OPANRDE nr. 139/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice – modificări (OPANDRE nr. 1/2023)

19 ian. 2023
Vizualizari: 274

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANDRE) nr. 139/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora

(M. Of. nr. 704 din 18 septembrie 2015)

 

 

OPANDRE nr. 1/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

(M. Of. nr. 47 din 17 ianuarie 2023)

 

 

modifică: art. 1, Anexă – art. 1, art. 2, art. 6 alin. (3)-(5), art. 16;

introduce: art. 3 alin. (3) lit. h).

 

În M. Of. nr. 47 din 17 ianuarie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANDRE) nr. 1/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANDRE) nr. 139/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora.

 

Art. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Se aprobă Metodologia pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul și distribuția energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 1 și 2 din Anexă

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 și 2 din Anexă se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 1

Metodologia pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul și distribuția energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora, se aplică:

a) proiectelor care prezintă riscuri mai ridicate în ceea ce privește dezvoltarea, operarea și mentenanța acestora, comparativ cu riscurile suportate în mod obișnuit de un proiect de infrastructură comparabil;

b) rețelelor offshore pentru energie din surse regenerabile prevăzute la pct. 1 lit. (b) și (f) din anexa II la Regulamentul (UE) 2022/869 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942și (UE) 2019/943 și a Directivelor 2009/73/CE și (UE) 2019/944 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013;

c) proiectelor care integrează soluții tehnice inovatoare și care, deși au cheltuieli de capital scăzute, implică cheltuieli de funcționare semnificative.”

Art. 2

Prevederile prezentei metodologii nu se aplică proiectelor de interes comun care beneficiază de derogările prevăzute la art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2022/869 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2022 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 și (UE) 2019/943 și a Directivelor 2009/73/CE și (UE) 2019/944 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013.

 

Art. 6 alin. (3)-(5) din Anexă

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la art. 6, alin. (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Revizuirea tarifelor de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice include aplicarea de corecții ale veniturilor și ale costurilor prognozate/estimate ale perioadelor tarifare/de reglementare anterioare.

(4) Mijloacele fixe (activele) utilizate de OR pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice se includ în BAR dacă se obțin în urma realizării unor proiecte de investiții eficiente.

(5) Fiecare OR elaborează Planul de dezvoltare a rețelei electrice pentru o perioadă de 10 ani, care este revizuit la fiecare 2 ani de către OR și este aprobat de ANRE.

 

Art. 16 din Anexă

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 16

ANRE nu aprobă acordarea de stimulente PCI, conform prevederilor prezentei metodologii, în următoarele cazuri:

a) OR nu prezintă informațiile necesare în vederea aplicării prezentei metodologii;

b) OR nu fundamentează existența unor riscuri specifice PCI și nu prezintă rezultatele analizei cost-beneficiu și impactul net pozitiv ale proiectului;

c) riscurile specifice PCI sunt acoperite prin rentabilitatea capitalului sau sunt/pot fi eliminate prin măsuri adecvate;

d) OR nu adoptă măsurile identificate ca fiind rezonabile pentru diminuarea riscurilor;

e) PCI beneficiază de subvenții, finanțări nerambursabile sau din alocarea transfrontalieră de costuri, prin care este deja compensat total riscul specific.

 

Art. 3 alin. (3) lit. h) din Anexă

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la art. 3 alin. (3), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

h) OR – operatori de rețea (operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice care dețin concesiunea serviciului de distribuție).

OPANRDE nr. 139/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investițiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice – modificări (OPANDRE nr. 1/2023) was last modified: ianuarie 19th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.