Emiterea şi comunicarea unor acte administrative pt. debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită – procedură modificată (OPANAF nr. 360/2015)

20 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1932

Despre

  • M. Of. nr. 120 din 16 februarie 2015
  • OPANAF nr. 360/2015
  • OPANAF nr. 2.289/2010
  • Emiterea şi comunicarea unor acte administrative
  • Obligaţii fiscale restante

 
 
În M. Of. nr. 120 din 16 februarie 2015, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 360/2015 privind completarea anexei la OPANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită (M. Of. nr. 573 din 12 august 2010; cu modif. și compl. ult.).
 
 
Anexa la OPANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită este constituită din cap. I. intitulat „Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită” și din cap. II intitulat „Procedura privind emiterea și comunicarea somației și a titlului executoriu pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită”.
 
 
Procedura privind emiterea și comunicarea deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale accesorii sub o anumită limită
 
La cap. I al anexei la OPANAF nr. 2.289/2010, se introduc două puncte, pct. 3.6 și 3.7.
 
 
Noua reglementare
 

Potrivit noii reglementări, pct. 3.6 prevede: „În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4”.

De asemenea, pct. 3.7 dispune: „Prin excepție de la dispozițiile pct. 3.6 [În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4.], la cererea contribuabilului sau în alte situații prevăzute de lege, se emit decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4: [Pct. 3.1: în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 1.500 lei, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite prin aplicațiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale principale restante; Pct. 3.2: în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 1.000 lei, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite potrivit dispozițiilor pct. 3.1; Pct. 3.3: în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 500 lei, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru celelalte categorii de debitori se emite potrivit dispozițiilor pct. 3.1; Pct. 3.4: în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi și penalități de întârziere) nu depășește 100 lei, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii pentru contribuabilul persoană fizică se emite potrivit dispozițiilor pct. 3.1] și în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii nu depășește 40 lei”.

 

Procedura privind emiterea și comunicarea somației și a titlului executoriu pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită
 
La cap. II al anexei OPANAF nr. 2.289/2010, se introduc două puncte, pct. 5.1 și 5.2.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 5.1 prevede: „În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale neachitate nu depășește 40 lei, nu se emit somații și titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 1-4 [Pct. 1: În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale neachitate nu depășește 1.500 lei, somația și titlul executoriu pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emit prin aplicațiile informatice, după 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost înregistrate obligații fiscale restante. Pct. 2: În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale neachitate nu depășește 1.000 lei, somația și titlul executoriu pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emit potrivit dispozițiilor pct. 1. Pct. 3: În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale neachitate nu depășește 500 lei, somația și titlul executoriu pentru celelalte categorii de debitori se emit potrivit dispozițiilor pct. 1. Pct. 4: În cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale neachitate nu depășește 100 lei, somația și titlul executoriu pentru debitorul persoană fizică se emit potrivit dispozițiilor pct. 1.]”.

De asemenea, pct. 5.2 dispune: „Prin excepție de la dispozițiile pct. 5.1, în alte situații prevăzute de lege, se pot emite somații și titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 1-4 și în cazul în care cuantumul obligațiilor fiscale accesorii nu depășește 40 lei”.

 

Alte prevederi ale OPANAF nr. 360/2015

Potrivit art. 2 din OPANAF nr. 360/2015, următoarele instituții vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin:

– Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

– Direcția generală de tehnologia informației;

– Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora.

 

Emiterea și comunicarea unor acte administrative pt. debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită – procedură modificată (OPANAF nr. 360/2015) was last modified: februarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter