OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” – modificări (OPANAF nr. 3200/2018)

14 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 853

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

Conferintele Video Universul Juridic

(M. Of. nr.  950 din 25 noiembrie 2016; cu modif. ult.)

Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

(M. Of. nr. 18 din 8 ianuarie 2019)

– modifică: anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04, anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – cap. I „Depunerea declarației” textul de la ultimul paragraf, cap. II „Completarea declarației” pct. 1 „Perioada de raportare”, cap. II „Completarea declarației” pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” instrucțiunile de la rândul 12,  cap. II „Completarea declarației” pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” instrucțiunile de la rândurile 30-31;

– introduce: anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – cap. II „Completarea declarației” pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” nou text după instrucțiunile de la pct. 8.3,  cap. II „Completarea declarației” pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” instrucțiunile de la rândul 9 lit. f), cap. II „Completarea declarației”, la punctul 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” rândul 42.3.1,  cap. II „Completarea declarației” pct. 4 „Secț. C «Datele de identificare a împuternicitului»”;

abrogă: anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – cap.  II „Completarea declarației” pct. 2 „Secț. A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»”.

 

În M. Of. nr. 18 din 8 ianuarie 2019, s-a publicat OPANAF nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” (M. Of. nr.  950 din 25 noiembrie 2016; cu modif. ult.).

Potrivit modificării aduse respectivului act normativ, „Declarația privind impozitul pe profit” se va transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar „Secț. C «Datele de identificare a împuternicitului»” se va completa în cazul în care obligațiile de declarare se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Legii nr. 207/2015. Astfel, în caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, iar rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”.

 

Anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04 din OPANAF nr. 3.386/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3200/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04 prevedea:

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04 se modifică și se înlocuiește cu următoarea anexă:

 

Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. I „Depunerea declarației”, textul de la ultimul paragraf din OPANAF nr. 3.386/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3200/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. I „Depunerea declarației”, textul de la ultimul paragraf prevedea:

„Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. I „Depunerea declarației”, textul de la ultimul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:

„Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

 

Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, pct. 1 „Perioada de raportare” din OPANAF nr. 3.386/2016 (modificat prin OPANAF nr. 3200/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, pct. 1 „Perioada de raportare” prevedea:

„1. Perioada de raportare

În rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2017).

Persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.

Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:

– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor încep, în cursul anului, să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau în cazul în care se realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv și sfârșitul anului de raportare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07.17-31.12.17). Microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal, pentru care datorează impozit pe profit;

– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, pct. 1 „Perioada de raportare” se modifică și va avea următorul conținut:

„1. Perioada de raportare

În rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2018).

Persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) și alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.

Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:

– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit și sfârșitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 – 31 decembrie 18). Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) și alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, pct. 2 „Secț. A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»”, textul de la al doilea paragraf din OPANAF nr. 3.386/2016 (abrogat prin OPANAF nr. 3200/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, pct. 2 „Secț. A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»”, textul de la al doilea paragraf prevedea:

„În situația în care declarația se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare a acesteia, iar la rubrica «Funcția/ Calitatea» din formular se înscrie «Împuternicit»”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, pct. 2 „Secț. A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»”, textul de la al doilea paragraf se abrogă.

 

Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, la pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” rândul 8.4 din OPANAF nr. 3.386/2016 (introdus prin OPANAF nr. 3200/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, la pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»”, după instrucțiunile de la rândul 8.3, se introduce un nou rând, rândul 8.4, cu următorul conținut:

„Rândul 8.4 – se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, la pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” instrucțiunile de la rândul 9 lit. f) din OPANAF nr. 3.386/2016 (introdus prin OPANAF nr. 3200/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” – Cap. II „Completarea declarației”, la pct. 3 „Secț. B «Date privind impozitul pe profit»” instrucțiunile de la rândul 9, după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„Rândul 9 se completează cu sumele reprezentând:

(…)

f) alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

OPANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” – modificări (OPANAF nr. 3200/2018) was last modified: ianuarie 14th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter