OMMSS nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere, precum şi al situaţiei centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale – modificări (OMMSS nr. 970/2022)

22 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
98 views

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale (OMMSS) nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

(M. Of. nr. 519 din 26 mai 2022)

Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale (OMMSS) nr. 970/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la OMMSS nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

(M. Of. nr. 603 din 21 iunie 2022)

Având în vedere:

– art. 4 și art. 9 alin. (6) din O.U.G. nr. 63/2022;

În temeiul:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

 

– modifică: Anexa nr. 1.

În M. Of. nr. 603 din 21 iunie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale (OMMSS) nr. 970/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la OMMSS nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificarea adusă respectivului act normativ.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 mai 2022, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Noua reglementare

La anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXĂ: Model – cerere și declarație pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă – familie cu copii –.

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA

NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Videoconferința regională de insolvență Buzău

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_|_| B1. |_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|

Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Județul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail __________________ Oficiu Poștal ______________________

Actul de identitate |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Eliberat de secția de poliție |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (inclusiv urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL FAMILIEI MELE SOLICIT ACORDAREA TICHETULUI SOCIAL ELECTRONIC PENTRU ACHIZIȚIA DE ALIMENTE/MASĂ CALDĂ

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE URMĂTOARELE:

FAMILIA ESTE COMPUSĂ DIN |_| MEMBRI DIN CARE: |_| ADULȚI* |_| COPII**

_______

*Prin adult se înțelege soțul/soția, partenerul/partenera sau fiul/fiica ce a împlinit vârsta de 18 ani.

**Prin copii se înțelege persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, copiii soților/partenerilor sau ai fiecăruia dintre aceștia, care locuiesc împreună cu părinții. Se includ și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.

ADULȚII DIN FAMILIE SUNT:

1.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (inclusiv urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

2.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (inclusiv urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

3.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (inclusiv urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

COPIII DIN FAMILIE SUNT:

1.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

2.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

3.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

4.Numele și prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/act doveditor |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

Încadrat în grad de handicap DA |_| NU |_|

Pensionar (urmaș) DA |_| NU |_|

Beneficiar legi speciale DA |_| NU |_|

Note: În situația în care familia are mai mulți membri se vor completa file separate pentru adulți și copii (supliment la prezenta cerere).

Prin act de identitate/act doveditor se înțeleg următoarele:

Pentru cetățenii români:Pentru cetățenii străini sau apatrizi:
BI – buletin de identitateP – pașaportPST – permis de ședere temporară
CI – carte de identitateDI – document de identitate
CIP – carte de identitate provizoriePSTL – permis de ședere pe termen lung
Pentru cetățenii UE, SEE sau Confed. Elvețiană:
CIN – certificat înregistrare
CR – carte de rezidență
Venitul lunar al familiei din luna anterioară depunerii prezentei cereri este

și este compus din:

|_|_|_|_|_| lei
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;|_|_|_|_| lei
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;|_|_|_|_| lei
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;|_|_|_|_| lei
d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
e) indemnizația de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
f) indemnizația pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
g) venituri din activități independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
i) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
j) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
k) venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;|_|_|_|_| lei
l) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.|_|_|_|_| lei

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că cele declarate cu privire la componența familiei și veniturile realizate sunt corecte și corespund realității.

Reprezentantul familiei

Nume …………………………………………………………

Prenume …………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………….

Data …………………………………………………………..

 

OMMSS nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale – modificări (OMMSS nr. 970/2022) was last modified: iunie 22nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter