispune: „1. Sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee și hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 și 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolență diurnă excesivă.

2. Candidații sau conducătorii auto pentru care există suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv se supun unei consultații medicale, pentru obținerea unui aviz autorizat, înainte de eliberarea sau reînnoirea permisului de conducere. Aceștia pot fi sfătuiți să nu conducă până la confirmarea diagnosticului.

3. Permisele de conducere pot fi eliberate candidaților sau conducătorilor auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care dovedesc că își controlează afecțiunea în mod corespunzător, că respectă un tratament adecvat și că prezintă îmbunătățiri în ceea ce privește somnolența, dacă este cazul, fapt confirmat de un aviz medical autorizat.

4. Candidații sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depășească 3 ani pentru conducătorii auto din grupa I și un an pentru conducătorii auto din grupa II, pentru a se stabili măsura în care respectă tratamentul, necesitatea de a continua tratamentul și menținerea unei vigilențe adecvate”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Alte prevederi ale OMS nr. 1255/2015

Potrivit art. II, Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Mențiune

Respectivul ordin transpune prevederile Directivei 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 194 din 2 iulie 2014.

 

 

Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul – modificări (OMS nr. 1255/2015) was last modified: octombrie 21st, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.