OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – modificări (OPANAF nr. 1.341/2022)

29 iul. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 73

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016)

OPANAF nr. 1.341.2022 privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

(M. Of. nr. 761 din 29 iulie 2022)

 

În temeiul:

Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată;

art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

– art. 101 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

– avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 740.811 din 11.07.2022.

modifică: anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, pozițiile 74-76; anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»”.

În M. Of. nr. 761 din 29 iulie 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.341/2022 privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivei anexe.

Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, pozițiile 74-76

Vechea reglementare

Nr. crt.

Denumirea creanței fiscale

Temeiul legal

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„74.

Impozit asupra veniturilor suplimentare offshoreLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

75.

Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosințăLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

76.

Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecereLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere

 

Noua reglementare

În anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, pozițiile 74-76 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
„74Impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncimeLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată
75Compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosințăLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată
76Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecereLegea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată”

 

Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»”

Noua reglementare

Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs” se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației” subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:”, literele j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„j) până la data de 25 a lunii următoare celei în care titularii care desfășoară operațiuni petroliere în perimetrele offshore și onshore de adâncime au primit raportul de evaluare, pentru obligațiile de plată reprezentând despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere;

…………………………………………

l) impozit asupra veniturilor suplimentare datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime, prevăzut de Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată;”.

b) La capitolul II „Completarea declarației” punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»” subpunctul 3.2, subpunctul 3.2.7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.2.7. Obligațiile prevăzute la pozițiile 74-76 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorate la bugetul de stat, se declară de către plătitorii care datorează impozit asupra veniturilor suplimentare, compensații aferente dreptului de trecere în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință și despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime, republicată.”

 

 

OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OPANAF nr. 1.341/2022) was last modified: iulie 29th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.