Metodologia de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă (Ordinul ANRE nr. 10/2015)

9 mart. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2523

Despre

  • M. Of. nr. 156 din 25 februarie 2015
  • Ordinul ANRE nr. 10/2015
  • Metodologia de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 156 din 25 februarie 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 10/2015 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare și raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

Vom prezenta, în continuare, conținutul Metodologiei de monitorizare și raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Metodologia de monitorizare și raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

Cap. I: „Scop”

Art. 1 stabilește scopul respectivei metodologii. Potrivit acestuia, Metodologia are ca scop stabilirea metodelor utilizate de ANRE în vederea monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficiență bazată pe cererea de energie termică utilă, și anume:

a) determinarea indicatorilor care să permită evaluarea eficienței și modului de funcționare a schemei de sprijin și a impactului său asupra prețului la consumatorii finali;

b) stabilirea informațiilor necesare, a furnizorilor acestora, a frecvenței și formatului de raportare a acestora;

c) stabilirea tipului de analize efectuate și a frecvenței rapoartelor realizate în urma monitorizării;

d) stabilirea conținutului raportului public și a frecvenței de publicare a acestuia

Potrivit art. 2, rezultatele monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficiență sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor obligatorii către autorități publice naționale și europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătățirea schemei de sprijin sau a reglementărilor secundare aferente.

 

Cap. II: „Domeniu de aplicare”

Conform art. 3, Metodologia se aplică în activitatea de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv a schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.

Art. 4 prevede faptul că producătorii care accesează schema pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, operatorul de transport și sistem Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. București, denumită în continuare CN Transelectrica – S.A., în calitate de administrator al schemei de sprijin, aplică prevederile prezentei metodologii.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Cap. III: „Definiții și abrevieri”

Potrivit art. 5, termenii folosiți în respectiva metodologie au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în H.G. nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în H.G. nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, în Ordinul ANRE nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centralele de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare, și în Ordinul ANRE nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficiență, denumit în continuare Regulament de calificare.

Potrivit art. 6, abrevierile CEEC, CEIC, EEEC, EETC, ETC și EEP au semnificațiile și sunt determinate în conformitate cu Regulamentul de calificare.

 

Cap. IV: „Obiectivele monitorizării schemei de sprijin, indicatori de evaluare a eficienței și a funcționării schemei de sprijin”

Art. 7 prevede faptul că prin desfășurarea activității de monitorizare a schemei de sprijin se urmărește realizarea următoarelor obiective:

a) evaluarea eficientei schemei de sprijin în a realiza economii de combustibil față de producerea separată a energiei electrice și termice raportat la efortul financiar necesar, evaluarea progreselor înregistrate în privința creșterii cotei cogenerării de înaltă eficiență, a păstrării viabilității economice a unităților de cogenerare de înaltă eficiență existente și a apariției unora noi, precum și evaluarea încadrării în bugetul schemei avut în vedere la autorizarea acesteia de către Comisia Europeană;

b) determinarea eventualelor deficiențe ale sistemului de promovare sau ale modului de aplicare a acestuia;

c) realizarea rapoartelor către autorități naționale și publicarea pe site-ul ANRE a informațiilor relevante cu privire la rezultatele implementării sistemului de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus și la dezvoltarea în România a cogenerării pe baza energiei termice utile.

Potrivit art. 8, în scopul aprecierii eficienței schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă se urmărește evoluția următorilor indicatori și corelarea dintre aceștia:

a) N1: Numărul de configurații de cogenerare care accesează schema de sprijin;

b) R1: Raportul dintre capacitatea electrică de înaltă eficiență a configurațiilor de producție în cogenerare (ΣCEEC) și capacitatea electrică instalată a configurațiilor care accesează schema de sprijin (ΣCEIC);

c) R2: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficiență a configurațiilor (ΣEEEC) și energia electrică totală a configurațiilor de cogenerare (ΣEETC);

d) R3: Raportul dintre energia electrică de înaltă eficiență a configurațiilor (ΣEEEC) și energia termică a configurațiilor de cogenerare (ΣETC);

e) E1: Eficiența globală pe total configurații, comparativ cu valoarea din anul anterior;

f) E2: Economia de energie primară (ΣEEP) calculată conform prevederilor Regulamentului de calificare față de producerea separată cu tehnologii alternative, a căror eficiență are valorile de referință armonizate stabilite prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică și a factorilor de corecție aplicabili la nivel național;

g) B1: Bugetul anual al schemei de sprijin corespunzător bonusurilor datorate producătorilor pentru energia produsă în cogenerare de înaltă eficiență;

h) B2: Bugetul anual al schemei (efortul financiar) raportat la economia de energie primară.

Conform art. 9, în scopul aprecierii modului de aplicare și funcționare a schemei de sprijin implementate pentru promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă, se urmărește evoluția următorilor indicatori:

a) R4: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență (calificată final pentru anul t) și energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență estimată la stabilirea contribuției pentru anul t;

b) E3: Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență calificată estimativ lunar;

c) R5: Raportul dintre energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență calificată final pentru anul t și energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în anul t conform calificării estimative lunare;

d) C1: Costurile financiare (dobânzi) și excepționale (penalități de întârziere) nete (costuri minus venituri) implicate de administrarea schemei de sprijin;

e) E4: Energia electrică de import cu garanții de origine pentru cogenerare de înaltă eficiență pentru care s-a returnat contravaloarea contribuției de cogenerare;

f) D1: Diferența dintre sumele datorate ca bonus pentru cogenerare în anul t (inclusiv bonusuri neacordate minus bonusuri necuvenite) și sumele rezultate din contribuțiile pentru cogenerare aferente anului t;

g) N2: numărul producătorilor pentru care este estimată înregistrarea unei supracompensări a activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, pentru anul următor celui în care se realizează analiza de ante-supracompensare;

h) D2: diminuarea valorii bonusului în cazul producătorilor de la lit. g);

i) N3: numărul producătorilor pentru care se înregistrează supracompensarea activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, pentru perioada de evaluare a supracompensării;

j) S1: cuantumul supracompensării în cazul producătorilor de la lit. i);

k) S2: cuantumul regularizării aferente ante-supracompensării.

 

Cap. V: „Informații necesare”

Art. 10 prevede următoarele:

„Informațiile necesare monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare sunt asigurate de către operatorii implicați, după cum urmează:

1. Informații transmise de către administratorul schemei de sprijin, CN Transelectrica – S.A., cu privire la:

a) energia electrică și drepturile de încasare a contribuției pentru cogenerare de la furnizorii consumatorilor finali/cei care efectuează autofurnizare și de la producătorii cu drept de fumizare/autofurnizare și obligațiile de returnare a contribuției către furnizorii importatori, pentru energia electrică importată pentru care există garanții de origine pentru cogenerare de înaltă eficiență, respectiv energia electrică și obligațiile de plată a bonusului către producătorii de energie electrică pentru energia electrică de înaltă eficiență livrată în rețele – lunar;

b) cantitățile și contravaloarea bonusului necuvenit și ale celui neacordat, precum și contravaloarea supracompensării și a regularizării ante-supracompensării stabilite de ANRE și facturate, pentru fiecare producător – anual;

c) costurile și veniturile financiare și excepționale implicate de administrarea schemei de sprijin – lunar.

2. Informații transmise semestrial de către producătorii deținători de unități de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin cu privire la:

a) date aferente producțiilor și livrărilor de energie electrică și termică și consumurilor de combustibil;

b) cantitățile vândute și veniturile realizate din vânzarea energiei electrice, pe contracte pe piața reglementată, vânzarea la consumatori racordați direct (cu și fără
plata tarifelor de transport și/sau distribuție), decontarea internă pentru livrarea la locul de producere/alte locuri de consum, bonus, precum și venituri pe celelalte segmente ale pieței de energie electrică (contracte bilaterale, PZU, piața de echilibrare etc.), la nivel de centrală;

c) veniturile realizate de producătorii cu unități de cogenerare, altele decât cele din vânzarea energiei electrice/termice (de exemplu: furnizare servicii tehnologice de sistem, vânzare drepturi emisii CO2 etc.);

d) veniturile realizate din vânzarea energiei termice la nivel de centrală, pe piața reglementată și pe cea concurențială;

e) venituri rezultate din aplicarea altor sisteme de promovare adoptate la nivel național sau local;

f) costurile de producere a energiei electrice și termice la nivel de centrală, pe categorii, precum și cele aferente participării la piața de energie electrică;

g) prețul mediu al fiecărui tip de combustibil utilizat, pe centrală;

h) ajutoare de investiții primite;

i) valoarea neamortizată a mijloacelor fixe;

j) valoarea activelor imobilizate.

3. Informații transmise de către furnizorii consumatorilor finali, inclusiv producătorii cu licență sau drept de furnizare, cu privire la cantitățile de energie electrică și obligațiile de plată/drepturi de încasare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, aferente energiei electrice furnizate consumatorilor – trimestrial.

4. Alte informații utilizate:

a) lista producătorilor de energie electrică și termică înregistrați la ANRE conform Regulamentului de calificare (din care, a celor acreditați conform procedurii de avizare) – semestrial;

b) lista producătorilor de energie electrică și termică beneficiari ai schemei de sprijin – anual;

c) capacitatea electrică de înaltă eficiență a configurațiilor de cogenerare – anual;

d) capacitatea electrică instalată a unităților de cogenerare supuse calificării – anual;

e) energia electrică de înaltă eficiență a fiecărei configurații de cogenerare, calificată anual, respectiv estimată lunar, conform Regulamentului de calificare (EEEC);

f) energia electrică ce beneficiază de schema de sprijin (energie electrică livrată), determinată conform Regulamentului de calificare (Ess) – lunar și anual;

g) nivelul bonusului aprobat prin decizie a președintelui ANRE, pentru fiecare producător/centrală de cogenerare – anual;

h) prețurile de referință și reglementate zi/noapte pentru energia electrică și prețurile de referință și reglementate pentru energia termică aprobate prin decizie a președintelui ANRE – anual;

i) energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficia de garanții de origine – anual;

j) energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență estimată la stabilirea contribuției pentru perioada viitoare – semestrial;

k) valoarea tarifului de administrare a schemei, parte componentă a contribuției – semestrial”.

Art. 11 prevede faptul că machetele de raportare sunt postate pe pagina web a ANRE și cuprind:

a) pentru producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care accesează schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă:

– tranzacții aferente schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficiență – semestrial;

– venituri, costuri, producții și consumuri – semestrial;

b) pentru CN Transelectrica – S.A.:

– drepturi de încasare/obligații de plată a contribuției pentru cogenerare – lunar;

– obligații de plată a bonusului pentru cogenerare – lunar;

– Obligații de plată/drepturi de încasare a bonusului neacordat/ necuvenit – anual;

– cheltuieli/venituri cu dobânzi și penalități de întârziere aferente administrării schemei de sprijin pentru cogenerare – lunar;

– drepturi de încasare a sumelor considerate supracompensare – anual;

– obligații de plată a regularizării aferente ante-supracompensării – anual;

c) pentru furnizori;

– cantitățile de energie electrică și obligațiile de plată/drepturi de încasare a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, aferente energiei furnizate consumatorilor – trimestrial.

 

Cap. VI: „Rezultatele monitorizării schemei de sprijin. Rapoarte”

Potrivit art. 12, rezultatele activității de monitorizare a sistemului de promovare a cogenerării pe baza energiei termice utile fac obiectul unui raport intern anual, care include evaluări cu privire la efectele aplicării schemei de sprijin asupra producției de energie electrică și termică în cogenerare și asupra producătorilor beneficiari, efectele asupra consumatorilor de energie electrică și/sau termică, precum și aprecieri privind îndeplinirea obiectivului principal al introducerii schemei
de sprijin, și anume economia de combustibil față de producerea separată, conducând la efecte benefice asupra mediului.

Metodologia de monitorizare și raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă (Ordinul ANRE nr. 10/2015) was last modified: martie 9th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter