Conferință [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Online: Conferința GDPR în relațiile de muncă

3425       0
3 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 53 voturi, medie: 4,67 din 5 (3 votes, average: 4,67 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Online: Conferința GDPR în relațiile de muncă 📅 30 martie 2020 București [CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Online: Conferința GDPR în relațiile de muncă

Data 30 martie 2020
Locația

 

Accesul la înregistrarea video este posibil completând formularul de mai jos.

Taxa pentru înregistrarea video este de 149 lei + TVA.


 

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs prin completarea formularului de mai jos.

Înregistrarea VIDEO este disponibilă doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea înregistrării VIDEO se face pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro

 

Acreditare INPPA

„Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”.

 

Grupul editorial UNIVERSUL JURIDIC și publicația recent lansată pe piața locală, REVISTA ROMÂNĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL au organizat luni, 30 martie, prima ediție a conferințelor Revistei,  eveniment online dedicat exclusiv celor angrenați în activițățile de prelucrare a datelor cu caracter personal specifice relațiilor de muncă din organizații.

În cadrul evenimentului GDPR în relațiile de muncă, atât din perspectiva Regulamentului general privind protecția datelor cât și a legislației naționale, a identificat soluții ale unor probleme care se aplică concret proceselor generate în relațiile de muncă din cadrul unei entități juridice, pornind de la conceptele, principiile și obligațiile generale, mergând către elementele specifice aplicabile domeniului de interes în care fiecare participant a putut găsi soluțiile și răspunsurile atât de necesare conformării la cerințele Regulamentului în activitatea propriei organizații.

Moderator al evenimentului a fost dl. dr. Doru Dorobanțu, profesor asociat la Universitatea POLITEHNICA din București, secretar general de redactie al Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal și consultant data protection.

Speakerii conferinței și temele abordate de aceștia au fost:

Avocat Marius-Cătălin Preduț , fondatorul Cabinetului de avocatură MCP avocați

– Categoriile de date cu caracter personal necesare începerii și desfășurării relațiilor de muncă;

 • Limitările angajatorilor în colectarea și prelucrarea datelor personale ale candidaților și salariațiilor;
 • Telemunca – prelucrarea datelor cu caracter personal și măsuri pentru asigurarea securității;
 • Legalitatea transferului de date cu caracter personal ale salariaților;
 • Prelucrarea automată a datelor salariaț Impactul asupra evaluării profesionale a acestora;
 • Răspunderea juridică a DPO și/sau a angajatorilor pentru colectarea, prelucrarea și stocarea abuzivă a datelor cu caracter personal.

Dr. Doru Dorobanțu, profesor asociat și cercetător la Universitatea POLITEHNICA din București

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților în contextul pandemiei COVID-19

George Răuți, consultant și auditor în domeniul relațiilor de muncă și resurse umane, director general al companiei City Square Center.

 • Protecția datelor cu caracter personal - proces continuu de la selecție, încheiere, execuție, încetarea contractului de muncă și după, până la pensionare;
 • Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele implicate direct sau indirect în procesul de muncă, în temeiul Legii nr.19/2020
 • Sisteme digitale de managementul capitalului uman, o soluție de diminuarea incidentelor de securitate dar și de gestionare a datelor pe termen lung;
 • Necesitatea unui program de informare și auditare periodică a companiilor în scopul implementarii reale a procedurilor GDPR în toate procesele cu impact asupra datelor cu caracter personal.

Dl. Doru Dorobanțu a evidențiat faptul că, Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut sub acronimul GDPR, este unul dintre actele normative ale Uniunii Europene cu o influență extrem de mare în toate domeniile. Prin prevederile sale, acesta a adus schimbări majore din prisma responsabilității pe care operatorii de date cu caracter personal sunt chemați să o demonstreze prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prin mecanisme și proceduri implementate astfel încât drepturile fundamentale și interesele persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal să fie protejate.

GDPR protejează datele cu caracter personal atât în general, cât și în situații specifice de prelucrare, așa cum prelucarea în contextul ocupării unui loc de muncă  reglementează acest context în cuprinsul art. 88 din Regulament.

Una dintre funcțiile sociale esențiale pentru orice formă de societate, relațiile de muncă și complexul de activități generate de acestea nu se pot desfășura fără prelucrarea datelor cu caracter personal.

În același timp, așteptările rezonabile ale angajatilor, persoane vizate de prelucrări sunt din ce în ce mai ridicate cu privire la modul în care operatorii, fie ei entități publice sau private, le gestionează, utilizează, stochează, asigură și în general prelucrează în orice scop datele cu caracter personal.

Dl. avocat Marius-Cătălin Preduț s-a referit la constrângerile legale pe care angajatorii și departamentele resurse umane ale acestora le au, prin prisma categoriilor limitative de date cu caracter personal pe care principiile Regulamentului GDPR le impugn, prin raportare la scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

În mod evident, aici sunt gestionate volume semnificative de date personale, deseori din categoria celor sensibile cu caracter special, și, prin urmare, trebuie să se ocupe cu mare atenție de implementarea cerințelor și conformitatea cu prevederile europene și naționale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cu privire la legalitate, prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare scop identificat în resurse umane și în general, în relațiile de muncă, trebuie să fie justificată de cel puțin unul dintre mai multe temeiurile juridice prevăzute expres de GDPR.

Respectarea principiului reducerii la minimum a datelor prin colectarea și prelucrarea numai a celor adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile trebuie să fie un deziderat în cadrul fiecărui angajator.

Dl. dr. Doru Dorobanțu a prezentat contextul pandemiei de coronavirus, precum și al măsurilor legale impuse ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și managementul consecințelor, care generează din partea angajatorilor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ale angajatilor, uneori categorii speciale de date - date privind starea de sănătate, în scopul implementării obligațiilor legale, asigurării securității și sănătății în muncă a angajaților dar și, în anumite situații, pentru asigurarea caracterului permanent și continuității unor servicii de utilități publice pentru populație. A fost analizată utilizarea de către angajatori a unor formulare sau chestionare care ar trebui să aibă rolul de a evalua riscul de contaminarea a angajatilor, fiind vorba despre o nouă operațiune de prelucrarea a datelor, cu tot ceea ce implică din perspectiva obligațiilor operatorilor, respectiv, respectarea principiului transparenței prelucrărilor,  evidentierea în Registrul de evidentă al operațiunilor de prelucrare, evaluarea din punct de vedere al temeiului juridic raportat la scopul prelucrării, măsuri tehnice și administrative adecvate de securitate etc.

Împreună cu invitații, dl. Dorobanțu a dezbătut în același context nota de informare referitoare la prelucrarea datelor privind starea de sănătate emisă, la data de 18 martie, de ANSPDCP dar și Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei COVID-19 a Comitetului European pentru Protecția Datelor, adoptată în data de 19 martie 2020.

 • Dl George Răuți a prezentat în detaliu, în cuprinsul evenimentului, procesul continuu de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de protecție ale acestora care trebuiesc avute în vedere, de la selecția angajaților, încheierea și execuția contractului de muncă și a raporturilor juridice aferente, proces care nu se oprește odată cu încetarea contractului de muncă ci continua și după, până la pensionarea persoanei vizate, indiferent dacă aceasta mai este sau nu angajatul operatorului. Acesta a evidențiat faptul că obligațiile de asigurare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea protecției și securității datelor cu caracter personal opozabile angajatorului, în calitate de operator de date, sunt foarte importante, ele producând efecte și asupra altor drepturi la care persoana vizată este îndreptățită, precum dreptul la pensie pentru limită de vârstă sau în alte condiț

Același vorbitor a dezbătut, din perspectiva măsurilor pentru protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal ale operatorilor, obligațiile angajatorilor pentru conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate direct sau indirect în procesul de muncă, operațiuni generate de aplicarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Au mai fost discutate tendințele actuale în managementul integrat al forței de muncă de către angajatori, prin trecerea la sisteme digitale de managementul capitalului uman, ca soluție de diminuarea incidentelor de securitate dar și de gestionare în siguranță a datelor cu caracter personal pe termen lung.

De asemenea, în scopul implementarii reale și producerii de efecte a mecanismelor și procedurilor pentru conformitatea prelucrărilor de date ale operatorilor la Regulamentul GDPR în toate procesele cu impact asupra datelor cu caracter personal, a fost analizată necesitatea implementării programelor de informare și auditare periodică a companiilor.

Cu privire la telemuncă, dl. Marius-Cătălin Preduț a subliniat că adoptarea de către angajatori a unor măsuri impuse de instituirea stării de urgență permite în cele mai multe situații prelucrarea sistematică și potențial invazivă a noi tipuri de date la locul de muncă. De exemplu, atunci când angajații lucrează la distanță monitorizarea activităților în afara mediului de lucru la biroul angajatorului care poate fi justificată și efectuată prezintă riscul de a putea monitoriza persoana angajatului într-un context privat.

Prin urmare, deși utilizarea unor astfel de tehnologii de monitorizare poate fi utilă în scopul de a detecta sau a preveni pierderea proprietății intelectuale și materiale a societății, a îmbunătăți productivitatea angajaților și a proteja datele cu caracter personal pentru care angajatorul ca operator de date este responsabil, acestea creează totodată provocări semnificative legate de viața privată și protecția datelor.

Mai mult, în cazul în care această prelucrare nu este transparentă, există un risc ridicat ca interesul legitim al angajatorilor în îmbunătățirea eficienței și protecția activelor societăților să se transforme într-o acțiune de monitorizare nejustificată și intruzivă.

În final, a fost discutat subiectul răspunderii juridice cu referire la riscul de sancționare sporit din perspectiva răspunderii pentru angajatori, lucru ce ar putea decurge dintr-o încălcare aparent minoră a prelucrării datelor cu caracter personal de către un angajat în cursul procesului de recrutare, selecție și angajare dar și în alte situații..

Regulamentul GDPR, obligațiile pe care acesta le impune operatorilor și persoanelor împuternicite, și mai ales sancțiunile sale în mod semnificativ crescute, dacă ne raportăm la cele prevăzute în vechea reglementare, inclusiv amenzi de până la 4% din cifra de afaceri globală a unei întreprinderi sau 20 milioane EUR (oricare este mai mare) pentru organizațiile neconforme, iată care sunt motivele pentru care fiecare entitate juridică trebuie să fie preocupată pentru implementarea, cu resurse interne sau contractare unor consultanți externi specializați în data protection, a tuturor măsurilor necesare conformității organizației la exigențele GDPR.


Ca furnizor tradițional de conținut editorial juridic de calitate, dar și ca organizator al unor evenimente de referință, cu audiență la nivel național, Grupul editorial UNIVERSUL JURIDIC și publicația recent lansată pe piața locală, REVISTA ROMÂNĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, continuă seria de conferințe cu un eveniment dedicat exclusiv celor angrenați în activitățile de prelucrare specifice relațiilor de muncă din organizații.

Workshop-ul va fi organizat luni, 30 martie, începând cu ora 12:00

General Data Protection Regulation (GDPR), regulament care a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și a fost pus în aplicare în 25 mai 2018, a reprezentat cea mai mare schimbare legislativă produsă la nivelul Uniunii Europene din ultimii 20 de ani.

Evenimentul, ca și celelalte workshop-uri lunare din aceeași serie, se va desfășura într-un format interactiv, pe durata a circa patru ore, unde, alături de juriști consacrați, va participa și un invitat special din domeniul de referință, în acest caz HR.

În cadrul evenimentului dedicat acestui segment important, ne dorim ca, într-un cadru adecvat, să oferim participanților posibilitatea de a înțelege modul în care prevederile Regulamentului se aplică concret proceselor de resurse umane din cadrul unei entități juridice, începând de la recrutare, evaluare, selectare, angajare, salarizare și administrare de personal.

Astfel, ne propunem să delimităm un cadru care să conțină abordări care pornesc de la conceptele, principiile și obligațiile generale, mergând către elementele specifice aplicabile domeniului de interes în care fiecare participant să poată găsi soluțiile și răspunsurile atât de necesare conformării la cerințele Regulamentului GDPR în activitatea propriei organizații.

Suntem pregătiți să aducem în atenția participanților atât exemple de bune practici, cât și cazuri constatate de autoritățile naționale de supraveghere în activitatea operatorilor din România sau statele UE.

Dintre punctele sensibile ce urmează a fi atinse, enumerăm:

- Măsuri pentru respectarea principiilor prelucrării datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate în activitate de resurse umane;

- Temeiuri legale ale prelucrării datelor cu caracter personal în relațiile de muncă;

- Drepturile persoanei vizate. Răspunderea juridică a operatorului. Sancțiuni;

- Proceduri specifice necesare în activitatea de HR;

- Relația DPO – Departament HR – Conducerea operatorului;

- Evidența activităților de prelucrare în contextul proceselor de resurse umane;

- Măsuri de asigurare a securității prelucrării datelor cu caracter personal în activitatea departamentelor HR.

 

 

Evenimentul va fi moderat de dr. Doru Dorobanțu - secretar general de redacție al Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, profesor asociat și cercetător științific în cadrul Universității Politehnica din București.

 

Speakerii sunt:

Av. Marius-Cătălin Preduț, fondator al Cabinetului de avocatură „MCP Cabinet avocați”

George Răuți, director general City Square Center.

dr. Doru Dorobanțu - secretar general de redacție al Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, profesor asociat și cercetător științific în cadrul Universității Politehnica din București.

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.


* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

[CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA] Online: Conferința GDPR în relațiile de muncă was last modified: aprilie 11th, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter