OMS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

29 oct. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
111 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
OMS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

(M. Of. nr. 997 din 28 octombrie 2020)

 

Se aprobă fluxul informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2

În M. Of. nr. 997 din 28 octombrie 2020 s-a publicat OMS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

„În scopul colectării și corelării datelor furnizate de autoritățile și instituțiile publice implicate în monitorizarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și în scopul evidenței persoanelor confirmate și a deceselor produse de infecția cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Sănătății utilizează aplicația informatică Corona Forms dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), la solicitarea și în conformitate cu cerințele Ministerului Sănătății”.

Art. 2

„Utilizatorii datelor din aplicația informatică Corona Forms sunt: Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, laboratoarele care realizează testarea RT PCR și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți COVID-19”.

Art. 3

„Probele transportate la laboratoarele care realizează testarea RT-PCR vor fi însoțite de Formularul de însoțire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte categorii de persoane, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin și procesul-verbal de predare-primire lot probe recoltate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin”.

Art. 4

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„Toate formularele de însoțire a probelor, cu cod emis anterior de direcția de sănătate publică (DSP) pentru probele recoltate în conformitate cu metodologia Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) în vederea decontării, vor fi trimise în original către direcția de sănătate publică aferentă, urmând a fi păstrate și arhivate conform legii”.

Art. 5

„(1) Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor introduce toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, precum și rezultatele testelor după fiecare tranșă de lucru în aplicația informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei la laborator.

(2) Conducerea laboratorului se va asigura de implementarea tuturor dispozițiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Buletinul de analiză cu rezultat validat în urma prelucrării probei va fi încărcat în format .pdf în aplicația informatică Corona Forms, conform procedurilor tehnice elaborate de STS.

(4) Responsabilitatea pentru alocarea probelor prelevate conform metodologiei către laboratoare revine fiecărei DSP aferente. Directorul executiv al fiecărei DSP se asigură de alocarea probelor, astfel încât toate probele să fie procesate în maximum 24 de ore. Pentru situația în care capacitatea de testare dintr-un județ este depășită, responsabilitatea relocării probelor în alte județe revine coordonatorului regional stabilit prin Ordinul ministrului sănătății nr. 843/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României”.

Art. 6

„Rezultatele probelor vor fi transmise automat din aplicația informatică Corona Forms prin SMS și e-mail persoanelor testate. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entității care a dispus recoltarea, respectiv entitățile la care s-a efectuat testarea”.

Art. 7

„(1) Buletinele de analiză pozitive vor fi transmise în mod automat prin e-mail și mesaj text medicului de familie al persoanelor testate pentru a fi luate în evidență.

(2) În cazul în care o persoana testată nu are medic de familie, aceste informații sunt transmise către DSP, aceasta având responsabilitatea de a monitoriza cazul”.

Art. 8

„(1) După introducerea rezultatelor de laborator în aplicația informatică Corona Forms, în maximum 24 de ore, DSP va completa județul și localitatea de infectare a persoanei cu rezultat pozitiv.

(2) DSP are responsabilitatea efectuării anchetei epidemiologice și introducerea datelor direct în aplicația informatică Corona Forms, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

ATENȚIE: Acest articol intră în vigoare pe 27 noiembrie 2020”.

Art. 9

„(1) Direcțiile de sănătate publică au obligația de a identifica și de a confirma în urma anchetei epidemiologice contacții direcți ai fiecărei persoane testate pozitiv, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

(2) Toate persoanele identificate a fi contacți direcți ai fiecărei persoane cu rezultat pozitiv vor fi introduse în aplicația informatică Corona Forms de către DSP.

(3) Decizia de carantinare va fi generată automat, imediat după completare, din aplicația informatică Corona Forms și va fi transmisă fiecărei persoane, cât și medicului de familie al acesteia”.

Art. 10

„(1) În cazul pacienților pozitivi, decizia de izolare va fi completată în aplicația informatică Corona Forms de către DSP în maximum 24 de ore. După completare, aceasta va fi transmisă în format electronic prin e-mail din aplicația informatică Corona Forms atât medicului de familie/medicului desemnat de către DSP, cât și pacientului.

(2) După 14 zile de la luarea în evidență ca persoana confirmată, pentru persoanele izolate la domiciliu sau în locații dedicate și monitorizate de medicii de familie, respectiv medicii alocați de DSP, în absența schimbării statusului acestora, fișa pacientului se va închide în mod automat în aplicația informatică Corona Forms sub statusul de «vindecat»”.

Art. 11

„(1) Pentru toți pacienții pozitivi internați, unitățile spitalicești au obligația de a completa formularul corespunzător (fișa de spital) din aplicația informatică Corona Forms, în primele 12 ore de la internare.

(2) La externare, unitatea spitalicească are obligația ca în maximum 24 de ore să completeze în fișa de spital din aplicația Corona Forms statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu.

(3) Unitățile spitalicești au obligația raportării imediate a deceselor COVID în baza definiției de caz către DSP”.

Art. 12

„(1) Managerii unităților spitalicești sunt responsabili și au obligația de a dispune măsurile ce se impun în vederea realizării prevederilor art. 11.

(2) Managerii spitalelor vor verifica zilnic acuratețea datelor și sunt responsabili pentru corectitudinea și validitatea datelor introduse în aplicația Corona Forms”.

Art. 13

„(1) Orice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Național de Sănătate, care efectuează teste RT-PCR pentru SARS-CoV-2, are obligația de a transmite în aceleași termene următoarele:

a) buletinele de analiză, electronic, în format .pdf, către DSP și INSP;

b) datele statistice solicitate către INSP.

(2) DSP va avea obligativitatea de a introduce cazurile pozitive în aplicația informatică Corona Forms.

(3) INSP va introduce datele statistice furnizate în calculul capacității de testare naționale”.

Art. 14

„(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a altor prevederi legale naționale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătății, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să efectueze operațiuni privind prelucrarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemelor și aplicației prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 și de limitare a efectelor acesteia.

(3) La solicitarea scrisă a operatorului de date cu caracter personal menționat la alin. (2), datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului ordin vor fi distruse în mod ireversibil”.

Art. 15

„Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția articolului 8 care intră în vigoare în termen de 30 de zile”.

Art. 16

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

OMS nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 was last modified: octombrie 29th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter