Procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de BNR – modificări (Ordin BNR nr. 1/2015)

30 apr. 2015
Vizualizari: 3104

Despre

  • M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015
  • Ordinul BNR nr. 1/2015
  • Procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de BNR
  • Modificări

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul BNR nr. 8/2006 (M. Of. nr. 862 din 20 octombrie 2006; cu modif. și compl. ult.)Ordinul BNR nr. 1/2015 (M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015)modifică: art. 5, art. 14, art. 18
introduce: art. 9 alin. (2)

În M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul BNR nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului BNR nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de BNR și a facilităților permanente acordate de aceasta participanților eligibili (M. Of. nr. 862 din 20 octombrie 2006; cu modif. și compl. ult.).

Respectivul ordin a fost emis:

– având în vedere dispozițiile art. 40 și ale art. 43 din Regulamentul BNR nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de BNR și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (rep. M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2008; cu modif. ult.).

– în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul BNR (M. Of. nr. 582 din 30 iunie 2004; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Ordinului BNR nr. 8/2006:

 

Art. 5 Ordinul BNR nr. 8/2006 (modificat prin Ordinul BNR nr. 1/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea faptul că participanții eligibili (contrapartidele eligibile) transmiteau ofertele la Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României: letric, fax, SWIFT, poștă electronică etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 5 prevede: „Participanții eligibili vor transmite ofertele la Banca Națională a României – Direcția operațiuni de piață, prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, precum mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației”.

 

Art. 9 alin. (2) Ordinul BNR nr. 8/2006 (modificat prin Ordinul BNR nr. 1/2015)

Noua reglementare

La art. 9 se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (2) prevede: „Prevederile alin. (1) [Pentru ofertele care nu au fost validate, Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României va comunica în scris decizia sa participantului eligibil (contrapartidei eligibile), înainte de publicarea rezultatelor licitației.] nu se aplică în cazul ofertelor transmise în format electronic standardizat de tip XML care sunt procesate automat prin intermediul Sistemului de transmitere electronică a documentației aferente operațiunilor de piață monetară și facilităților permanente – Sistemul OPMA”.

 

Art. 14 Ordinul BNR nr. 8/2006 (modificat prin Ordinul BNR nr. 1/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea faptul că notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili se efectuau de către Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, și anume SWIFT, fax, letric.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „Notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili se vor efectua de către Banca Națională a României – Direcția operațiuni de piață prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc.”.

 

Art. 18 Ordinul BNR nr. 8/2006 (modificat prin Ordinul BNR nr. 1/2015)

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 18 dispunea faptul că notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili se efectuau de către Direcția operațiuni de piață din cadrul Băncii Naționale a României prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, și anume SWIFT, fax, letric.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 prevede: „Notificările tuturor tranzacțiilor către participanții eligibili se vor efectua de către Banca Națională a României – Direcția operațiuni de piață prin modalitățile considerate acceptabile de Banca Națională a României, respectiv mesagerie electronică (pentru comunicarea mesajelor standardizate de tip XML, mesajelor electronice de tip PDF, prin scanare etc.), SWIFT, fax, letric etc.”.

 

Alte prevederi ale Ordinului BNR nr. 1/2015

Potrivit art. II, Ordinul BNR nr. 1/2015 prevede faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 4 mai 2015.

 
ISTORIC

Actul modificatActele modificatoarea
Ordinul BNR nr. 8/2006Ordinul BNR nr. 3/2010 (M. Of. nr. 165 din 15 martie 2010)
Ordinul BNR nr. 2/2012 (M. Of. nr. 55 din 24 ianuarie 2012)
Ordinul BNR nr. 5/2012 (M. Of. nr. 363 din 29 mai 2012)
Ordinul BNR nr. 12/2012 (M. Of. nr. 763 din 13 noiembrie 2012)
Ordinul BNR nr. 1/2015 (M. Of. nr. 270 din 22 aprilie 2015)

 

Procedurile de lucru referitoare la derularea operațiunilor de piață monetară efectuate de BNR – modificări (Ordin BNR nr. 1/2015) was last modified: aprilie 30th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.