OMAI nr. 40/2023 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în MAI

28 mart. 2023
Vizualizari: 225

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 55/2022 privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată în unități ale MAI

(M. Of. nr. 450 din 5 mai 2022)

Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 156/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în funcții a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unitățile MAI

(M. Of. nr. 716 din 21 noiembrie 2013)

OMAI nr. 40/2023 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

(M. Of. nr. 252 din 27 martie 2023)

În temeiul:

– art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008.

modifică:

OMAI nr. 55/2022: art. 3 alin. (3);

Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 156/2013: art. 2 alin. (1) și (2).

 

În M. Of. nr. 252 din data de 27 martie 2023 Ordinul ministrului Afacerilor Interne (OMAI) nr. 40/2023 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivelor ordine.

OMAI nr. 55/2022

Se modifică articolul 3, alineatul (3).

Art. 3 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Examenele prevăzute la alin. (1) lit. b) se organizează după ieșirea din situația de risc epidemiologic, astfel încât numirea în funcție să se poată realiza în interiorul termenului prevăzut de art. 21 alin. (1^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(3) Examenele prevăzute la alin. (1) lit. b) se organizează astfel încât numirea în funcție să se poată realiza anterior încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu pe perioadă determinată”.

Instrucțiunile ministrului afacerilor interne nr. 156/2013

Se modifică articolul 2, alineatele (1) și (2).

Art. 2 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

„(1) Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual. Promovarea se face, de regulă, pe un post vacant. În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se face prin transformarea postului în care acesta este încadrat.

(2) Promovarea în funcții a personalului contractual se face prin examen de promovare, denumit în continuare examen”.

Noua reglementare

„(1) Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual. Promovarea se face prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(2) Promovarea în funcții a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice domeniului de activitate, aplicabile și ministerelor cu rețea sanitară proprie”.

 

OMAI nr. 40/2023 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane în MAI was last modified: martie 28th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.