OPANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – modificări (OPANAF nr. 3289/2017)

28 nov. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1652

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 3846/2015
(M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2016)
OPANAF nr. 3289/2017
(M. Of. nr. 929 din 27 noiembrie 2017)

– modifică: art. 11, art. 13, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3, anexa nr. 5e), anexa nr. 5f), anexa nr. 5g), anexa nr. 5h)

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– introduce: art. 5 lit. j), art. 7^1, art. 12 alin. (4), anexa nr. 5j)

În M. Of. nr. 929 din 27 noiembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 3289/2017 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OPANAF nr. 3846/2015 prin OPANAF nr. 3289/2017.

Conform art. I din OPANAF nr. 3289/2017, OPANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

Art. 5 lit. j) din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:

„j) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuții de executare silită cod M.F.P. 14.13.07.99/ex.s, prevăzută în anexa nr. 5j)”.

 

Art. 7^1 din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:

„(1) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declarați inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înființat rămân inactivi.

(2) Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivați sunt considerate active, începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înființat”.

 

Art. 11 din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 prevedea:

„Competența pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare și îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcțiilor regionale ale finanțelor publice sau Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii/plătitorii, a organelor de inspecție fiscală sau Direcției generale antifraudă fiscală, după caz”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Competența pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare și îndreptarea erorilor, conform art. 92 din Codul de procedură fiscală, revine direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, la propunerea compartimentelor cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și declarații fiscale din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii/plătitorii, a organelor cu atribuții de executare silită, a organelor de inspecție fiscală, precum și a Direcției generale antifraudă fiscală, după caz”.

 

Art. 12 alin. (4) din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II, secțiunea G, anexa nr. 2 cap. IV și în anexa nr. 3 cap. IV se aplică de către organele cu atribuții de executare silită, numai pentru activitățile desfășurate de acestea, conform competențelor”.

 

Art. 13 din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea:

„Contestațiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare de organul fiscal emitent, pe baza documentației și a motivației formulate de organul fiscal, de Direcția generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecție fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Contestațiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare de organul fiscal emitent, pe baza documentației și a motivației formulate de organul fiscal, de organul cu atribuții de executare silită, de organul de inspecție fiscală sau de Direcția generală antifraudă fiscală, care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal”.

 

Anexele din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, se aduc o serie de modificări anexelor la OPANAF nr. 3846/2015, după cum urmează:

– anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la OPANAF nr. 3289/2017.
– anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 3289/2017.
– anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la OPANAF nr. 3289/2017.
– anexa nr. 5e) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la OPANAF nr. 3289/2017.
– anexa nr. 5f) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la OPANAF nr. 3289/2017.
– anexa nr. 5g) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la OPANAF nr. 3289/2017.
– anexa nr. 5h) se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la OPANAF nr. 3289/2017.

De asemenea, după anexa nr. 5i) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5j), al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 8 la OPANAF nr. 3289/2017.

La anexa nr. 6, după paragraful „Înștiințare privind constatarea situațiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) -g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecție fiscală” se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuții de executare silită

1. Denumire: Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuții de executare silită
2. Cod: 14.13.07.99/ex.s
3. Format: A4/t1
4. Se tipărește:
– într-o singură culoare;
– se utilizează echipament informatic pentru editare.
5. U.M.: o filă.
6. Se difuzează gratuit.
7. Se utilizează în vederea declarării în inactivitate/reactivării contribuabililor, precum și în vederea îndreptării erorii materiale.
8. Se întocmește în două exemplare de către organul cu atribuții de executare silită.
9. Circulă:
– originalul la organul fiscal competent care întocmește Decizia de declarare în inactivitate;
– copia la organul cu atribuții de executare silită.
10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului”.

 

În continuare vă prezentăm conținutul detaliat al anexelor din noua reglementare.

Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 3846/2015 (modificat prin OPANAF nr. 3289/2017)

 

PROCEDURA
privind declararea ca inactivi a contribuabililor/plătitorilor, potrivit art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală

Cap. I („Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) și d)-g) din Codul de procedură fiscală”)

A. Prevederi generale

1. În evidența contribuabililor declarați inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscriși contribuabilii persoane juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care nu își îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege.

2. În evidența contribuabililor declarați inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, sunt înscriși contribuabilii persoane juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care se află în una dintre următoarele situații:

– inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
– durata de funcționare a societății este expirată;
– societatea nu mai are organe statutare;
– durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenței în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare sunt declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, doar dacă pe parcursul unui semestru calendaristic nu își îndeplinesc nicio obligație declarativă prevăzută de lege.

4. Competența pentru constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 1 revine compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și declarații fiscale din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii, denumit în continuare compartiment de specialitate.

5. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuți la pct. 1 nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

6. În sensul prezentei proceduri, prin obligație declarativă se înțelege obligația de depunere a următoarelor formulare:

– 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;
– 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;
– 101 „Declarație privind impozitul pe profit”;
– 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
– 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
– 390 VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri”;
– 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național”.

7. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se aplică semestrial, astfel:

a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declarații aferente lunilor decembrie an precedent – mai an curent);
b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declarații aferente lunilor iunie-noiembrie).

8. Nu se înscriu în evidența contribuabililor declarați inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor comunicate de organul fiscal central, depun cel puțin o declarație fiscală aferentă perioadei de referință, până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conținutul notificării.

9. Fluxul privind declararea ca inactivi a contribuabililor, potrivit art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, se aplică în termen de 5 zile de la primirea informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

10. Declararea în inactivitate a contribuabililor prevăzuți la art. 92 alin. (1) lit. f) și g) din Codul de procedură fiscală se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situațiile respective, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

11. Nu se înscriu în evidența contribuabililor declarați inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, fac dovada că nu se mai află în situația pentru care au fost incluși în listă, până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conținutul notificării.

12. Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declarați inactivi, potrivit condițiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) și c) din Codul de procedură fiscală.

B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

1. Lunar, organul fiscal central în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii întocmește lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, emite și transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.

2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative acei contribuabili care au depus declarațiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct.1.

3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:

a) se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declarație fiscală, din cele prevăzute la secțiunea A pct. 5;
b) nu se selectează:
– contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal central competent o măsură privind îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
– contribuabilii care au obligațiile fiscale stabilite prin decizie de către organele de inspecție fiscală;
– sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

4. Lista prevăzută la pct. 2 conține, în mod obligatoriu, următoarele informații:

a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5. 5. (1) În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competența sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, conform modelului din anexa nr. 5e) la ordin.

5.5. (2) Notificarea se întocmește în două exemplare și se înaintează, spre semnare, șefului de administrație adjunct – colectare în cazul administrațiilor județene ale finanțelor publice/administrațiilor de sector ale finanțelor publice, șefului de administrație adjunct – colectare contribuabili mijlocii în cazul administrației pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unității fiscale competente, după caz.
5.5. (3) Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.
5.5. (4) Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

6. Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5. (1), își îndeplinesc cel puțin o obligație declarativă din perioada de referință sunt eliminați din lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi.

7. După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmește câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice sau Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

8. Copia deciziei se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.

9. Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate.

10. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, prin intermediul Direcției generale de tehnologia informației, următoarele date:

a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) data declarării inactivității fiscale, și anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;
e) denumirea organului fiscal central care a emis Decizia de declarare în inactivitate, respectiv organul fiscal competent în administrarea contribuabilului.

11. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați.

12. Documentația care a stat la baza întocmirii deciziei de declarare în inactivitate se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

C. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală

1. În termen de 5 zile de la primirea informațiilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, compartimentul de specialitate întocmește câte o listă care cuprinde contribuabilii care se află în una din situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.

2. Lista prevăzută la pct. 1, în care se menționează condiția din lege pentru care contribuabilul a fost inclus în listă, cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații:

a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

3. În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplinește condiția pentru a fi declarat inactiv prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. d) și e) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmește câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

4. Prevederile pct. 8-12 din secțiunea B se aplică corespunzător.

5. (1) În maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei prevăzute la pct. 1, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplinește condițiile pentru a fi declarat inactiv prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) și g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate transmite câte o notificare în vederea clarificării situației pentru care a fost propus pentru a fi declarat inactiv. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 5e) la ordin.
5. (2) Notificarea se întocmește în două exemplare și se înaintează, spre semnare, șefului de administrație adjunct – colectare în cazul administrațiilor județene ale finanțelor publice/administrațiilor de sector ale finanțelor publice, șefului de administrație adjunct – colectare contribuabili mijlocii în cazul administrației pentru contribuabili mijlocii, directorului general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorului unității fiscale competente, după caz.
5. (3) Copia notificării se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.
5. (4) Notificarea se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

6. Contribuabilii care, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la pct. 5.(1)-5.(4), fac dovada faptului că nu se mai află în situațiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. f) și g) din Codul de procedură fiscală, după caz, sunt eliminați din lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi.

7. Dovada că respectivul contribuabil nu se mai află în situația pentru care a fost inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condițiile pentru a fi declarați inactivi o reprezintă fie informația transmisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului, fie certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu privire la clarificarea situației în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal competent.

8. După expirarea termenului de 30 de zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, care îndeplinește condiția pentru a fi declarat inactiv prevăzută de art. 92 alin. (1) lit. f) și g) din Codul de procedură fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmește câte o Decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

9. Prevederile pct. 8-12 din secțiunea B se aplică corespunzător.

10. În cazul în care compartimentul de specialitate primește înștiințarea organului de inspecție fiscală privind constatarea situațiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, prevederile pct. 1-9 din prezenta secțiune se aplică corespunzător.

Cap. II („Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b)-g) din Codul de procedură fiscală”)

A. Prevederi generale

1. Pentru a fi declarați inactivi, în sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entități fără personalitate juridică trebuie să se afle în una dintre următoarele situații:

a) se sustrag controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
c) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului;
d) durata de funcționare a societății este expirată;
e) societatea nu mai are organe statutare;
f) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

2. Competența pentru constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 1 revine organelor de inspecție fiscală din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv structurilor de inspecție fiscală din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și unităților subordonate, după caz.

3. Competența pentru constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) și b) revine Direcției generale antifraudă fiscală, numai pentru activitățile desfășurate de aceasta, conform competențelor.

B. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag controalelor efectuate de organele de inspecție fiscală prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală

1. În cazul în care organul de inspecție fiscală, ca urmare a deplasării la fața locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmește un proces-verbal prin care se consemnează această situație.
Totodată, organul de inspecție fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului invitația prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situației sale fiscale, conform prevederilor art. 10 și 56 din Codul de procedură fiscală.

2. În cazul în care contribuabilul nu s-a prezentat pentru clarificarea situației fiscale, organul de inspecție fiscală întocmește un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control împreună cu invitațiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecție fiscală pentru clarificarea situației sale fiscale;
b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecție fiscală competent.

C. Procedura privind verificarea de către organele de inspecție fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală

1.1. În situația în care se constată că un contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecție fiscală va solicita, în scris, prezența unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecție fiscală, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului.
1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecție fiscală trimite solicitarea și la adresele unde acestea funcționează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenței Oficiului Național al Registrului Comerțului.

2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Organul de inspecție fiscală poate solicita în scris Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizarea de informații cu privire la acestea, după caz.

3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecție fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acțiunile și toate demersurile întreprinse de organul de inspecție fiscală pentru identificarea acestuia.

4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control se anexează următoarele documente:

a) invitațiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecție fiscală pentru clarificarea situației sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal declarat.

5. La finalizarea controlului, organul de inspecție fiscală întocmește un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control;
b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecție fiscală competent.

6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condițiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 2 din secțiunea B și la pct. 5 din prezenta secțiune, se întocmește în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) și c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidență este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecție fiscală care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin.

D. Procedura privind verificarea de către organele de inspecție fiscală a contribuabililor care se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală î

1. În cazul în care organul de inspecție fiscală, ca urmare a deplasării la fața locului în vederea efectuării unei acțiuni de control, constată că respectivul contribuabil se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală, respectiv contribuabilul se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerțului, are durata de funcționare a societății expirată, societatea nu mai are organe statutare sau are durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social expirată, consemnează în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului și această situație.

2. Identificarea situațiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) se face comparând datele și informațiile puse la dispoziție de contribuabili cu cele din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Organul de inspecție fiscală poate solicita în scris Oficiului Național al Registrului Comerțului furnizarea de informații cu privire la acestea, după caz.

3. După întocmirea procesului-verbal, prezentat la pct. 1, organul de inspecție fiscală transmite organului fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul o înștiințare, prevăzută în anexa nr. 5i) la ordin, în care se consemnează că respectivul contribuabil verificat se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d)-g) din Codul de procedură fiscală.

E. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea controalelor Direcției generale antifraudă fiscală prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal central identificarea acestuia, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală

1. În cazul în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la fața locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situație.

2. Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezența unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, stabilind data și ora de prezentare ori de câte ori adresele la care sunt declarate domiciliul fiscal și sediul social sunt diferite și/sau există sedii secundare declarate. Solicitarea se trimite la adresa la care este declarat sediul social și/sau la adresele unde sunt declarate sediile secundare care nu au dovada de sediu expirată potrivit evidenței Oficiului Național al Registrului Comerțului.

3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acțiunile și toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia. La procesul-verbal se vor anexa toate invitațiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcției generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situației sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale.

4. La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:

a) procesele-verbale menționate la pct. 1 și 3, după caz, întocmite ca urmare a acțiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.

5. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condițiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 4, se întocmește în două exemplare, un exemplar, împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidență este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

F. Procedura privind verificarea de către Direcția generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală

1. În situația în care inspectorii antifraudă, ca urmare a deplasării la fața locului, constată că un contribuabil nu desfășoară activitate la domiciliul fiscal declarat, întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situație.

2. Inspectorii antifraudă solicită, în scris, prezența unui reprezentant legal al contribuabilului la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, stabilind data și ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal și la adresa sediului social, dacă acestea sunt diferite.

3. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, solicitarea se transmite și la adresele unde acestea sunt declarate, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenței Oficiului Național al Registrului Comerțului.

4. Identificarea domiciliului fiscal, sediului social și sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

5. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul Direcției generale antifraudă fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acțiunile și toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia.

6. La procesul-verbal, întocmit ca urmare a acțiunii de control, se anexează următoarele documente:

a) invitațiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul Direcției generale antifraudă fiscală pentru clarificarea situației sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal declarat.

7. La finalizarea controlului, inspectorii antifraudă întocmesc un dosar care va cuprinde:

a) procesele-verbale, menționate la pct. 1 și 5, după caz, întocmite ca urmare a acțiunii de control, împreună cu toate documentele anexate;
b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.

8. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condițiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 7, se întocmește în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidență este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

G. Procedura privind verificarea de către organele cu atribuții de executare silită a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală

1. În sensul prezentei proceduri, organele cu atribuții de executare silită sunt: Direcția generală executări silite cazuri speciale și structurile subordonate, precum și compartimentele cu atribuții de executare silită din cadrul organelor fiscale centrale în a căror evidență fiscală sunt înregistrați contribuabilii.

2. În cazul organelor cu atribuții de executare silită, prevederile pct. 2-6 din secțiunea F se aplică în mod corespunzător, dacă se constată că un contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, ca urmare a deplasării la fața locului, în vederea efectuării activității de executare silită, caz în care întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează această situație.

3. La finalizarea acțiunii, organele cu atribuții de executare silită întocmesc un dosar care va cuprinde:

a) procesele-verbale, întocmite ca urmare a constatării faptului că respectivul contribuabil nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, împreună cu toate documentele anexate;
b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5j) la ordin, semnat de către conducătorul structurii de executare silită cazuri speciale, șeful de administrație adjunct – colectare din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice/administrațiilor de sector ale finanțelor publice/administrațiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorul unității fiscale competente, după caz, în cazul compartimentelor cu atribuții de executare silită.

4. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condițiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 3, se întocmește în două exemplare, un exemplar se transmite organului fiscal în a cărui evidență este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de executare silită care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5j) la ordin.

Cap. III („Procedura de emitere și comunicare a Deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală”)

1. Pe baza avizului primit de la organul de inspecție fiscală competent, de la Direcția generală antifraudă fiscală sau de la organul cu atribuții de executare silită, după caz, compartimentul de specialitate întocmește Decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează, spre semnare, directorului general al direcției generale regionale a finanțelor publice sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul Deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

2. Prevederile pct. 8-12 din secțiunea B a cap. I se aplică corespunzător.

Cap. IV („Dispoziții finale”)

1. Dacă înainte de aprobarea, de către directorul general al Direcției generale regionale a finanțelor publice sau al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, a Deciziei de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) și d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz, ca urmare a aplicării fluxurilor prevăzute la secțiunile B și C din cap. I, compartimentul de specialitate primește avizul organului de inspecție fiscală/Direcției generale antifraudă fiscală, după caz, privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, sau avizul organului cu atribuții de executare silită privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se sistează procedura de declarare în inactivitate, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz.

2. (1) Compartimentul de specialitate întocmește un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivității, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) și d)-g) din Codul de procedură fiscală, după caz și continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b)/lit. c), după caz, din Codul de procedură fiscală, la propunerea organului cu atribuții de executare silită/organului de inspecție fiscală sau Direcției generale antifraudă fiscală, după caz.
2. (2) Referatul se avizează de către șeful de administrație adjunct – colectare în cazul administrațiilor județene ale finanțelor publice/administrațiilor de sector ale finanțelor publice, șeful de administrație adjunct – colectare contribuabili mijlocii în cazul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii, directorul general adjunct care coordonează compartimentul de specialitate, în cazul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau conducătorul unității fiscale competente, după caz.

3. La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmește un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

OPANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – modificări (OPANAF nr. 3289/2017) was last modified: noiembrie 28th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter