OMFP nr. 1072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

2 aug. 2016
Vizualizari: 916

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 1072/2016
(M. Of. nr. 575 din 28 iulie 2016)
Art. 1 – art. 5

În M. Of. nr. 575 din 28 iulie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 1072/2016 privind desemnarea direcției de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 1072/2016

Art. 1 prevede faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivului ordin, Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului se desemnează să supravegheze implementarea de către autoritățile publice tutelare și de către întreprinderile publice a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2 din OMFP nr. 1072/2016

Art. 2 dispune faptul că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. IV din Legea nr. 111/2016, direcția de specialitate prevăzută la art. 1 elaborează procedura de monitorizare prevăzută la art. 31 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 3 din OMFP nr. 1072/2016

Art. 3 stabilește faptul că persoanele desemnate să exercite competențele prevăzute la art. 31 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, sunt nominalizate de directorul general al Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului.

Conferința națională de insolvență
Art. 4 din OMFP nr. 1072/2016

Art. 4 prevede faptul că fișele de post ale persoanelor nominalizate conform prevederilor art. 3 vor fi modificate în mod corespunzător.

Art. 5 din OMFP nr. 1072/2016

Art. 5 dispune faptul că Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului va lua măsuri pentru aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

 

OMFP nr. 1072/2016 privind desemnarea direcției de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice was last modified: iulie 31st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.