OPANRDE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și OPANRDE nr. 227/2018 privind aprobarea contractului-cadru de vânzare a energiei electrice – modificări (OPANRDE nr. 25/2021)

16 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 63

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

 

(M. Of. nr. 462 din 26 iunie 2015)

 

OPANRDE nr. 227/2018 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum

 

(M. Of. nr. 1114 din 28 decembrie 2018)

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 25/2021 pentru modificarea și completarea OPANRDE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin OPANRDE nr. 227/2018

 

(M. Of. nr. 394 din 15 aprilie 2021)

modifică: OPANRDE nr. 90/2015: art. 1 alin. (1) și (2), anexa 1, anexa 2, anexa 3: art. 8 alin. (1), anexa 2 la contract: pct. 5.3, pct. 6.4, pct. 6.13;

OPANRDE nr. 227/2018: art. 7 alin. (2);

– introduce: OPANRDE nr. 90/2015: art. 1 ind. 1, anexa 4;

– abrogă: OPANRDE nr. 90/2015: anexa 3: art. 5 alin. (2), anexa 3 la contract.

În M. Of. nr. 394 din 15 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 25/2021 pentru modificarea și completarea OPANRDE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin OPANRDE nr. 227/2018. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivelor acte normative.

OPANRDE nr. 90/2015

Art. 1 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1) Se aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Noua reglementare

La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție concesionar în cazul în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Art. 1 ind. 1

Noua reglementare

La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție concesionar în cazul în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Anexa 2

Noua reglementare

Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Anexa 3

Art. 5 alin. (2)

Vechea reglementare

„(1) Pentru locul/locurile de consum prevăzute în anexa nr. 1A, operatorul de distribuție și utilizatorul respectă condițiile precizate în certificatul/certificatele de racordare sau avizul/avizele tehnice de racordare emise pentru locul/locurile de consum și anexate prezentului contract, precum și în convenția/convențiile de exploatare anexată/anexate prezentului contract.

(2) Convenția de exploatare se încheie conform anexei nr. 3, la solicitarea operatorului de distribuție.

(3) Caracteristicile corespunzătoare unui loc de consum prevăzute în anexa nr. 1B, anexa nr. 2, certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare, convenția tripartită/ multipartită și convenția de exploatare, în cazul în care aceasta a fost încheiată, se preiau în contractul/contractele de furnizare încheiate de utilizatorul client final pentru locul de consum respectiv și acestea devin parte integrantă din contractul de furnizare”.

Noua reglementare

La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

 

Art. 8 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Operatorul de distribuție transmite utilizatorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică în formatul-cadru stabilit de ANRE, în termen de maximum 8 zile lucrătoare, calculat de la ultima zi calendaristică a fiecărei luni contractuale”.

Noua reglementare

La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Operatorul de distribuție pune la dispoziția utilizatorului datele de măsurare în vederea decontării consumului de energie electrică/cantității de energie electrică produsă și livrată în rețea, în primele 8 zile lucrătoare ale lunii pentru luna anterioară, în formatul prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor”.

 

Anexa 2 la contract

Pct. 5.3

Vechea reglementare

„5.3. În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță, și o despăgubire, el primește fie despăgubirea, fie compensația, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare”.

Noua reglementare

Punctul 5.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5.3. În situația în care, pentru aceeași întrerupere, utilizatorul este îndreptățit să primească și o compensație conform Standardului de performanță și o despăgubire, el primește atât despăgubirea, cât și compensația”.

 

Pct. 6.4

Vechea reglementare

„6.4. În cazul înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare și contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuție”.

Noua reglementare

Punctul 6.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6.4. În cazul înlocuirii/reprogramării grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de preț aplicat, costul lucrărilor de înlocuire/reprogramare a echipamentului de măsurare și contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuție”.

 

Pct. 6.13

Vechea reglementare

„În situația prevăzută la pct. 6.12, costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către operatorul de distribuție, inclusiv în cazul în care sesizarea utilizatorului se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către operatorul de distribuție, costul se plătește de către utilizator”.

Noua reglementare

Punctul 6.13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6.13. În situația prevăzută la pct. 6.12 operatorul de distribuție suportă costul lucrărilor de verificare metrologică, demontare și remontare a grupului de măsurare”.

 

Anexa 3 la contract

Noua reglementare

Anexa nr. 3 la contract se abrogă

 

Anexa 4

Noua reglementare

După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

OPANRDE nr. 277/2018

Art. 7 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Dacă valoarea facturii prevăzute la alin. (1) este negativă, această valoare se reportează în următoarea factură emisă”.

Noua reglementare

La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Datele prevăzute la alin. (1) se transmit la aceeași dată și în același format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE”.

 

Art. III din OPANRDE nr. 25/2021

„(1) În termen de maximum două luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuție concesionari și furnizorii de energie electrică actualizează contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice conform prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Operatorii de distribuție concesionari au obligația transmiterii contractelor de distribuție elaborate conform prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările și completările ulterioare, către furnizorii de energie electrică, astfel încât să fie asigurată respectarea termenului prevăzut la alin. (1).

(3) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care își produc efectele contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiate în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care acestea cuprind clauze contrare prevederilor contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, acestea din urmă se aplică de drept fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalități”.

 

Art. IV din OPANRDE nr. 25/2021

„Operatorii de distribuție concesionari și furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin”.

 

Art. V din OPANRDE nr. 25/2021

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021”.

Anexa nr. 1 din prezentul ordin cuprinde Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor.

Redăm, în continuare, structura anexei.

Structura

Capitolul I: Terminologie și abrevieri

Capitolul II: Obiectul contractului

Capitolul III: Durata contractului

Capitolul IV: Condițiile pentru prestarea serviciului de distribuție

Capitolul V: Obligații financiare și modalități de plată

Capitolul VI: Drepturi și boligații

Capitolul VII: Confidențialitatea

Capitolul VIII: Forța majoră

Capitolul IX: Răspunderea contractuală

Capitolul X: Încetarea contractului

Capitolul XI: Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor

Capitolul XII: Comunicări

Capitolul XIII: Modificarea circumstanțelor legale

Capitolul XIV: Dispoziții finale

Totodată, ordinul cuprinde anexa 1 ind. 1, care privește Lista locurilor de consum ale clienților finali ai furnizorului pentru care OD prestează serviciul de distribuție, anexa 1 ind. 2, care conține Tabelul cu caracteristicile locului de consum, conform fiecărei poziții din lista cu locurile de consum ale clienților finali ai furnizorului pentru care OD prestează serviciul de distribuție, precum și anexa nr. 1 ind. 3 prezintă Formatul-cadru al datelor de măsurare transmise de OD furnizorului în vederea decontării consumului de energie electrică la clienții finali.

Anexa 2 la Ordinul nr. 90/2015 cuprinde Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatorul de distribuție concesionar în cazul în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, iar anexa 3 modelul Convenției de exploatare dintre operatorul de distribuție a energiei electrice și utilizatorul al rețelei electrice de distribuție.

 

OPANRDE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și OPANRDE nr. 227/2018 privind aprobarea contractului-cadru de vânzare a energiei electrice – modificări (OPANRDE nr. 25/2021) was last modified: aprilie 16th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter