OMF nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri – modificări (OMF nr. 2494/2023)

15 sept. 2023
Vizualizari: 280

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinului ministrului finanțelor (OMF) nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

(rep. M. Of. nr. 1331 din 31 decembrie 2020; cu modif. și compl. ult.)

Ordinului ministrului finanțelor (OMF) nr. 2494/2023 pentru modificarea OMF nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

(M. Of. nr. 829 din 14 septembrie 2023)

– modifică: art. 2; anexa; anexa nr. 1 la norme.

 

În M. Of. nr. 829 din data de 14 septembrie 2023 s-a publicat Ordinului ministrului finanțelor (OMF) nr. 2494/2023 pentru modificarea OMF nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri.

Redăm, în cele ce urmează, completările aduse respectivului act normativ.

Art. 2

Vechea reglementare

„Art. 2

Direcția Generală a Vămilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2

Autoritatea Vamală Română duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Anexă

NORME privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

Art. 2 alin. (1)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

„Art. 2

(1) În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) depun la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la articolul 2 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 2

(1) În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) depun la Autoritatea Vamală Română următoarele documente:”.

Art. 2 alin. (2) și (3)

Vechea reglementare

„(2) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, Direcția Generală a Vămilor eliberează persoanelor care au depus documentația potrivit alin. (1) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă, la articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 326 alin. (4^1) din Codul fiscal, Autoritatea Vamală Română eliberează persoanelor care au depus documentația potrivit alin. (1) certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și a documentației complete. Modelul certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe o perioadă de 6 luni”.

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 la norme se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXĂ: CERERE pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, în baza prevederilor art. 326 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

(Anexa nr. 1 la norme)

1. Denumirea solicitantului ………………………………………………………………………..

2. Adresa …………………………………………………………………………………………………

3. Codul de înregistrare în scopuri de TVA …………………………………………………

4. Organul fiscal la care este înregistrat în scopuri de TVA …………………………..

5. Documente anexate ………………………………………………………………………………

6. Nume și prenume ………………………………………………………………………………..

7. Funcția ……………………………………………….

8. Data …………………………………………………..

9. Semnătura și ștampila

 

OMF nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri – modificări (OMF nr. 2494/2023) was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.