OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – modificări (OPANAF nr. 51/2021)

21 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 94

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

 

(M. Of. nr. 94 din 8 februarie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

OPANAF nr. 51/2021 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 59 din 19 ianuarie 2021)

– modifică: cap. II „Completarea declarației”, pct. 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»”;

– introduce: cap. I „Depunerea declarației”, pct. 1 „Termenul de depunere a declarației”, sbpct. 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând” lit. n).

 

În M. Of. nr. 59 din 19 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF)  nr. 51/2021 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Redăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivului ordin.

 

Cap. II „Completarea declarației” pct. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3 se modifică după cum urmează:

Subpunctul 3.1 va avea următorul cuprins:

«3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72, 73 și 79 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Rândul 1 «Suma datorată» – se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 1.1 «Sponsorizări și burse acordate» – se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. De asemenea, la acest rând se cuprind, dacă este cazul, și bursele acordate elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea cumulată a sponsorizărilor și a burselor nu trebuie să depășească nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Rândul 1.2 «Cost de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale» – se înscrie suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor Legii nr. 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Acest rând se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Rândul 1.3 «Bonificație» – se înscrie, dacă este cazul, suma reprezentând bonificația acordată contribuabililor, potrivit legii.

Rândul 2 «Suma de plată» – se înscrie suma de la rândul 1 sau diferența dintre suma înscrisă la rândul 1 și sumele înscrise la rândul 1.1, rândul 1.2 și rândul 1.3, după caz.

Rândul «Total obligații de plată» – se înscrie suma reprezentând obligațiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plătește în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 «Suma de plată», pentru fiecare impozit/taxă declarat(ă) în perioada de raportare.»

Totdată, subpunctul 3.1.11 se abrogă.

 

 

Cap. I „Depunerea declarației”, pct. 1 „Termenul de depunere a declarației”, sbpct. 1.1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după lit. m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:

n) plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k 1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

 

OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă – modificări (OPANAF nr. 51/2021) was last modified: ianuarie 20th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter