OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale – modificări (OPANAF nr. 3942/2020)

24 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 122
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 1123 din 23 noiembrie 2020 a fost publicat OPANAF nr. 3942/2020 pentru modificarea OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea OPANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice.

În continuare, vom expune dispozițiile relevante din conținutul acestui act normativ.

Astfel, art. 1 precizează faptul că anexele nr. 48 și 49 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET*1)

Nr. …………. din …………………………

Către ……………………………*2)

ADRESĂ

de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor

I._

În baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul ………………………..*3) cu domiciliul fiscal*4) în localitatea …………………….., str. ………………….. nr. …….., cod de identificare fiscală ………………..*5) se dispune sistarea temporară …………………*6) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești/Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, ca urmare a transformării măsurilor asiguratorii în măsuri executorii, având numărul de evidență a plății ……………../nr. …………….. din data de …………………, pentru suma de ………………. lei, reprezentând obligațiile fiscale/bugetare datorate de …………….*7), cod de identificare fiscală ………………..*8).

Sumele existente în cont la data și ora comunicării prezentei adrese rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăți în scopul:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– a) achitării obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale competente;

– b) achitării drepturilor salariale.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor.

Conducătorul organului de executare

Numele și prenumele ……………………..

Semnătura ………………………………..9)

L.S.9)

________

*1)Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului de executare emitent al prezentului act.

*2)Se vor menționa denumirea și adresa instituției de credit.

*3)Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat. Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

*4)Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

*5)Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

*6)Se va menționa felul sistării temporare, respectiv totală sau parțială, după caz.

*7)Se va menționa debitorul care înregistrează obligații fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate. Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

*8)Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligații fiscale restante.

9)Nu se va completa în cazul popririlor înființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

II._

1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor

2. Format: A4/t1 + A4/t1.

3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (2)-(4), art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: electronic sau în două exemplare, după caz, de către organul de executare.

6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituția de credit.

7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanțelor Publice;

sau, după caz,

– 1 exemplar la dosarul de executare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

ANEXA nr. 2:

(- Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 63/2017)

ANTET*1)

Nr. …………. din …………………………

Către ……………………………*2)

ADRESĂ

de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor

I._

În baza prevederilor art. 233, 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul …………………………*3) cu domiciliul fiscal în localitatea …………….., str. …………………. nr. ………, cod de identificare fiscală …………………….*4) se dispune sistarea temporară ………………………*5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, având numărul de evidență a plății ………………../nr. ………… din data de ……………, pentru suma de ………………. lei, reprezentând obligațiile fiscale/bugetare datorate de ………………………..*6), cod de identificare fiscală …………………….. .

Obligațiile fiscale/bugetare datorate de debitor………….. *6), pentru care se dispune suspendarea indisponibilizării reținerilor sunt următoarele:

Denumirea obligației fiscale/bugetare

Categorie sumă de plată*5)Titlul executoriu nr. /data*6)Suma pentru care se dispune suspendarea popririi (lei)
TOTAL

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor.

Conducătorul organului de executare,

Numele și prenumele ……………………..

Semnătura …………………………………….

L.S.

________

*1)Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului de executare emitent al prezentului act.

*2)Se vor menționa denumirea și adresa terțului poprit.

*3)Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menționa contribuabilul/plătitorul care le-a înființat.

*4)Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

*5)Se va menționa felul sistării temporare, respectiv totală sau parțială, după caz.

*6)Se va menționa debitorul care înregistrează obligații fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum și codul de identificare fiscală al acestuia.

II._

1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor

2. Format: A4/t1 + A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) și art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: două exemplare de către organul de executare.

6. Circulă: 1 exemplar la terțul poprit.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

OPANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale – modificări (OPANAF nr. 3942/2020) was last modified: noiembrie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter